Распоред контролних за непарну смену

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ЗА НЕПАРНУ СМЕНУ - PDF format

 

 

РАСПОРЕД ЗА ИНФОРМАТИКУ ПРАКТИЧАН ДЕО ЈЕ ДОСТАВЉЕН ПРОФЕСОРИМА И НЕ КАЧИ СЕ НА САЈТ. 

УТОРАК 8.12.2020.

Учионица

6

8

21

23

27

37

39

25

1

1330-1415

III5 и III9

усмено

историја

 

Славица Н.

(2 уч. + 3 уч)

II1

писмено

хемија

 

Н. Југовић

I група

(13 уч.)

I7

писмено

физика

 

Д. Андрић

I група

(15 уч.)

III1

писмено

математика

 

З. Ратковић

I група

(15 уч.)

III3

писмено

хемија

 

Д. Вујичић

I група

(15 уч.)

IV9

писмено

математика

 

Д. Бајовић

I група

(15 уч.)

I5

писмено

математика

 

М. Дамљановић

I група

(15 уч.)

II9

писмено

историја

 

Д. Јековић

I група

(15 уч.)

II5

Усмено

Музичко

 

 

М. Јаневска

(18 уч.)

1500-1545

III7

усмено

историја

 

Славица

Н.

(7 уч.)

II1

писмено

хемија

 

Н. Југовић

II група

(12 уч.)

I7

писмено

физика

 

Д. Андрић

II група

(15 уч.)

III1

писмено

математика

 

З. Ратковић

II група

(15 уч.)

IIII3

писмено

хемија

 

Д. Вујичић

II група

(14 уч.)

IV9

писмено

математика

 

Д. Бајовић

II група

(16 уч.)

I5

писмено

математика

 

М. Дамљановић

II група

(15 уч.)

II9

писмено

историја

 

Д. Јековић

II група

(15 уч.)

IV7

Писмено

Музичко

 

М. Јаневска

I група

(12 уч.)

1630-1715

I1,3

усмено

Географија

 

Д. Шарчевић

(10+5 уч.)

IV1,3,7; II3 I3

писмено

немачки

 С. Даниловић

(11 уч.)

IV5

усмено

енглески

 

С. Бугарчић

(5 уч.)

II5

усмено

географија

 

В. Јованић

(11 уч.)

II3

усмено

енглески

 

С. Ђелошевић

(4 уч.)

III5,7

усмено

ликовно

 

О. Гавриловић

(1+1 уч.)

I7

писмено

музичко

 

М. Јаневска

I група

(13 уч.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СРЕДА 9.12.2020. 

Учионица

6

8

21

23

27

37

39

25

1330-1415

II3

писмено

хемија

 

Н. Југовић

I група

(14 уч.)

I7

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

I група

(15 уч.)

III7

писмено

физика

 

Д. Андрић

I група

(15 уч.)

III9

писмено

математика

 

З. Ратковић

I група

(15 уч.)

I р.

усмено

хемија

 

Д. Вујичић

(15 уч.)

IV1

писмено

физика

 

И. Симовић

I група

 (15 уч.)

II7

писмено

математика

 

М. Стевановић

I група

(15 уч.)

II1

писмено

музичко

 

М. Јаневска

II група

(10 уч.)

1500-1545

II3

писмено

хемија

 

Н. Југовић

II група

(14 уч.)

I7

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

II група

(15 уч.)

III7

писмено

физика

 

Д. Андрић

II група

(14 уч.)

III9

писмено

математика

 

З. Ратковић

II група

(15 уч.)

III5

писмено

математика

 

М. Дамјановић

I група

(15 уч.)

IV1

писмено

физика

 

И. Симовић

II група

(15 уч.)

II7

писмено

математика

 

М. Стевановић

II група

(15 уч.)

II3

писмено

музичко

 

М. Јаневска

I група

(10 уч.)

1630-1715

I1

писмено

информатика

 

С. Вујиновић

II група

(16уч.)

II5

усмено

географија

 

В. Јованић

(10 уч.)

I5, IV5,9

писмено

немачки

 

Д. Ђуновић

(1+5+3 уч.)

IV7

усмено

ликовно

 

С. Биорац

(11 уч.)

III5

писмено

математика

 

М.  Дамјановић

II група

(14 уч.)

 

 

II3

писмено

музичко

 

М. Јаневска

II група

(10 уч.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТАК 10.12.2020.

Учионица

6

8

21

23

27

37

39

25

1

1330-1415

IV5

усмено

историја

 

Славица Н.

(9 уч.)

