УЏБЕНИЦИ ЗА 2023-2024.

УЏБЕНИЦИ ЗА 2023-2024.

 

Српски језик и књижевност

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“

Читанка, Српски језик и књижевност иГраматика, Српски језик и књижевност уџбенички комплет за 1. разред гимназије

Миодраг Павловић,

Зона Мркаљ,

Весна Ломпар

650-02-139/2019-03 од 11.04.2019.

II

„KLETT“

 

Читанка, Српски језик и књижевност и Граматика, Српски језик и књижевност уџбенички комплет за  други разред гимназије

Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Весна Ломпар, Александра Антић

650-02-662/2019-03 од 22.04.2020.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 3. разред средње школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

601-04-51/95 од 11.4.1991.

IV

„ЕДУКА“

Читанка, српски језик и књижевност за 4. разред гимназија и средњих стручних школа и Српски језик за 4. разред гимназија и сред. Струч. Шк.

Оливера Радуловић,

Јелена Журић,

Др Ј. Ангеловски,

Душка Кликовац

650-02-00198/2018-03 од 05.06.2018.

Први страни језик – енглески језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

Акроноло д.о.о.

FOCUS 2 - (уџбенички комплет- уџбеник и радна свеска) – енглески језик за први разред гимназије и први и други разред средњих стручних школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Lynda Edwards

650-02-223/2019-03 од 03.06.2019.

II

Акронолод.о.о.

FOCUS 3 (уџбенички комплет-уџбеник и радна свеска) за други и трећи разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski

650-02-542/2019-03 од 30.12.2019. .

III ПМ

Акроноло д.о.о.

Focus 3/ Focus 4 уџбеник за трећи и четврти разред гимназије и средњихстручнихшкола (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, BeataTtrapnell, Bartosz Michalowski

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

III ДЈ

Акроноло д.о.о.

Focus 4 уџбеник за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), раднасвеска и приручник

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, BeataTtrapnell, Bartosz Michalowski

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

IV ПМ

„Акроноло“д.о.о.

Focus 4 уџбеник за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay, Vaughan Jones, D. Brayshaw, BeataTtrapnell, Bartosz Michalowski

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

IV ДЈ

„Oxford (The english book)”

Headway Advanced 5th edition Students book

Liz & John Soars, Paul Hancock

650-02-440/2020-03 од 2. 3.2021.

 

 

 

 

 

Други страни језикнемачкијезик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

DIREKT 1 – (уџбенички

комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском)

Ђорђе Мота,

Весна Николовски, Леонора Ракићевић

650-02-240/2019-03 од 15.07.2019.

II

„KLETT”

 DIREKT (уџбенички

комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском)

Ђорђе Мота,

Весна Николовски, Леонора Ракићевић

 650-02-240/2019-03 од 15.07.2019.

III

 „KLETT“д.о.о.

 

 Direkt 3, немачки језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа   (седма година учења)

Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова

 650-02-468/2011-06 од 1.3.2012.

 

IV

 „KLETT“д.о.о.

 

 DIREKT 4,немачки језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа (осма година учења)

 Ђорђо Мота, Весна Николовски, Г. Монтали, Данијела Мандели, Нађа Чернохаус Линзи

650-02-128/2012-06 од 13.8.2012.

 

Други страни језик – француски језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

VERSION ORIGINAL ROUGE - француски језик за први разред средње школе

Monique Denyer,

Agustin Garmendia, Marie-Laure Lions-Olivieri

650-02-239/2019-03 од 15.07.2019.

II

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe A2, Methode de francais (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска, ДВД), француски језик за први и други разред гимназија и сре. Стр. школа

– аутори уџбеника:Sophie Bruzy Todd; Cedriac Vial,– ауторраднесвеске:Clarie Sanchez

650-02-274/2021-03 од 22.2.2022.

III

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe B1, Methode de francais (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска, ДВД), француски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа 

– аутори уџбеника:Sophie Bruzy Todd, Delphine Jegou и Cedriac Vial,– ауторраднесвеске:Clarie Sanchez

650-02-273/2021-03 од 22.2.2022.

IV

“KLETT” д.о.о.

 VERSION ORIGINALE VERT - Француски језик за четврти разред средње школе

Monique Denyer,

Christian Ollivier,

Émilie Perrichon 

650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.

Латински језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Латински језик за први разред гимназије

Марјанца Пакиж,

Д. Димитријевић

650-02-416/2018-03 од 28.02.2019.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Латински језик за други разред гимназије

 

М.Пакиж,Б. Пендељ,   М. Кисић Божић,У. Рајчевић

650-02-671/2019-03 од 10.03.2020.

Социологија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

IV

KLETT.  

