Најзначајнија постигнућа на такмичењима, ВНА и општи успех ученика генерације 2021-2025.

  20.5.2024.                  
  Марић Милица место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I2   3 школско биологија 0,8 128,60 100,00 150,00 378,60  
    2 школско хемија 0,9   5,00 5,00    
    2 општинско математика 1,9   5,00 5,00    
    4 општинско физика 1,7   5,00      
    4 општинско историја 1,7          
    3 општинско српски - граматика 1,8          
    1 општинско Књижевна олимпијада 2          
    4 окружно математика 3,7          
    4 окружно хемија 3,7          
    3 окружно физика 3,8          
    3 окружно Књижевна олимпијада 3,8          
    7 републичко хемија 10          
II2   1 школско биологија 1,00          
    4 школско математика 0,70          
    1 општинско физика - смотра 1          
    1 општинско физика 2          
    3 општинско историја 1,80          
    9 општинско математика 1,2          
    1 општинско Књижевна олимпијада 2          
    1 општинско српски - граматика 2          
    3 окружно физика 3,80          
    2 окружно биологија 3,90          
    2 окружно Књижевна олимпијада 3,9          
    4 републичко Књижевна олимпијада 13          
    5 републичко биологија 12          
    1 школско Игра знања 3          
III2   6 школско Математика 0,5          
    2 школско Биологија 0,9          
    3 школско Игра знања 2          
    1 општинско Математика смотра 1          
    директан пласман општинско Књижевна олимпијада 0,5          
    3 општинско граматика 1,8          
    2 општинско Математика 1,9          
    2 општинско Физика 1,9          
    3 општинско Историја 1,8          
    3 окружно Физика 3,8          
    1 окружно Хемија 4          
    5 окружно граматика 3,6          
    2 окружно Књижевна олимпијада 3,9          
    6 окружно Математика 3,5          
    2 окружно Биологија 3,9          
    2 регионално Математика смотра 2,5          
    учешће републичко Хемија 2          
    учешће републичко Биологија 2          
                     
                     
                     
  Јоцовић Алекса место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I1   директан пласман општинско физика - смотра 0,25 110,25 98,73 150,00 358,98  
    5 општинско математика 1,6   4,94 5,00    
    3 општинско физика 1,8   4,94 5,00    
    директан пласман општинско српски - граматика 0,5   4,93      
    2 општинско Књижевна олимпијада 1,9          
    2 окружно физика 3,9          
    2 регионално физика - смотра 2,5          
    4 републичко физика 13          
    2 републичко физика - смотра 9          
II1   2 школско биологија 0,9          
    2 школско математика 0,9          
    1 општинско физика - смотра 1,00          
    3 општинско физика 1,80          
    2 општинско Књижевна олимпијада 1,9          
    3 општинско српски - граматика 1,8          
    4 окружно физика 3,70          
    1 окружно биологија 4,00          
    3 окружно Књижевна олимпијада 3,8          
    1 регионално физика - смотра 3          
    учешће републичко биологија 2          
    3 републичко физика - смотра 8          
    2 школско Игра знања 2,5          
III1   5 школско Математика 0,6          
    9 школско Биологија 0,2          
    1 школско Игра знања 3          
    1 општинско физика - смотра 1          
    2 општинско Књижевна олимпијада 1,9          
    2 општинско српски - граматика 1,9          
    4 општинско Математика 1,7          
    3 општинско Физика 1,8          
    3 окружно српски - граматика 3,8          
    2 окружно Књижевна олимпијада 3,9          
    4 окружно Математика 3,7          
    3 републичко Математика 14          
    1 регионално физика - смотра 3          
                     
                     
  Макљеновић Павле место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I2   4 школско биологија 0,7 87,78 99,60 150,00 337,38  
    1 општинско физичко - одбојка 0,5   5,00 5,00    
    директан пласман општинско физика - смотра 0,25   4,94 5,00    
    10 општинско математика 1,1   5,00      
    4 општинско физика 1,7          
    6 општинско историја 1,5          
    3 општинско српски - граматика 1,8          
    3 општинско Књижевна олимпијада 1,8          
    2 окружно физичко - одбојка 0,975          
    9 окружно физика 3,2          
    1 окружно биологија 4          
    10 окружно математика 3,1          
    2 регионално физика - смотра 2,5          
    3 републичко физика - смотра (специјална награда) 1          
    4 републичко биологија 13          
II2   1 школско биологија 1          
    3 школско математика 0,80          
    1 општинско физика - смотра 1,00          
    6 општинско физика 1,5          
    1 општинско физичко - одбојка 0,50          
    8 општинско математика 1,3          
    5 општинско Књижевна олимпијада 1,6          
    3 општинско српски - граматика 1,8          
    2 окружно физичко - одбојка 0,975          
    1 окружно биологија 4,00          
    2 регионално физика - смотра 2,5          
    2 републичко биологија 15          
    1 републичко физика - смотра, специјална награда 3          
III2   2 школско Биологија 0,9          
    1 општинско Физика - смотра 1          
    1 општинско физичко - одбојка 0,5          
    6 општинско Књижевна олимпијада 1,5          
    6 општинско српски - граматика 1,5          
    9 општинско Математика 1,2          
    4 општинско Историја 1,7          
    2 окружно физичко - одбојка 0,975          
    7 окружно Биологија 3,4          
    1 регионално физика - смотра 3          
                     
