Школски одбор

Чланови Школског одбора:

Име и презиме

Овлашћени предлагач

Светлана Стојановић, професор социологије, заменик ШО

Слободан Николић, професор српског језика и књижевности

Драгана Бошковић, професор енглеског језика

Наставничко веће

Гордана Стојановић

Дубравка Ружић

Радојле Војиновић

Савет родитеља

Јелена Ласица

Марина Ђурић

Иван Јелић

Локална самоуправа

Претрага