Уџбеници за трећи разред

Уџбеници за III разред гимназије ( друштвено-језички смер)- 2014/15.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ:

 1. Читанка са књижевнотеоријским појмовима – Љиљана Николић, Босиљка Милић

 2. Граматика српског језика за гимназије и стручне школе – Живојин Станојлић, Љубомир Поповић (од првог до четвртог разреда)

 3. Теорија књижевности – Драгиша Живковић (од првог до четвртог разреда)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

1. SOLUTIONS – UPPER –INTERMEDIATE, Tim Falla, Paul A Davies, Student's book, Workbook OUP, English Book

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:

 1. Немачки језик за 3. разред гимназије и средњих стручних школа , седма година учења, Директ 3, уџбеник и радна свеска, Клет

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК:

 1. Version originale vert, Klett 2012.

ИСТОРИЈА:

 1. Историја за III разред гимназије општег и друштвено-језичког смера – Радош Љушић, Београд 2007.

ГЕОГРАФИЈА:

 1. Географија за трећи разред гимназије – група аутора, Гавриловић и др.

БИОЛОГИЈА:

 1. Биологија за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера – Г. Цвијић и др.

МАТЕМАТИКА:

 1. Математика са збирком задатака за трећи разред средње школе – Г. Војводић, Ђ. Паунић и Р. Тошић

 2. Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа – Ж. Ивановић, С. Огњановић

 3. Збирка решених задатака из математике – Мр Вене Богославов

ФИЗИКА:

 1. Физика за 3. разред гимназије друштвено-језички смер, Милан О. Распоповић и Зоран М. Распоповић, Завод за уџбенике, Бгд.

 2. Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг, Бгд.

ФИЛОЗОФИЈА

1. Логика за гимназије и правно-биротехничку школу, Михаило Марковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА:

1. Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије, уџбеник са збирком решених задатака у Pascal-u – Милан Чабаркапа, Круг, Бгд.

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

1. Ликовна култура за гимназије и стручне школе – В. Галовић, Б. Гостовић

 

Уџбеници за III разред гимназије ( природно-математички смер)- 2014/15.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ:

 1. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за III разред – Љиљана Николић, Босиљка Милић

 2. Граматика српског језика за гимназије и стручне школе – Живојин Станојлић, Љубомир Поповић (од првог до четвртог разреда)

 3. Теорија књижевности – Драгиша Живковић (од првог до четвртог разреда)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

1. SOLUTIONS/ INTERMEDIATE, Tim Falla , Paul A Davies, Student's book, Workbook, Oxford University Press, English Book

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:

 1. Немачки језик за 3. разред гимназије и средњих стручних школа , седма година учења, Директ 3, уџбеник и радна свеска, Клет

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК:

1. Versionoriginalevert, Klett 2012.

ИСТОРИЈА:

 1. Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера – Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Београд 2010.

ГЕОГРАФИЈА:

 1. Географија за трећи разред гимназије – група аутора, Гавриловић и др.

БИОЛОГИЈА:

 1. Биологија за трећи разред гимназије природно-математичког смера – Р. Коњевић и др.

МАТЕМАТИКА:

 1. Математика са збирком задатака за трећи разред средње школе – Г. Војводић, Ђ. Паунић и Р. Тошић

 2. Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа – Ж. Ивановић, С. Огњановић

 3. Збирка решених задатака из математике – Мр Вене Богославов

ХЕМИЈА:

 1. Хемија – А. Стоиљковић

 2. Хемијски практикум за гимназије – С. Нешић, М. Јоветић

 3. Збирка задатака из хемије – Чанади, Попсавин

ФИЗИКА:

 1. Физика за 3. разред гимназије природно-математички смер, Милан О. Распоповић, Завод за уџбенике, Бгд.

2. Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг, Бгд.

ФИЛОЗОФИЈА

1. Логика за гимназије и правно-биротехничку школу, Михаило Марковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА:

 1. Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије, уџбеник са збирком решених задатака у Pascal-u – Милан Чабаркапа, Круг, Бгд.

Претрага