  Милошевић Данило место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I1   3 школско хемија 0,8 88,10 92,93 148,20 329,23  
    3 општинско физика - смотра 0,5   4,71 5,00    
    3 општинско математика 1,8   4,76 4,88    
    2 општинско физика 1,9   4,47      
    5 општинско историја 1,6          
    3 окружно математика 3,8          
    1 окружно хемија 4          
    2 окружно физика 3,9          
    4 републичко хемија 13          
    пласман републичко математика 2          
II1   6 школско биологија 0,5          
    4 школско математика 0,70          
    1 општинско физика - смотра 1          
    4 општинско физика 1,70          
    2 општинско Књижевна олимпијада 1,9          
    7 општинско српски - граматика 1,4          
    2 окружно физика 3,90          
    9 окружно Књижевна олимпијада 3,2          
    4 републичко физика 13          
    2 регионално физика - смотра 2,5          
    3 републичко физика - смотра 8          
III1   10 школско Математика 0,1          
    пласман школско Игра знања 1          
    1 општинско физика - смотра 1          
    3 општинско Књижевна олимпијада 1,8          
    директан пласман општинско Физика 0,5          
    2 окружно Физика 3,9          
    4 окружно Књижевна олимпијада 3,7          
    1 регионално физика - смотра 3          
    учешће републичко Физика 2          
                     
  Вучковић Вујадин место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I3   1 школско хемија 1 80,40 98,33 150,00 328,73  
    4 општинско математика 1,7   4,88 5,00    
    9 окружно математика 3,2   4,94 5,00    
    2 окружно хемија 3,9   4,93      
    пласман републичко хемија - експерименталне вежбе 10          
II3   1 школско математика 1          
    1 општинско математика - смотра 1          
    2 општинско математика 1,90          
    1 окружно математика 4          
    3 републичко математика 14          
    1 регионално математика - смотра 3          
    1 републичко математика - смотра 10          
III3   2 школско Математика 0,9          
    пласман школско Игра знања 1          
    1 општинско математика - смотра 1          
    3 општинско Математика 1,8          
    1 окружно Математика 4          
    3 републичко Математика 14          
    1 регионално математика - смотра 3          
                     
  Николић Петар место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I3   10 општинско математика 1,1 77,60 96,67 150,00 324,27  
    1 општинско физика 2   4,94 5,00    
    1 окружно физика 4   4,76 5,00    
    2 републичко физика 15   4,80      
II3   5 школско математика 0,60          
    2 општинско физика 1,90          
    5 општинско математика 1,60          
    1 окружно физика 4,00          
    4 окружно математика 3,7          
    2 републичко физика 15          
III3   8 школско Математика 0,3          
    2 школско Игра знања 2,5          
    6 општинско Математика 1,5          
    1 општинско Физика 2          
    1 окружно Физика 4          
    7 окружно Математика 3,4          
    2 републичко Физика 15          
                     
  Вујовић Деспот место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I2   2 школско биологија 0,9 64,50 98,33 150,00 312,83  
    5 школско хемија 0,6   4,94 5,00    
    4 општинско физика 1,7   4,94 5,00    
    8 општинско математика 1,3   4,87      
    3 општинско историја 1,8          
    3 општинско Књижевна олимпијада 1,8          
    9 окружно математика 3,2          
    3 окружно хемија 3,8          
    1 окружно историја 4          
    учешће републичко хемија 2          
    4 републичко историја 13          
II2   7 школско биологија 0,4          
    7 општинско физика 1,4          
    6 општинско математика 1,50          
    2 окружно биологија 3,90          
    7 окружно математика 3,4          
    учешће републичко биологија 2          
III2   8 школско Биологија 0,3          
    пласман школско Игра знања 1          
    2 општинско Историја 1,9          
    3 окружно Хемија 3,8          
    3 окружно Историја 3,8          
    10 републичко историја 7          
                     
  Петковић Алекса место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I4   6 школско хемија 0,5 60,90 99,53 150,00 310,43  
    6 општинско математика 1,5   5,00 5,00    
    6 општинско физика 1,5   5,00 5,00    
    5 окружно математика 3,6   4,93      
II4   3 школско математика 0,80          
    1 општинско математика -смотра 1          
    4 општинско математика 1,70          
    2 окружно математика 3,9          
    8 републичко математика 9          
    1 регионално математика -смотра 3          
    1 републичко математика - смотра 10,00          
III4   1 школско Математика 1          
    1 општинско Математика - смотра 1          
    5 општинско Математика 1,6          
    3 окружно Математика 3,8          
    3 републичко Математика 14          
    1 регионално Математика - смотра 3          
                     
