РАСПОРЕД ЧАСОВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА од 23. новембра до 18.децембра 2020.године

 

 ДВОЧАС, ЈЕДНОМ СЕДМИЧНО У ГОРЊОЈ И ДОЊОЈ САЛИ, ДОЛАЗИ ПОЛА ОДЕЉЕЊА ЈЕДНЕ СЕДМИЦЕ, А ДРУГА ПОЛОВИНА СЛЕДЕЋЕ И ТАКО НАИЗМЕНИЧНО.

 

АЛЕКСАНДАР БЈЕЛИЋ

ИВАНА ДИКИЋ

   
 

10:30- 11:30

9:30- 10:30

16 -17

17 -18

ПОНЕДЕЉАК

II3

III1

III2

II10

УТОРАК

II5

III3

IV6

II8

СРЕДА

II7

IV9

IV8

I2

ЧЕТВРТАК

II9

   

I4

ПЕТАК

I1 , I3

     

Зоран Стефановић, проф.

Термини

1130-1230 

1230- 1330

1330- 1430

1430 - 1530

ПОНЕДЕЉАК

IV/1

IV/3

I/5

II/1

УТОРАК

III/5

III/7

I/7

 

СРЕДА

III/9

IV/5

IV/7

 

ЧЕТВРТАК

       

ПЕТАК

       

   На наставу долазе ON LINE oдељења. Двочас, једном седмично у горњој и доњој сали, долази пола одељења једне семице, а друга половина следеће и тако наизменично.

       
     

Зоран Брковић, проф.

Термини

1245-1345

1600-1700

1700-1800

Понедељак

II/2

III/4

I/6

Уторак

II/4

III/6

I/8

Среда

 

III/8

I/10

Четвртак

 

IV/2

 

Петак

 

IV/4

 
       
         
         

Милан Дачић, проф.

Термини

1245-1345

1600-1700

1700-1800

Понедељак

     

Уторак

     

Среда

     

Четвртак

     

Петак

 

III/10

II/6

           

Претрага