II5

писмено

хемија

 

Н. Југовић

I група

(15 уч.)

I3

писмено

физика

 

Д. Андрић

I група

(15 уч.)

II9

писмено

математика

 

З. Ратковић

I група

(15 уч.)

IV1

усмено

хемија

 

Д. Вујичић

 (5 уч.)

I5

писмено

историја

 

Д. Јековић

I група

(15 уч.)

II7

писмено

биологија

 

З. Добросављевић

I група

(15 уч.)

III5

писмено

физика

 

М. Јанковић

I група

(13 уч.)

I7

писмено

Музичко

 

 

М. Јаневска

II група

(12 уч.)

1500-1545

IV7

усмено

историја

 

Славица

Н.

(10 уч.)

II5

писмено

хемија

 

Н. Југовић

II група

(16 уч.)

I3

писмено

физика

 

Д. Андрић

II група

(15 уч.)

II9

писмено

математика

 

З. Ратковић

II група

(15 уч.)

IV3

усмено

хемија

 

Д. Вујичић

 (6 уч.)

I5

писмено

историја

 

Д. Јековић

II група

(15 уч.)

II7

писмено

биологија

 

З. Добросављевић

II група

(15 уч.)

III5

писмено

физика

 

М. Јанковић

II група

(15 уч.)

IV9

Писмено

Музичко

 

 

М. Јаневска

I група

(13 уч.)

1630-1715

I5,7

усмено

Географија

 

Д. Шарчевић

(5+5 уч.)

IV5,7,9

писмено

енглески

 

С. Бугарчић

(3+4+7 уч.)

II7

усмено

географија

 

В. Јованић

(13 уч.)

III1,3,5,7

писмено

немачки

 

Д. Ђуновић

(4+3+5+3 уч.)

I7;

писмено математика

 

Д. Бајовић

(4 уч.)

I1

писмено информатика

 

Љ. Бојовић

(15 уч.)

II1

писмено

музичко

 

М. Јаневска

I група

(11 уч.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТАК 11.12.2020.

Учионица

6

8

21

23

27

37

39

25

1

1330-1415

II7

писмено

хемија

 

Н. Југовић

I група

(15 уч.)

I3

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

I група

(15 уч.)

III3

писмено

физика

 

Д. Андрић

I група

(15 уч.)

IV5

писмено

математика

 

З. Ратковић

I група

(15 уч.)

III1

писмено

хемија

 

Д. Вујичић

I група

 (15 уч.)

IV3

писмено

физика

 

И. Симовић

I група

(15 уч.)

IV1

писмено

српски

 

Б. Бојовић

I група

(15 уч.)

III9

писмено

физика

 

М. Јанковић

I група

(13 уч.)

III5

писмено

Музичко

 

 

М. Јаневска

I група

(13 уч.)

1500-1545

II7

писмено

хемија

 

Н. Југовић

II група

(15 уч.)

I3

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

II група

(15 уч.)

III3

писмено

физика

 

Д. Андрић

II група

(14 уч.)

IV5

писмено

математика

 

З. Ратковић

II група

(15 уч.)

III1

писмено

хемија

 

Д. Вујичић

II група

 (15 уч.)

IV3

писмено

физика

 

И. Симовић

II група

(15 уч.)

IV1

писмено

српски

 

Б. Бојовић

II група

(16 уч.)

III9

писмено

физика

 

М. Јанковић

II група

(13 уч.)

III5

Писмено

Музичко

 

 

М. Јаневска

II група

(13 уч.)

1630-1715

IV9

усмено

енглески

 

С. Бугарчић

(11 уч.)

I5

писмено

информатика

 

С. Вујиновић

II група

(15 уч.)

II1

усмено

географија

 

В. Јованић

(10 уч.)

II3

писмено

математика

 

Д. Бајовић

(15 уч.)

I5,7

усмено

енглески

 

С. Ђелошевић

(4 + 4 уч.)

I1

писмено музичко

 

М. Јаневска

II група

(12 уч.)

II9

писмено

психологија

 

Б. Домановић

(15 уч.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК 14.12.2020. 

Учионица

6

8

21

23

27

37

39

25

1

1330-1415

III1

усмено

историја

 

С. Негојевић

 (10 уч.)

II9

писмено

хемија

 

Н. Југовић

I група

(14 уч.)

I1

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

I група

(15 уч.)

III7

писмено

математика

 

М. Дамљановић

I група

(15 уч.)

III3

писмено

енглески

 

С. Бугарчић

I група

 (15 уч.)