                     
  Бошковић Марија место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I3   3 општинско хемија - смотра 0,5 49,65 100,00 150,00 299,65  
    5 општинско физика 1,6   5,00 5,00    
    директан пласман општинско српски - граматика 0,5   5,00 5,00    
    директан пласман општинско Књижевна олимпијада 0,5          
    1 окружно Књижевна олимпијада 4          
    3 републичко Књижевна олимпијада 14          
II3   8 школско математика 0,30          
    3 општинско физичко - кошарка 0,45          
    7 општинско математика 1,40          
    директан пласман општинско Књижевна олимпијада 0,5          
    8 окружно математика 3,3          
    1 окружно Књижевна олимпијада 4          
    4 републичко Књижевна олимпијада 13          
III3   9 школско Математика 0,2          
    директан пласман општинско Књижевна олимпијада 0,5          
    10 општинско Математика 1,1          
    3 окружно Књижевна олимпијада 3,8          
                     
                     
  Васовић Анђела место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I5   директан пласман општинско српски - граматика 0,5 42,30 99,40 150,00 291,70  
    2 окружно српски - граматика 3,9   4,94 5,00    
    2 републичко српски - граматика 15   5,00 5,00    
II5   директан пласман општинско српски - граматика 0,5          
    2 окружно српски - граматика 3,9          
    4 републичко српски - граматика 14          
III5   директан пласман општинско српски - граматика 0,5          
    1 окружно српски - граматика 4          
                     
                     
  Вижлина Дуња место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I3   7 школско хемија 0,4 39,35 100,00 150,00 289,35  
    1 општинско математика - смотра 1   5,00 5,00    
    7 општинско математика 1,4   5,00 5,00    
    4 општинско физика 1,7          
    6 окружно математика 3,5          
    8 окружно физика 3,3          
    3 регионално математика - смотра 2          
    3 републичко математика - смотра (специјална награда) 1          
II3   7 школско математика 0,40          
    2 општинско математика - смотра 0,75          
    6 општинско математика 1,50          
    6 окружно математика 3,5          
    1 регионално математика - смотра 3          
    1 републичко математика - смотра 10,00          
III3   1 школско Математика 1          
    1 општинско Математика - смотра 1          
    7 општинско Математика 1,4          
    2 регионално Математика - смотра 2,5          
                     
  Поповић Урош место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I3   1 општинско математика 1 41,85 97,00 150,00 288,85  
    8 општинско математика 1,3   4,94 5,00    
    3 општинско физика 1,8   4,76 5,00    
    8 окружно математика 3,3          
    3 окружно физика 3,8          
II3   3 школско биологија 0,8          
    4 школско математика 0,70          
    1 општинско физичко -одбојка 0,5          
    3 општинско математика 1,80          
    2 окружно физичко -одбојка 0,975          
    2 окружно биологија 3,90          
    5 окружно математика 3,6          
    6 републичко биологија 11          
III3   4 школско Математика 0,7          
    1 општинско физичко -одбојка 0,5          
    5 општинско Математика 1,6          
    2 окружно физичко -одбојка 0,975          
    5 окружно Математика 3,6          
                     
                     
  Цимеша Василије Вук место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО  
I3   1 школско биологија 1 38,40 93,60 142,80 274,80  
    4 школско хемија 0,7   4,65 4,76    
    директан пласман општинско биологија - смотра 0,25   4,71 4,76    
    7 општинско математика 1,4          
    7 општинско физика 1,4          
    7 општинско историја 1,4          
    9 окружно математика 3,2          
    5 окружно хемија 3,6          
    7 окружно физика 3,4          
    2 окружно биологија 3,9          
    3 регионално биологија - смотра 2          
    учешће републичко биологија - смотра 1          
    учешће републичко биологија 2          
II3   5 школско биологија 0,6          
    2 општинско биологија - смотра 0,75          
    3 окружно биологија 3,80          
    1 регионално биологија - смотра 3          
    учешће републичко биологија 2          
    1 републичко биологија - смотра, специјална награда 3          
                     
  Самарџић Андреај место ниво такмичења област такмичења бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО Веће
I9   3 општинско српски - смотра 0,5 17,60 97,00 150,00 262,60 2
    директан пласман општинско Књижевна олимпијада 0,5   4,76 5,00    
    3 окружно Књижевна олимпијада 3,8   4,94 5,00    
    3 регионално српски - смотра 2          
    2 републичко српски - смотра 9          
II9   3 општинско Књижевна олимпијада 1,8          
                     

Претрага