Социологија - за четврти разред средње школе

Владимир Вулетић

650-02-411/2020-03 од 15.03.2021

Психологија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

II

 Логос

Психологија, уџбеник за други разред гимназије

Б. Милојевић Апостоловић

Невенка Јовановић 

 650-02-668/2019-03 од 11.05.2020. год.

Филозофија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Логика за гимназије и правно-биротехничку школу

Михаило Марковић

632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

IV

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Филозофија за 4. разред гимназије и средњих стручних школа

Дејан Пејовић

650-02-443/2018-03 од 2.4.2019.

Историја

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„ФРЕСКА”

Историја за I разред гимназије са одабраним историјским изворима

Немања Вујичић

650-02-242/2019-030од 29.07.2019.

II ПМ

Логос

Историја за II разред гимназије природно-математичког смера смера

Д. Лопандић, А. Колаковић, Мања Милиновић

650-02-35/2020-03. од 09.07. 2020.

II ДЈ

„ФРЕСКА”

Историја за II разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Радивоје Радић, Весна Рашковић

650-02-62/2020-03

III ПМ

Клет

Историја за III разред гимназије ПМ смера, IV разред гимназије ДЈ смера и општег типа и IV р.средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар

Мира Радојевић

650-02-577/2/2013-06 од 12.02.2014.

III ДЈ

Логос

Историја за III разред гимназије   ДЈ смера и гимназија општег типа

А. Колаковић и Мања Милиновић

650-02-175/2015-06 од 29.09. 2015.

IV ДЈ

Клет

Историја за III р.гимназије ПМ смера, IV р. гимн. ДЈ смера и општег типа и IV р. средње стручне школе за образ. профиле правни тех. и бир.

Мира Радојевић

650-02-577/2/2013-06 од 12.02.2014.

Географија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија уџбеник за први разред гимназије

Љ. Гавриловић Д. Гавриловић С. Ђурђић

650-02-413/2018-03 од 11.03.2019

II

„Нови Логос“

Географија уџбеник за други разред гимназије

С. Вујадиновић, Дејан Шабић

650-02-669/2019-03 од 11.05.2020.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија уџбеник за трећи разред гимназије

М. Грчић, С.Станковић, Љ. Гавриловић, С. Радовановић, М.Степић, .Ђурђић

650-02-00286/2008-06 од 21.07.2008

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географски атлас за средње школе

Група аутора

650-02-11/2003-03 од 18.04.2003.

 

 

Биологија

ред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

Биологија -  уџбеник за први разред гимназије

Горан Милићев

Милица Кокотовић

Љубица Лалић

650-02-253/2019-03 од 29.07.2019.

II

 „KLETT“д.о.о. 

 Биологија - уџбеник за други  разред гимназије

Горан Милићев 

Милица Кокотовић

Љубица Лалић  

650-02-60/2020-03 од 30.07.2020. 

III

 „KLETT“д.о.о. 

Биологија -уџбеник за трећи разред гимназије ПМ смера

Драган Цветановић

Ивана Лазаревић

 650-02-00026/2021-03 од 6.5.2021.

IV

 „KLETT“д.о.о. 

Биологија -уџбеник за четврти разред гимназије ПМ смера

Ивана Лазаревић

Леа Влајнић

650-02-298/2021-03 од 22.2.2022.

Математика

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

Математика, уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије са Решењима задатака уз уџбеник Математика за први разред гимназије

Небојша Икодиновић

650-02-241/2019-03 од 08.07.2019.

II

„KLETT“ д.о.о.

Математика, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије са Решењима задатака уз уџбеник Математика за други разред гимн.

Н. Икодиновић

С. Димитријевић

С. Алексић

650-02-663/2019-03 од 22.04.2020.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математиказа општу гимназију и гимназију ПМ смера

Јован Кечкић

650-210/88 од 28.12.1988.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 3

Вене Богославов,

650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.

III

„КРУГ”

Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

650-02-332/2010-06 од 21.7.2010.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 4

Вене Богославов

650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.

IV

„КРУГ”

Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

650-02-334/2010-06 од 21.7.2010.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика са збирком задатака за четврти разред гимназије

Јован Кечкић

650-02-587/2010-06, од 26.10.2010.

Физика

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„КРУГ“  

ФИЗИКА 1, уџбеник за први разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-121/2021-03 од 20.07.2021.    

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

Физика - за први разред гимназије

Милан О. Распоповић

650-02-411/2018-03 од 27.03.2019.

I

„КРУГ“  

ФИЗИКА 1,   збирка задатака и тестова за   први разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-121/2021-03 од 20.07.2021.    

