Уџбеници за 2015/2016. годину

УЏБЕНИЦИ 2015/2016.

Разред

Предмет

Уџбеник

I

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за I разред – Љиљана Николић, Босиљка Милић

или

Читанка за за I разред гимназија и средњих школа – Миодраг Павловић, Klett, 2012.

Граматика српског језика за гимназије и стручне школе – Живојин Станојчић, Љубомир Поповић (од I до IV разреда)

Теорија књижевности – Драгиша Живковић (од I до IV разреда)

II

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред – Љиљана Николић, Босиљка Милић

Граматика српског језика за гимназије и стручне школе – Живојин Станојлић, Љубомир Поповић (од I до IV разреда)

Теорија књижевности – Драгиша Живковић (од I до IV разреда)

III

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима – Љ. Николић, Б. Милић

Граматика српског језика за гимназије и стручне школе – Живојин Станојлић, Љубомир Поповић (од I до IV разреда)

Теорија књижевности – Драгиша Живковић (од I до IV разреда)

IV

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за IV разред – Љ.Николић, Б.  Милић

Граматика српског језика за гимназије и стручне школе – Живојин Станојлић, Љубомир Поповић (од I до IV разреда)

Теорија књижевности – Драгиша Живковић (од I до IV разреда)

I

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПМ смер:  Solutions Pre Intermediate & workbook

ДЈ смер: Headway, Preintermedate & workbook

II

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПМ смер: Solutions Intermediate & workbook

ДЈ смер : Intermediate & -II-

III, IV

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПМ смер: Solutions, Upper Intermediate & workbook

III

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ДЈ смер: Headway, Upper Intermediate & -II-

IV

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ДЈ смер: Headway, Advanced

I

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки језик за I разред гимназије и средњих стручних школа,  пета година учења,  Директ 1, уџбеник и радна свеска, Клет

II

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки језик за II разред гимназије и средњих стручних школа, шеста година учења, Директ 2, уџбеник и радна свеска, Клет

III

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки језик за III разред гимназије и средњих стручних школа , седма година учења, Директ 3, уџбеник и радна свеска, Клет

IV

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки језик за IV разред гимназије и средњих стручних школа , осма година учења, Директ 4, уџбеник и радна свеска, Клет

I

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Version originale rouge, Klett, 2011.

II

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Version originale bleu, Klett, 2011.

III

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Version originale vert, Klett 2012.

IV

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Version originale vert, Klett 2012.

I

ЛАТИНСКИ  ЈЕЗИК

Латински за I разред средње школе, Љиљана Вулићевић, Мирјана Маскарели

II

ЛАТИНСКИ  ЈЕЗИК

Латински за II разред средње школе, Љиљана Вулићевић

II

ПСИХОЛОГИЈА

Психологија – Биљана Милојевић Апостоловић, Логос, Београд

III

ФИЛОЗОФИЈА

Гајо Петровић, Логика

Логика за гимназије и правно-биротехничку школу, Михаило Марковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

IV

ФИЛОЗОФИЈА

Филозофија за средње школе – М. Савић, В. Цветковић, Н. Цекић,  Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Историја филозофије за средње школе – др Вељко Кораћ, др Бранко Павловић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Филозофија – уџбеник за IV разред гимназије и средње стручне школе, прво издање, Милош Јеремић, Клет, Београд

IV

СОЦИОЛОГИЈА

Социологија за III разред стручних школа и IV разред гимназије – група аутора, Завод за уџбенике, Бгд, 2011

IV

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Устав и права грађана  – Славко Тадић, Завод за уџбенике, Бгд, 2008.

I

ИСТОРИЈА

Marko Obradović, Udžbenik istorije za I razred gimnazije svih smerova, Klet, Beograd, 2012.

II

ИСТОРИЈА

Smilja Marjanović – Dušanić, Marko Šujica, Istorija za II razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Beograd, 2002.

Историја за II разред Гимназије природно-математичког смера – Биљана Крстић, Александар Крстић, Фреска, Бгд. 2013.

III

ИСТОРИЈА

Историја за III разред гимназије општег и друштвено-језичког смера – Радош Љушић, Београд 2007.

Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера – Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Београд 2010.

IV

ИСТОРИЈА

Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и за IV разред гимназије општег и друштвено-језичког смера – Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Београд 2010.

I

ГЕОГРАФИЈА

Географија за I разред гимназије – Томислав Ракићевић и Душан Дукић

или др Љиљана Гавриловић, др Душан Гавриловић

Географски атлас - група аутора     

Атлас немих карата опште географије

II

ГЕОГРАФИЈА

ДЈ

Географија за II разред гимназије - др Владимир Ђурић

Географија за II разред гимназије – С. Вујадиновић, Шабић, Логос

Атлас немих карата ваневропских континената – Р. Недељковић

ПМ смер

Географија за II разред гимназије - др Владимир Ђурић

Атлас немих карата ваневропских континената – Р. Недељковић

III

ГЕОГРАФИЈА

Географија за III разред гимназије – група аутора, Гавриловић и др.

I

БИОЛОГИЈА

Биологија за I разред гимназије и пољопривредне школе – Н. Шербан, М. Цвијан и Р. Јанчић (нови уџбеник)

II

БИОЛОГИЈА

Биологија за II разред гимназије друштвено-језичког смера , група аутора, Бригита Петров и др.

Биологија за  II разред гимназије природно- математичког смера – Б. Петров, М. Калезић

III

БИОЛОГИЈА

Биологија за III разред гимназије друштвено-језичког смера – Г. Цвијић и др.

