Обавештење за наставнике и ученике школе, 18.6.2020.

 

Обавештење за наставнике и ученике школе

У петак, 19. јуна 2020. године, је завршни наставни дан за ученике I, II и IIIразреда. Према ранијем упутству предлог закључних оцена за ученике III разреда треба завршити до четвртка, 18. јуна, до 12 часова, а предлог закључних оцена за ученике I и II разреда треба завршити до петка, 19. јуна, до 12 часова.

Одељењска већа ће се одржати по следећем распореду:

III разред

Петак, 19.6.2020.

 

II разред

Субота,   20.6.2020.

 

I разред

Понедељак, 22.6.2020.

време

одељење

 

време

одељење

 

време

одељење

НЕПАРНА

   

НЕПАРНА

   

НЕПАРНА

 

8:00

III-1

 

8:00

II-1

 

8:00

I-1

8:30

III-3

 

8:30

II-3

 

8:30

I-3

9:00

III-5

 

9:00

II-5

 

9:00

I-5

9:30

III-7

 

9:30

II-7

 

9:30

I-7

10:00

III-9

 

10:00

II-9

 

10:00

I-9

ПАРНА

   

ПАРНА

   

ПАРНА

 

11:00

III-2

 

11:00

II-2

 

11:00

I-2

11:30

III-4

 

11:30

II-4

 

11:30

I-4

12:00

III-6

 

12:00

II-6

 

12:00

I-6

12:30

III-8

 

12:30

II-8

 

12:30

I-8

     

13:00

II-10

 

13:00

I-10

Разредне испите из предмета за које настава није организована треба завршити до четвртка, 18.6.2020, а разредни испити по одлуци одељењских већа биће 20,21. и 22. јуна 2020. Распоред ће бити сачињен на одељењским већима, а ученике о томе обавештавају одељењске старешине.

Ученицима који се упућују да понављају разред или на полагање ђачке књижице уручити наредног дана после одељењских већа.

Поделу сведочанстава и упис ученика у наредни разред обавиће одељењске старешине у петак, 26. јуна 2020, по следећем распореду:

упис у II разред у 8:00

 

упис у III разред у 9:30

 

упис у IV разред у 11:00

одељење

учионица

 

одељење

учионица

 

одељење

учионица

II-1

1

 

III-1

1

 

IV-1

1

II-2

2

 

III-2

2

 

IV-2

2

II-3

5

 

III-3

5

 

IV-3

5

II-4

6

 

III-4

6

 

IV-4

6

II-5

7

 

III-5

7

 

IV-5

7

II-6

мала бина

 

III-6

8

 

IV-6

8

II-7

8

 

III-7

10

 

IV-7

10

II-8

10

 

III-8

11

 

IV-8

11

II-9

11

 

III-9

велика бина

 

IV-9

велика бина

II-10

велика бина

 

III-10

мала бина

     

Сав потребан материјал за упис одељењске старешине узимају од секретара школе. Образац уплатнице за родитељски динар добиће раније од секретара школе, а образац попунити као на слици:

Uplata

Летњи распуст за ученике почиње од понедељка, 22. јуна 2020. и траје до понедељка, 31. августа 2020. године.

 

У Чачку, 17. јуна 2020.

Директор школе,

Иван Ружичић, професор

Претрага