I3

писмено

информатика

 

С. Вујиновић

I група

(15 уч.)

II1

писмено

математика

 

М. Стевановић

I група

(15 уч.)

II3

писмено

физика

 

М. Јанковић

I група

(13 уч.)

III9

писмено

Музичко

 

 М. Јаневска

 (20 уч.)

1500-1545

III3

усмено

историја

 

С. Негојевић

 (12 уч.)

II9

писмено

хемија

 

Н. Југовић

II група

(15 уч.)

I1

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

I група

(15 уч.)

III7

писмено

математика

 

М. Дамљановић

II група

(14 уч.)

III3

писмено

енглески

 

С. Бугарчић

II група

 (14 уч.)

I3

писмено

информатика

 

 

С. Вујиновић

I група

(15 уч.)

II1

писмено

математика

 

М. Стевановић

II група

(11 уч.)

II3

писмено

физика

 

М. Јанковић

II група

(14 уч.)

II7

Писмено

Музичко

 

 М. Јаневска

II група

(13 уч.)

1630-1715

I7

писмено

информатика

 

С. Вујиновић

II група

(15 уч.)

II5

усмено

географија

 

В. Јовановић

 (10 уч.)

I5

писмено

информатика

 

Љ.Бојовић

(15 уч.)

II7

писмено

физика

 

Ј. Јоксимовић

(9 уч.)

IV7

усмено

енглески

 

С. Бугарчић

(11 уч.)

IV5

усмено

ликовно

 

С. Биорац

II група

(6 уч.)

IV9

усмено

ликовно

 

О. Гавриловић

II група

(5 уч.)

IV3

усмено

биологија

В. Милановић

II група

(8 уч.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТОРАК 15.12.2020. 

Учионица

6

8

21

23

27

37

39

25

1

1330-1415

III1

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

 (15 уч.)

I3

писмено

математика

 

М. Дамљановић

I група

(15 уч.)

IV1

писмено

математика

 

М. Стевановић

I група

(15 уч.)

I7

писмено

историја

 

Д. Јековић

I група

(15 уч.)

II3

усмено

географија

 

В. Јовановић

(13 уч.)

II5

писмено

биологија

 

З. Добросављевић

I група

(15 уч.)

III3

писмено

филозофија

 

И. Ерић

(16 уч.)

II1

писмено

физика

 

М. Јанковић

I група

(15 уч.)

IV5

писмено

Музичко

 

 М. Јаневска

II група

 (13 уч.)

1500-1545

III3,7

усмено

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

 (6+5 уч.)

I3

писмено

математика

 

М. Дамљановић

II група

(14 уч.)

IV1

писмено

математика

 

М. Стевановић

II група

(16 уч.)

I7

писмено

историја

 

Д. Јековић

II група

(15 уч.)

II3

усмено

географија

 

В. Јовановић

(13 уч.)

II5

писмено

писмено

биологија

 

З. Добросављевић

II група

(16 уч.)

III9

писмено

филозофија

 

И. Ерић

(17 уч.)

II1

писмено

физика

 

М. Јанковић

II група

(14 уч.)

IV7

Писмено

Музичко

 

 

М. Јаневска

II група

(13 уч.)

1630-1715

III5,9

усмено

географија

 

Д. Шарчевић

II група

(5+6 уч.)

III9

усмено

енглески

 

С. Бугарчић

 (5 уч.)

I7;II1,3,5,7

усмено

биологија

 

З.Добросављевић

(6 уч.)

IV5

усмено

немачки

 

Д. Ђуновић

(9 уч.)

III3

писмено

математика

 

З. Ратковић

(15 уч.)

I1

писмено

музичко

 

М. Јаневска

I група

(12 уч.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА 16.12.2020. 

Учионица

6

8

21

23

27

37

39

25

1

1330-1415

III5

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

I група

 (15 уч.)

IV3

писмено

математика

 

М. Дамљановић

I група

(15 уч.)

I5

писмено

српски

 

Б. Бојовић

I група

(15 уч.)

I1

писмено

историја

 

Д. Јековић

I група

(15 уч.)

II9

усмено

географија

 

В. Јовановић

(14 уч.)

II1

писмено

биологија

 

З. Добросављевић

I група

(12 уч.)

IV7

писмено

математика

 

М. Стевановић

I група

(16 уч.)

IV1

усмено

биологија

 

В. Милановић

I група

(15 уч.)

IV9

писмено

Музичко

 

 

М. Јаневска

II група

 (14 уч.)

1500-1545

III5

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

II група

 (15 уч.)

