Уџбеници за други разред

Уџбеници за II разред гимназије ( друштвено-језички смер) - 2014/15.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ:

 1. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред – Љиљана Николић, Босиљка Милић

 2. Граматика српског језика за гимназије и стручне школе – Живојин Станојлић, Љубомир Поповић (од првог до четвртог разреда)

 3. Теорија књижевности – Драгиша Живковић (од првог до четвртог разреда)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

1. SOLUTIONS/INTERMEDIATE, Tim Falla, Paul A Davies , Student's book, Workbook, Oxford University Press,English Book

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:

 1. Немачки језик за 2. разред гимназије и средњих стручних школа, шеста година учења, Директ 2, уџбеник и радна свеска, Клет

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК:

 1. Version originale bleu, Klett, 2011.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК:

1. Латински за 2. разред средње школе, Љиљана Вулићевић

ИСТОРИЈА:

 1. Историја за 2. Разред гимназије општег и друштвено-језичког смера – Смиља Марјановић-Душанић, Марко Шујица, Београд 2002.

ГЕОГРАФИЈА:

 1. Географија за други разред гимназије - др Владимир Ђурић

 2. Географија за други разред гимназије – С. Вујадиновић, Шабић, Логос

 3. Атлас немих карата ваневропских континената – Р. Недељковић

БИОЛОГИЈА:

 1. Биологија за други разред гимназије друштвено-језичког смера , група аутора, Бригита Петров и др.

МАТЕМАТИКА:

 1. Математика за други разред средње школе – В. Мићић, Ж. Ивановић и С. Огњановић

 2. Збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа – Ж. Ивановић, С. Огњановић

 3. Збирка решених задатака из математике – Мр Вене Богославов

ХЕМИЈА:

 1. Органска хемија – В. Павловић, Р. Марковић

ФИЗИКА:

 1. Физика за 2. разред гимназије општи и друштвено-језички смер, Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић и Зоран М. Распоповић

 2. Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије, Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург, Круг, Бгд.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА:

1. Рачунарство и информатика за 2. разред гимназије – Милан Чабаркапа и Владимир Нешић, Круг, Бгд.

ПСИХОЛОГИЈА

1. Психологија – Биљана Милојевић Апостоловић, Логос, Београд

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

1. Ликовна култура за гимназије и стручне школе – В. Галовић, Б. Гостовић

 

Уџбеници за II разред гимназије ( природно-математички смер)- 2014/15.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ:

 1. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред – Љиљана Николић, Босиљка Милић

 2. Граматика српског језика за гимназије и стручне школе – Живојин Станојлић, Љубомир Поповић (од првог до четвртог разреда)

 3. Теорија књижевности – Драгиша Живковић (од првог до четвртог разреда)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

1. SOLUTIONS/INTERMEDIATE, Tim Falla , Paul A Davies , Student's book, Workbook, Oxford University Press,English Book

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:

1. Немачки језик за 2. разред гимназије и средњих стручних школа , шеста година учења, Директ 2, уџбеник и радна свеска, Клет

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК:

 1. Version originale bleu, Klett, 2011.

ИСТОРИЈА:

 1. Историја за II разред Гимназије природно-математичког смера – Биљана Крстић, Александар Крстић, Фреска, Бгд. 2013.

ГЕОГРАФИЈА:

 1. Географија за други разред гимназије - др Владимир Ђурић

 2. Атлас немих карата ваневропских континената – Р. Недељковић

БИОЛОГИЈА:

 1. Биологија за други разред гимназије природно- математичког смера – Б. Петров, М. Калезић

МАТЕМАТИКА:

 1. Математика за други разред средње школе – В. Мићић, Ж. Ивановић и С. Огњановић

 2. Збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа – Ж. Ивановић, С. Огњановић

 3. Збирка решених задатака из математике – Мр Вене Богославов

ХЕМИЈА:

 1. Неорганска хемија за други разред гимназије природно- математичког и општег смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке – Снежана Рајић, Завод за уџбенике, Бгд.

 1. Хемијски практикум за гимназије – С. Нешић, М. Јоветић

ФИЗИКА:

 1. Физика за 2. разред гимназије природно-математички смер, Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић и Зоран М. Распоповић, Завод за уџбенике, Бгд.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА:

1. Рачунарство и информатика за 2. разред гимназије – Милан Чабаркапа и Владимир Нешић, Круг, Бгд.

ПСИХОЛОГИЈА

1. Психологија – Биљана Милојевић Апостоловић

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

1. Ликовна култура за гимназије и стручне школе – В. Галовић, Б. Гостовић

Претрага