II

„КРУГ“

Физика- уџбеник за 2. разред гимназије ПМ смера

Наташа Чалуковић

650-02-121/2012-06 од 13.08.2012.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

Физика- за други разред гимназије природно-математичког смера

Милан Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Зоран Распоповић;

650-02-660/2019-03 од 11.05.2020.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

Физика- за други разред гимназије друштвено-језичког смера

Милан Распоповић

Јован Шетрајчић

Зоран Распоповић

650-02-659/2019-03 од 14.05.2020.

II

„КРУГ“  

Физика 2- збирка задатака и тестова за други разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-375/2010-06 од 21.09.2010.

III

„КРУГ“  

Физика 3- уџбеник за 3. разред гимназије

Наташа Чалуковић

Коста Панић

650-02-64/2021-03 од 11.06. 2021.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

Физика за гимназију општег и друштвено-језичког смера

Милан Распоповић

Зоран Распоповић

650-02-149/2007-06 од 17.07.2007.

III

„КРУГ“  

Физика 3- збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије

Наташа Чалуковић

Коста Панић

650-02-64/2021-03 од 11.06. 2021.

IV

„КРУГ“  

Физика 4- уџбеник за четврти разред гимназије

Наташа Чалуковић

 

650-02-35/2022-03 од 16.05. 2022.

IV

„КРУГ“  

Физика 4- збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија

Наташа Чалуковић

 

650-02-35/2022-03 од 16.05. 2022.

Хемија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„НОВИ ЛОГОС“

Хемија  за првиразред гимназије свих смерова

Татјана Недељковић

611-00-1699/2018-03 од 13.11.2018.

I

KLETT

Хемија, уџбеник за први разред гимназије ПМ смера

Драгица Тривић,

Милош Милчић

650-02-587/2013-06 од 5.2.2014.

II

НОВИ ЛОГОС“

Хемија 2 за  други разред гимназије ПМ смера

Снежана Рајић

650-02-45/2020-03 од  27.07.2020.

III

„НОВИ ЛОГОС”

Органска хемија

Татјана Недељковић

650-02-291/1/2012-06 од 22.4.2013.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемија  за четврти разред гимназије

Јулијана Петровић
С. Велимировић

650-02-00034/93-03 од 16.7.1993.

Рачунарство и информатика

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

Први

„KLETT“ д.о.о.

Рачунарство и информатика - за први разред гимназије

Филип Марић

650-02-270/2019-03 од 19.08.2019.

II

„KLETT“ д.о.о.

Рачунарство и информатика за други разред гимназије

Филип Марић,

Драган Машуловић

650-02-42/2020-03 од 27.07.2020.

III

 

Нема уџбеник

   

IV

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Рачунарство и информатика за IV разред гимназије

Матковић, Вуковић, Ђуришић

650-02-344/2015-06 од 27.1.2016.

         Музичка култура

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Музичка култура за први разред гимназије

Соња Маринковић

650-02-409/2018-03 од 19.02.2019.

II

„НОВИ ЛОГОС“

Музичка култура 2 - за други разред гимназије ДЈ смера

Александра Паладин

650-02-670/2019-03 од 10.03.2020.

II

„НОВИ ЛОГОС“

Музичка култура 2, за други разред гимназије ПМ смера

Александра Паладин

650-02-38/2020-03 од 11.05.2020.

III

„ДОМИНАНТА ЂУРИЋ“

Водич кроз историју музике – уџбеник музичке културе од 1 до 4 разреда гимназије ДЈ смера и општег типа и ПМ смера и стр.Шк.

Оливера Ђурић и Татјана Николић

650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.

IV

„ДОМИНАНТА ЂУРИЋ“

Водич кроз историју музике – уџбеник музичке културе од 1 до 4 разреда гимназије ДЈ смера и општег типа и ПМ смера и стручне школе

Оливера Ђурић и Татјана Николић

650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.

Ликовна култура

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

 Klett doo

Ликовна култура 1 – за први разред гимназије 

 Марина Чудов

650-02-456/2019-03 од 04.02.2020.

II

 Klett doo

 Ликовна култура за други разред гимназије ДЈ смера

Лидија Жупанић Шуица

650-02-43/2020-03 од 09.07.2020.

II

Klett doo

Ликовна култура за други разред гимназије ПМ смера

Лидија Жупанић Шуица

650-02-43/2020-03 од 09.07.2020.

III

 Klett doo

 Ликовна култура за трећи разред гимназије ДЈ смера

Лидија Жупанић Шуица

 650-02-380/2013-06 од 13.01.2014.

IV

 Klett doo

 Ликовна култура за четврти разред гимназије ДЈ смера

Лидија Жупанић Шуица

 650-02-127/2012-06

од 05.09.2012.

Верска настава

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.

III IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.

 

 

Претрага