ПРОЈЕКАТ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ

 

ПРОЈЕКАТ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ

 

            Полазећи од тога да је садашња фискултурна сала, коју користе ученици Гимназије у Чачку, стара и неусловна, старија од саме зграде Гимназије, која је комплетно завршена и стављена у употребу 1927. године, почев од 2013. године, заједно са Градом Чачком кренуло се у израду пројекта за нову фискултурну салу.

            У склопу претходних активности, најпре су заједно Завод за заштиту споменика културе из Краљева и Народни музеј из Чачка извршили комплетна археолошка истраживања на локалитету великог дворишта школе. Као резултат тих истраживања пронађени су остаци грађевина из римског периода тј. из II и III века наше ере, који су потврдили да је цео данашњи центар Чачка на старом античком насељу из римског периода.

            Пратећи мишљење Завода из Краљева и обавезу да се откривени археолошки локалитет сачува и представи широј јавности, по њиховим упутствима из децембра 2015. године, у првој половини 2016. године, архитекта, Василије Браловић је урадио идејно решење за фискултурну салу у великом дворишту школе. То решење предвиђа да у доњем, подрумском нивоу, са посебним улазом из Мутапове улице буде заштићен и представљен археолошки локалитет са око 500m2, а изнад њега модерна фискултурна сала бруто површине око 2200 m2.

            У буџету Града Чачка за 2019. годину предвиђена су средства од 1.908.000,00 динара за израду пројекта фискултурне сале и тај пројекат је урадио пројектни биро GLOBAL SUBSTATION SOLUTIONS из Београда, до почетка 2020. године. Укупна цена изградње оба објекта по пројекту је око 150.000 000,00 динара, са ПДВ-ом. С обзиром, да у 2020. години, због целокупне ситуације нису обезбеђена средства за изградњу у наредном периоду средства би требало да обезбеде Министарство просвете науке и технолошког развоја, пошто су средње школе власништо Републике Србије, затим Министарство културе јер се ради и о савременој заштити и представљању културног блага наше земље и Град Чачак који ће уредити део простора у центру Града, којим се отвара могућност и за коначно уређење Мутапове улице.

            У свему томе највећа добит ће бити за 1112 ученика Гимназије у Чачку који ће добити савремен и функционалан објекат за наставу физичког васпитања. Зидање данашње зграде Гимназије је обележило прву четвртину XX века која је за наш град и наш народ била веома тешка. Професори, ученици Гимназије и њихови родитељи се надају да ћемо сви имати снаге да прва четвртина XXI века буде упамћена по томе што ће се испунити дугогодишњи сан генерација ученика школе изградњом фискултурне сале.

  

ВИДЕО ХАЛЕ - ЛИНК ЗА ВИДЕО

  

s02

s03

s04

s05

s01

s06

s07

s08

s09

s11

s12

s14

s15

s16

 

 

У Чачку, 9. децембра 2020. године                                  

Директор Гимназије у Чачку

                                                                                              _______________________

                                                                                              Иван Ружичић,проф.

 

Претрага