Уџбеници за први разред

Уџбеници за I разред гимназије (оба смера)- 2014/15.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ:

 1. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за I разред – Љиљана Николић, Босиљка Милић

или Читанка за за I разред гимназија и средњих школа – Миодраг Павловић, Klett 2012.

 1. Граматика српског језика за гимназије и стручне школе – Живојин Станојчић, Љубомир Поповић (од првог до четвртог разреда)

 2. Теорија књижевности – Драгиша Живковић (од првог до четвртог разреда)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

1. SOLUTIONS/PRE-INTERMEDIATE, Tim Falla, Paul A Davies, Student's book, Workbook, OUP, English Book

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:

 1. Немачки језик за 1. разред гимназије и средњих стручних школа, пета година учења, Директ 1, уџбеник и радна свеска, Клет

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК:

 1. Version originale rouge, Klett, 2011.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК:

1. Латински за 1. разред средње школе, Љиљана Вулићевић, Мирјана Маскарели

ИСТОРИЈА:

 1. Историја за 1. разред гимназије – Марко Обрадовић, Klett, Београд 2012.

ГЕОГРАФИЈА:

 1. Географија за први разред гимназије – Томислав Ракићевић и Душан Дукић

или др Љиљана Гавриловић, др Душан Гавриловић

 1. Географски атлас - група аутора 3. Атлас немих карата опште географије

БИОЛОГИЈА:

 1. Биологија за први разред гимназије и пољопривредне школе – Н. Шербан, М. Цвијан и Р. Јанчић (нови уџбеник)

МАТЕМАТИКА:

 1. Математика за први разред средње школе – Р. Деспотовић, Р. Тошићи и Б. Шешеља

 2. Збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа – Ж. Ивановић, С. Огњановић

 3. Збирка решених задатака из математике – Мр Вене Богославов

ФИЗИКА:

 1. Физика за 1. разред гимназије, Милан О. Распоповић, Завод за уџбенике, Бгд

 2. Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Бгд.

ХЕМИЈА:

 1. П-М смер: Општа хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу - Розалија Хорват, Милоје Ракочевић

 2. ПМ смер : Општа хемија за 1.разред средње школе-Т.Недељковић

 1. Д-Ј смер: Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње стручне школе - Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић, Милена Шурјаковић

 2. Збирка задатака из хемије за I и II разред - Милена Шурјаковић

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА:

 1. Информатика – уџбеник за 1. разред гимназије, Филип Марић, Клет, 2014.

 2. Рачунарство и информатика – за 1. разред средње школе, Милан Чабаркапа, Круг, 2013.

МУЗИЧКА КУЛТУРА (за све разреде и смерове):

 1. Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Завод за уџбенике

 2. Музичка култура за гимназије и стручне школе, Соња Маринковић, Завод за уџбенике

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

 1. Ликовна култура за гимназије и стручне школе – В. Галовић, Б. Гостовић

Претрага