Уџбеници за четврти разред

Уџбеници за IV разред гимназије ( друштвено-језички смер) - 2014/15.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ:

 1. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за IV разред – Љиљана Николић, Босиљка Милић

 2. Граматика српског језика за гимназије и стручне школе – Живојин Станојлић, Љубомир Поповић (од првог до четвртог разреда)

 3. Теорија књижевности – Драгиша Живковић (од првог до четвртог разреда)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

 1. Success Advanced, Stuart McKinlay, Student's book, Workbook, Longman Pearson.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:

 1. Немачки језик за 4. разред гимназије и средњих стручних школа , осма година учења, Директ 4, уџбеник и радна свеска, Клет

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК:

1. Versionoriginalevert, Klett 2012.

ИСТОРИЈА:

 1. Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера – Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Београд 2010.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА:

1. Рачунарство и информатика за 4. разред гимназиједруштвено-језичког смера – Зорица Лакић, Завод за уџбенике, Бгд.

ФИЛОЗОФИЈА:

1. Филозофија за средње школе – М. Савић, В. Цветковић, Н. Цекић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

2. Историја филозофије за средње школе – др Вељко Кораћ, др Бранко Павловић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

3. Филозофија - уџбеник за четврти разред гимназије и средње стручне школе, прво издање, Милош Јеремић, Клет, Београд

СОЦИОЛОГИЈА:

 1. Социологија за трећи разред стручних школа и четврти разред гимназије – група аутора, Завод за уџбенике, Бгд, 2011.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА:

 1. Устав и права грађана – Славко Тадић, Завод за уџбенике, Бгд, 2008.

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

1. Ликовна култура за гимназије и стручне школе - В. Галовић, Б. Гостовић

МАТЕМАТИКА:

1.Математика са збирком задатака за четврти разред средње школе – Г. Војводић, Ђ. Паунић и Р. Тошић

2.Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа – Ж. Ивановић, С. Огњановић

3.Збирка решених задатака из математике – Мр Вене Богославов

 

Уџбеници за IV разред гимназије ( природно-математички смер) - 2014/15.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ:

 1. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за IV разред – Љиљана Николић, Босиљка Милић

 2. Граматика српског језика за гимназије и стручне школе – Живојин Станојлић, Љубомир Поповић (од првог до четвртог разреда)

 3. Теорија књижевности – Драгиша Живковић (од првог до четвртог разреда)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

1. SOLUTIONS UPPER/INTERMEDIATE Tim Falla , Paul A Davies, Student's book, Workbook, OUP, English Book

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:

 1. Немачки језик за 4. разред гимназије и средњих стручних школа , осма година учења, Директ 4, уџбеник и радна свеска, Клет

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК:

1. Versionoriginalevert, Klett 2012.

БИОЛОГИЈА:

 1. Биологија за четврти разред гимназије природно-математичког смера – Д. Цветковић и др.

ХЕМИЈА:

 1. Хемија – Ј. Петровић, С. Велимировић

 2. Збирка задатака из хемије – Чанади, Попсавин

ФИЗИКА:

1.Физика за 4. разред гимназије са збирком задатака и тестовима - Наташа Чалуковић, Круг, Бгд.

МАТЕМАТИКА:

1.Математика са збирком задатака за четврти разред средње школе – Г. Војводић, Ђ. Паунић и Р. Тошић

2.Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа – Ж. Ивановић, С. Огњановић

3.Збирка решених задатака из математике – Мр Вене Богославов

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА:

1.Рачунарство и информатика, уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије природно-математичког и општег смера, Милан Чабаркапа, Круг, Бгд.

ФИЛОЗОФИЈА:

1. Филозофија за средње школе – М. Савић, В. Цветковић, Н. Цекић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

2. Историја филозофије за средње школе – др Вељко Кораћ, др Бранко Павловић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

3. Филозофија - уџбеник за четврти разред гимназије и средње стручне школе, прво издање, Милош Јеремић, Клет, Београд

СОЦИОЛОГИЈА:

1.Социологија за трећи разред стручних школа и четврти разред гимназије – група аутора, Завод за уџбенике, Бгд, 2011.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА:

1. Устав и права грађана – Славко Тадић, Завод за уџбенике, Бгд, 2008.

Претрага