Најзначајнија постигнућа на такмичењима, ВНА и општи успех ученика генерације 2020-2024.

  27.5.2024.                  
  Тимотијевић Нина Николија  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
II1   1 општинско српски - граматика 2 105,10 97,80 150,00 352,90  
    1 окружно српски - граматика 4   4,82 5,00    
    6 републичко српски - граматика 11   4,88 5,00    
III1   1 школско биологија 1   4,93 5,00    
    4 школско математика 0,7   4,93 5,00    
    3 општинско математика 1,8          
    директан пласман општинско српски - граматика 0,5          
    2 окружно биологија 3,9          
    10 окружно математика 3,1          
    2 окружно српски - граматика 3,9          
    7 републичко српски - граматика 10          
    1 школско Игра знања 3          
    3 републичко биологија 14          
IV1   4 школско Математика 0,7          
    2 школско Биологија 0,9          
    3 школско Енглески језик 0,8          
    3 школско Игра знања 2          
    директан пласман општинско граматика 0,5          
    4 општинско Математика 1,7          
    2 окружно хемија 3,9          
    2 окружно граматика 3,9          
    3 окружно Биологија 3,8          
    7 републичко хемија 10          
    учешће републичко биологија 2          
    1 републичко српски - граматика 16          
                     
  Вуковић Лука  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
II3   1 општинско физика -смотра 1 55,75 99,40 150,00 305,15  
    1 општинско физика 2   4,88 5,00    
    1 општинско физичко - атлетика 0,5   5,00 5,00    
    2 окружно физичко - атлетика 0,975   5,00 5,00    
III3   2 општинско физичко - атлетика 0,475   5,00 5,00    
    1 школско математика 1          
    1 општинско математика 2          
    2 окружно математика 3,9          
    8 републичко математика 9          
IV3   1 школско Математика 1          
    пласман школско Игра знања 1          
    1 општинско смотра Математика 1          
    1 општинско Математика 2          
    2 окружно Математика 3,9          
    3 регионално смотра Математика 2          
    2 републичко Математика 15          
    2 републичко смотра Математика 9          
                     
  Петронијевић Маријана  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
II7   3 општинско Смотра српски језик 0,5 73,80 92,05 139,50 303,35 2
    2 регионално Смотра српски језик 2,5   4,53 4,53    
    3 републичко Смотра српски језик 8   4,39 4,39    
    2 републичко Вукова задужбина - литерарна награда 3,9   4,69 4,81    
    2 републичко Конкурс Гимназије "Бора Станковић" у Нишу 3,9   4,80 4,87    
III7   3 општинско српски - граматика 1,8          
    2 окружно српски - граматика 3,9          
    1 републичко српски - Дисово пролеће 4          
    4 републичко српски - граматика 13          
    2 међународно Међународни литерални конкурс "Шантићева реч" 5,5          
IV7   1 школско Игра знања 3          
    2 општинско Књижевна олимпијада 1,9          
    директан пласман општинско граматика 0,5          
    3 окружно граматика 3,8          
    5 окружно Књижевна олимпијада 3,6          
    1 републичко српски - Беседништво 4          
    7 републичко српски - граматика 10          
                     
  Бојовић Лука  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
III1   1 школско биологија 1 32,10 96,90 148,58 275,58 2
    2 окружно биологија 3,9   5,00 5,00    
    8 републичко биологија 9   4,78 4,94    
IV1   3 окружно Енглески језик 3,8   4,67 4,87    
    4 републичко Енглески језик 13   4,93 5,00    
    1 општинско Физичко - одбојка 0,5          
    2 школско Енглески језик 0,9          
                     
  Цвијовић Илија  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
I4   2 општинско физика 1,9 49,60 89,65 137,55 274,80 2
    1 општинско математика 2   4,76 4,76    
    1 окружно физика 4   4,47 4,41    
    1 окружно математика 4   4,20 4,53    
    пласман републичко математика 2   4,50 4,64    
II4   1 општинско математика 2          
    3 окружно математика 3,8          
III4   5 школско математика 0,6          
    2 општинско математика 1,9          
    2 окружно математика 3,9          
    учешће републичко математика 2          
IV4   5 школско Математика 0,6          
    3 школско Енглески језик 0,8          
    3 општинско Математика 1,8          
    3 окружно Енглески језик 3,8          
    6 окружно Математика 3,5          
    6 републичко Енглески језик 11          
                     
  Љујић Петар  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
III4   3 школско математика 0,8 24,40 99,70 150,00 274,10  
    1 општинско физика 2   5,00 5,00    
    2 општинско математика 1,9   4,94 5,00    
    1 окружно математика 4   5,00 5,00    
    8 републичко математика 9   5,00 5,00    
IV4   1 школско Математика 1          
    2 општинско Математика 1,9          
    3 окружно Математика 3,8          
                     
  Ђокић Јелисавета  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
I3   1 општинско физика 2 15,40 100,00 150,00 265,40  
    3 окружно физика 3,8   5,00 5,00    
    1 oкружно хемија 4   5,00 5,00    
    учешће републичко хемија 2   5,00 5,00    
II3   5 окружно хемија 3,6   5,00 5,00    
III3                    
                     
  Ружичић Ленка  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
I10   3 регионално енглески - смотра 2 23,55 93,45 144,75 261,75  
    1 републичко енглески - смотра 6   4,29 4,65    
II10   1 општинско енглески - смотра 1   4,72 4,78    
    1 регионално енглески - смотра 3   4,88 4,94    
    учешће републичко енглески - смотра 1   4,80 4,93    
III10   2 општинско енглески - смотра 0,75          
    1 регионално енглески - смотра 3          
    учешће републичко енглески - смотра 1          
IV10   1 општинско енглески - смотра 1          
    1 регионално енглески - смотра 3          
    3 школско енглески  језик 0,8          
    учешће републичко енглески - смотра 1          
                     
  Шипетић Андријана  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
I4   2 општинско математика 1,9 22,10 95,20 146,40 261,70 2
    4 окружно математика 3,7   4,59 5,00    
III4   4 школско биологија 0,7   4,65 4,65    
    3 општинско биологија -смотра  0,5   4,87 4,87    
    1 регионално биологија -смотра  3   4,93 5,00    
    3 републичко биологија -смотра  8          
IV4   2 школско Биологија 0,9          
    7 окружно Биологија 3,4          
                     
  Митић Сања  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
I4   3 општинско физика 1,8 15,00 98,00 150,00 261,00 2
    3 општинско математика 1,8   5,00 5,00    
    4 окружно физика 3,7   4,94 5,00    
II4   1 општинско математика 2   4,87 5,00    
    3 општинско српски - граматика 1,8   4,79 5,00    
    2 окружно српски - граматика 3,9          
III4                    
                     
  Негојевић Ива  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
II1   1 окружно хемија 4 8,50 100,00 150,00 258,50  
    учешће републичко хемија 2   5,00 5,00    
III1   2 школско Игра знања 2,5   5,00 5,00    
              5,00 5,00    
              5,00 5,00    
                     
                     
  Станковић Даница  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
III6   3 општинско Књижевна олимпијада 1,8 36,20 85,75 131,78 251,73 2
    2 окружно Књижевна олимпијада 3,9   5,00 5,00    
    6 републичко Књижевна олимпијада 11   4,22 4,50    
IV6   директан пласман општинско Књижевна олимпијада 0,5   4,00 4,00    
    1 окружно Књижевна олимпијада 4   3,93 4,07    
    2 републичко Књижевна олимпијада 15          

Претрага