Окружно такмичење из хемије, 14.3.2020.

Окружно такмичење из хемије, 14.3.2020.

Први разред, тест и експерименталне вежбе                
Ред.бр. Име Презиме Разред Школа Место Општина Ментор или предметни професор Поени
Тест Тест кориг. Квалита-тивна анализа Квантита-тивна анализа Укупно
1 Маја Боровић I Гимназија Чачак Чачак Неда Југовић 22,8 70,0 30,0   100,0
2 Оливера Југовић I Гимназија Чачак Чачак Неда Југовић 19,5 60,0 12,5   72,5
3 Милица  Баковић I Гимназија Чачак Чачак Данка Вујичић 7,5 23,1 15,0   38,1
                         
Други разред, тест и експерименталне вежбе                
Ред.бр. Име Презиме Разред Школа Место Општина Ментор или предметни професор Поени
Тест Тест кориг. Квалита-тивна анализа Квантита-тивна анализа Укупно
1 Марија Петровић II Гимназија Чачак Чачак Душица Јовановић 33,00 70,00 27,50   97,50
2 Добрица Јанковић II Гимназија Чачак Чачак Душица Јовановић 28,75 60,98 27,50   88,48
3 Ђорђе Андрић II Гимназија Чачак Чачак Данка Вујичић 15,75 33,41 30,00   63,41
4 Теа Никитовић II Гимназија Чачак Чачак Неда Југовић 20,00 42,42 15,00   57,42
5 Вук Лужанин II Гимназија Чачак Чачак Јелена Броћић 16,50 35,00 15,00   50,00
                         
                         
Први и други разред, тест и самостални истраживачки рад            
Ред. бр. Име Презиме Разред Школа Место Општина Ментор или предметни професор Поени
Тест Тест кориг. Израда рада Одбрана рада Укупно
1 Бошко Танасковић II Гимназија Чачак Чачак Душица Јовановић 27,0 50,0 25,0 20,0 95,0
                         
Трећи и четврти разред, тест и експерименталне вежбе              
Ред.бр. Име Презиме Разред Школа Место Општина Ментор или предметни професор Поени
Тест Тест кориг. Квалита-тивна анализа Квантита-тивна анализа Укупно
1 Златан Васовић IV Гимназија Чачак Чачак Данка Вујичић 39,25 70,00 27,50   97,50
2 Саво Станојевић III Гимназија Чачак Чачак Данка Вујичић 28,25 50,38 30,00   80,38
3 Владимир Бошковић IV Гимназија Чачак Чачак Данка Вујичић 24,00 42,80 30,00   72,80
4 Филип Радовић IV Медицинска Чачак Чачак Сања Поповић 12,00 21,40 30,00   51,40
                         
Трећи и четврти разред, тест и самостални истраживачки рад            
Ред. бр. Име Презиме Разред Школа Место Општина Ментор или предметни професор Поени
Тест Тест кориг. Израда рада Одбрана рада Укупно
1 Владимир Бошковић IV Гимназија Чачак Чачак Данка Вујичић 24,00 50,00 25,00 25,00 100,00
2 Милица Васовић IV Гимназија Чачак Чачак Неда Југовић 17,00 35,42 20,00 25,00 80,42

Претрага