IV3

писмено

математика

 

М. Дамљановић

II група

(15 уч.)

I5

писмено

српски

 

Б. Бојовић

II група

(15 уч.)

I1

писмено

историја

 

Д. Јековић

II група

(15 уч.)

II9

усмено

географија

 

В. Јовановић

(14 уч.)

II1

писмено

биологија

 

З. Добросављевић

I група

(12 уч.)

IV7

писмено

математика

 

М. Стевановић

I група

(16 уч.)

IV1

усмено

биологија

 

В. Милановић

I група

(15 уч.)

IV5

писмено

Музичко

 

 

М. Јаневска

I група

(13 уч.)

1630-1715

III7

усмено

географија

 

Д. Шарчевић

 (9 уч.)

I7

писмено

информатика

 

Љ. Бојовић

 (15 уч.)

II5,9

писмено

физика

 

Ј.Јоксимовић

(8+5 уч.)

III3

усмено

енглески

 

С. Бугарчић

(10 уч.)

III1

писмено

филозофија

 

И. Ерић

(18 уч.)

I3

писмено

музичко

 

М. Јаневска

II група

(12 уч.)

II5

писмено

математика

 

Д. Бајовић

(10 уч.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТАК 17.12.2020.

Учионица

6

8

21

23

27

37

39

25

1

1330-1415

III9

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

I група

 (15 уч.)

III1

писмено

енглески

 

Д. Бошковић

I група

(15 уч.)

I1

писмено

физика

 

И. Симовић

I група

(15 уч.)

I3

писмено

српски

 

Б. Бојовић

I група

(15 уч.)

II5

писмено

историја

 

Д. Јековић

I група

(15 уч.)

II1

усмено

географија

 

В. Јованић

(10 уч.)

II3

писмено

биологија

 

З. Добросављевић

I група

(14 уч.)

I5

писмено

музичко

 

М. Јаневска

I група

(13 уч.)

II7

писмено

Музичко

 

 

М. Јаневска

I група

 (14 уч.)

1500-1545

III9

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

II група

 (14 уч.)

III1

писмено

енглески

 

Д. Бошковић

II група

(15 уч.)

I1

писмено

физика

 

И. Симовић

II група

(15 уч.)

I3

писмено

српски

 

Б. Бојовић

II група

(14 уч.)

II5

писмено

историја

 

Д. Јековић

II група

(15 уч.)

II7

усмено

географија

 

В. Јованић

(13 уч.)

II3

писмено

биологија

 

З. Добросављевић

II група

(13 уч.)

III5

писмено

филозофија

 

И. Ерић

(15 уч.)

 

1630-1715

III3

усмено

географија

 

Д. Шарчевић

 (8 уч.)

II3,9

усмено

ликовно

 

С. Биорац

 (4+3 уч.)

II1

усмено

енглески

 

С.Ђелошевић

(5 уч.)

I7

усмено

ликовно

 

О. Гавриловић

(4 уч.)

I5

писмено

музичко

 

М. Јаневска

II група

(12 уч.)

IV1

писмено

математика

 

М. Стевановић

(6 уч.)

II5,7

писмено

психологија

 

Б. Домановић

(6+6 уч.)

  III7

писмено

филозофија

 

И. Ерић

(15 уч.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТАК 18.12.2020. 

Учионица

6

8

21

23

27

37

39

25

1

1330-1415

I5

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

I група

 (15 уч.)

II7

писмено

историја

 

Д. Јековић

I група

(15 уч.)

II9

писмено

биологија

 

З. Добросављевић

I група

(15 уч.)

III5

усмено

немачки

 

Д. Ђуновић

 (9 уч.)

III7

писмено

музичко

 

М. Јаневска

I група

(15 уч.)

 

 

 

 

1500-1545

I5

писмено

географија

 

Д. Шарчевић

II група

 (15 уч.)

II7

писмено

историја

 

Д. Јековић

I група

(15 уч.)

II9

писмено

биологија

 

З. Добросављевић

I група

(14 уч.)

 

III7

писмено

музичко

 

М. Јаневска

II група

(14 уч.)

 

 

 

 

1630-1715

III1

усмено

географија

 

Д. Шарчевић

 (6 уч.)

II5

усмено

ликовно

 

С. Биорац

 (6 уч.)

III3,7

усмено

филозофија

 

И.Ерић

(2+2 уч.)

I3

писмено

музичко

 

М. Јаневска

I група

(12 уч.)

II1,3;IV9

усмено

историја

 

Д. Јековић

 (3+3+2 уч.)

 

 

 

 

 

 

 

Претрага