Биологија за III разред гимназије природно-математичког смера – Р. Коњевић и др.

IV

БИОЛОГИЈА

Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера – Д. Цветковић и др.

I

МАТЕМАТИКА

Математика за I разред средње школе – Р. Деспотовић, Р. Тошићи и Б. Шешеља

Збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких школа – Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике – Мр Вене Богославов:

II

МАТЕМАТИКА

Математика за II разред средње школе – В. Мићић, Ж. Ивановић и С. Огњановић

Збирка задатака и тестова за II разред гимназија и техничких школа – Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике – Мр Вене Богославов

III

МАТЕМАТИКА

Математика са збирком задатака за III разред средње школе – Г. Војводић, Ђ. Паунић и Р. Тошић

Збирка задатака и тестова за III разред гимназија и техничких школа – Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике – Мр Вене Богославов

IV

МАТЕМАТИКА

Математика са збирком задатака за IV разред средње школе – Г. Војводић, Ђ. Паунић и Р. Тошић

Збирка задатака и тестова за IV разред гимназија и техничких школа – Ж. Ивановић, С. Огњановић

Збирка решених задатака из математике – Мр Вене Богославов

I

ФИЗИКА

Физика за I разред гимназије, Милан О. Распоповић, Завод за уџбенике, Бгд

Збирка задатака и тестова за I разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Бгд.

II

ФИЗИКА

Физика за II разред гимназије општи и друштвено-језички смер, Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић и Зоран М. Распоповић

Збирка задатака и тестова за II разред гимназије, Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург, Круг, Бгд.

Физика за II разред гимназије природно-математички смер, Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић и Зоран М. Распоповић, Завод за уџбенике, Бгд.

III

ФИЗИКА

Физика за III разред гимназије друштвено-језички смер, Милан О. Распоповић и Зоран М. Распоповић, Завод за уџбенике, Бгд.

Збирка задатака и тестова за III разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг, Бгд.

Физика за III разред гимназије природно-математички смер, Милан О. Распоповић, Завод за уџбенике, Бгд.

Збирка задатака и тестова за III разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг, Бгд.

IV

ФИЗИКА

Физика за IV разред гимназије са збирком задатака и тестовима - Наташа Чалуковић, Круг, Бгд.

I

ХЕМИЈА

Природно-математички смер 

Општа хемија за општу гимназију и гимназију  природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу - Розалија Хорват, Милоје Ракочевић

Општа хемија за I разред средње школе-Т.Недељковић

Друштвено-језички смер

Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње стручне школе - Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић, Милена Шурјаковић

Збирка задатака из хемије за I и II разред - Милена Шурјаковић

Hemija (udzbenik za I razred gimnazije) "Klett', Autori:Dragica Trivic, Milos Milcic

Dragica Trivic, Milos Milcic, Vuk Vukovic Hemija- zbirka zadataka sa laboratorijskim vezbama za I razred gimnazije prirodno- matematickog smera;

Zbirka zadataka iz hemije(za I i II razred, za gimnaziju prirodno- matematickog smera, medicinsku i poljoprivrednu skolu), Autori: Milena Surjanovic, Radivoj Nikolajevic

Zbirka resenih zadataka iz opste i neorganske hemije (za gimnazije i srednje strucne skole)Autor: Lija Stefan

II

Хемија

Неорганска хемија за II разред гимназије природно- математичког и општег смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке – Снежана Рајић, Завод за уџбенике, Бгд.

Хемијски практикум за гимназије – С. Нешић, М. Јоветић

Organska hemija(za gimnaziju drustveno- jezickog smera i cetvorogodisnje skole:rudarsko- geolosku, sumarsku, graficku, trgovinsku i ugostiteljsku), Autori: Vladimir Pavlovic, Rade Markovic

III

Хемија

Hemija (za opstu gimnaziju i gimnazije prirodno- matematickog smera, medicinske, veterinarske i skole za negu lepote), Autor: Aleksandra Stojiljkovic

Хемијски практикум за гимназије – С. Нешић, М. Јоветић

Zbirka zadataka iz hemije za III i IV razred (za opste gimnazije i gimnazije prirodno- matematickog smera, medicinsku skolu i za veterinarskog tehnicara), Autori: Janos Canadi, Velimir Popsavin

IV

Хемија

Хемија – Ј. Петровић, С. Велимировић

I

РАЧУНАРСТВО  И ИНФОРМАТИКА

Информатикауџбеник за Iразред гимназије, Филип Марић, Клет, 2014

II

РАЧУНАРСТВО  И ИНФОРМАТИКА

Информатика – уџбеника за други разред гимназије, Филип Марић, Срђан Трајковић, Душко Трифуновић, Иван Кљаић, Оливера Грачанин, Клет, 2015

III

РАЧУНАРСТВО  И ИНФОРМАТИКА

Рачунарство и информатика за трећи разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг, Београд, 2014.

IV

РАЧУНАРСТВО  И ИНФОРМАТИКА

Рачунарство и информатика за IV разред гимназиједруштвено-језичког смера – Зорица Лакић, Завод за уџбенике;

I

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Завод за уџбенике

Музичка култура за гимназије и стручне школе, Соња Маринковић, Завод за уџбенике

I

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура за гимназије и стручне школе – В. Галовић, Б. Гостовић

II

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура за гимназије и стручне школе – В. Галовић, Б. Гостовић

III

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура за гимназије и стручне школе – В. Галовић, Б. Гостовић

IV

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура за гимназије и стручне школе - В. Галовић, Б. Гостовић

Претрага