НОВОСТИ И ДОГАЂАЈИ

УЏБЕНИЦИ ЗА 2023-2024.

УЏБЕНИЦИ ЗА 2023-2024.

 

Српски језик и књижевност

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“

Читанка, Српски језик и књижевност иГраматика, Српски језик и књижевност уџбенички комплет за 1. разред гимназије

Миодраг Павловић,

Зона Мркаљ,

Весна Ломпар

650-02-139/2019-03 од 11.04.2019.

II

„KLETT“

 

Читанка, Српски језик и књижевност и Граматика, Српски језик и књижевност уџбенички комплет за  други разред гимназије

Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Весна Ломпар, Александра Антић

650-02-662/2019-03 од 22.04.2020.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 3. разред средње школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

601-04-51/95 од 11.4.1991.

IV

„ЕДУКА“

Читанка, српски језик и књижевност за 4. разред гимназија и средњих стручних школа и Српски језик за 4. разред гимназија и сред. Струч. Шк.

Оливера Радуловић,

Јелена Журић,

Др Ј. Ангеловски,

Душка Кликовац

650-02-00198/2018-03 од 05.06.2018.

Први страни језик – енглески језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

Акроноло д.о.о.

FOCUS 2 - (уџбенички комплет- уџбеник и радна свеска) – енглески језик за први разред гимназије и први и други разред средњих стручних школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Lynda Edwards

650-02-223/2019-03 од 03.06.2019.

II

Акронолод.о.о.

FOCUS 3 (уџбенички комплет-уџбеник и радна свеска) за други и трећи разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski

650-02-542/2019-03 од 30.12.2019. .

III ПМ

Акроноло д.о.о.

Focus 3/ Focus 4 уџбеник за трећи и четврти разред гимназије и средњихстручнихшкола (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, BeataTtrapnell, Bartosz Michalowski

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

III ДЈ

Акроноло д.о.о.

Focus 4 уџбеник за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), раднасвеска и приручник

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, BeataTtrapnell, Bartosz Michalowski

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

IV ПМ

„Акроноло“д.о.о.

Focus 4 уџбеник за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay, Vaughan Jones, D. Brayshaw, BeataTtrapnell, Bartosz Michalowski

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

IV ДЈ

„Oxford (The english book)”

Headway Advanced 5th edition Students book

Liz & John Soars, Paul Hancock

650-02-440/2020-03 од 2. 3.2021.

 

 

 

 

 

Други страни језикнемачкијезик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

DIREKT 1 – (уџбенички

комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском)

Ђорђе Мота,

Весна Николовски, Леонора Ракићевић

650-02-240/2019-03 од 15.07.2019.

II

„KLETT”

 DIREKT (уџбенички

комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском)

Ђорђе Мота,

Весна Николовски, Леонора Ракићевић

 650-02-240/2019-03 од 15.07.2019.

III

 „KLETT“д.о.о.

 

 Direkt 3, немачки језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа   (седма година учења)

Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова

 650-02-468/2011-06 од 1.3.2012.

 

IV

 „KLETT“д.о.о.

 

 DIREKT 4,немачки језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа (осма година учења)

 Ђорђо Мота, Весна Николовски, Г. Монтали, Данијела Мандели, Нађа Чернохаус Линзи

650-02-128/2012-06 од 13.8.2012.

 

Други страни језик – француски језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

VERSION ORIGINAL ROUGE - француски језик за први разред средње школе

Monique Denyer,

Agustin Garmendia, Marie-Laure Lions-Olivieri

650-02-239/2019-03 од 15.07.2019.

II

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe A2, Methode de francais (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска, ДВД), француски језик за први и други разред гимназија и сре. Стр. школа

– аутори уџбеника:Sophie Bruzy Todd; Cedriac Vial,– ауторраднесвеске:Clarie Sanchez

650-02-274/2021-03 од 22.2.2022.

III

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe B1, Methode de francais (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска, ДВД), француски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа 

– аутори уџбеника:Sophie Bruzy Todd, Delphine Jegou и Cedriac Vial,– ауторраднесвеске:Clarie Sanchez

650-02-273/2021-03 од 22.2.2022.

IV

“KLETT” д.о.о.

 VERSION ORIGINALE VERT - Француски језик за четврти разред средње школе

Monique Denyer,

Christian Ollivier,

Émilie Perrichon 

650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.

Латински језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Латински језик за први разред гимназије

Марјанца Пакиж,

Д. Димитријевић

650-02-416/2018-03 од 28.02.2019.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Латински језик за други разред гимназије

 

М.Пакиж,Б. Пендељ,   М. Кисић Божић,У. Рајчевић

650-02-671/2019-03 од 10.03.2020.

Социологија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

IV

KLETT.  

Социологија - за четврти разред средње школе

Владимир Вулетић

650-02-411/2020-03 од 15.03.2021

Психологија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

II

 Логос

Психологија, уџбеник за други разред гимназије

Б. Милојевић Апостоловић

Невенка Јовановић 

 650-02-668/2019-03 од 11.05.2020. год.

Филозофија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Логика за гимназије и правно-биротехничку школу

Михаило Марковић

632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

IV

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Филозофија за 4. разред гимназије и средњих стручних школа

Дејан Пејовић

650-02-443/2018-03 од 2.4.2019.

Историја

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„ФРЕСКА”

Историја за I разред гимназије са одабраним историјским изворима

Немања Вујичић

650-02-242/2019-030од 29.07.2019.

II ПМ

Логос

Историја за II разред гимназије природно-математичког смера смера

Д. Лопандић, А. Колаковић, Мања Милиновић

650-02-35/2020-03. од 09.07. 2020.

II ДЈ

„ФРЕСКА”

Историја за II разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Радивоје Радић, Весна Рашковић

650-02-62/2020-03

III ПМ

Клет

Историја за III разред гимназије ПМ смера, IV разред гимназије ДЈ смера и општег типа и IV р.средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар

Мира Радојевић

650-02-577/2/2013-06 од 12.02.2014.

III ДЈ

Логос

Историја за III разред гимназије   ДЈ смера и гимназија општег типа

А. Колаковић и Мања Милиновић

650-02-175/2015-06 од 29.09. 2015.

IV ДЈ

Клет

Историја за III р.гимназије ПМ смера, IV р. гимн. ДЈ смера и општег типа и IV р. средње стручне школе за образ. профиле правни тех. и бир.

Мира Радојевић

650-02-577/2/2013-06 од 12.02.2014.

Географија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија уџбеник за први разред гимназије

Љ. Гавриловић Д. Гавриловић С. Ђурђић

650-02-413/2018-03 од 11.03.2019

II

„Нови Логос“

Географија уџбеник за други разред гимназије

С. Вујадиновић, Дејан Шабић

650-02-669/2019-03 од 11.05.2020.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија уџбеник за трећи разред гимназије

М. Грчић, С.Станковић, Љ. Гавриловић, С. Радовановић, М.Степић, .Ђурђић

650-02-00286/2008-06 од 21.07.2008

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географски атлас за средње школе

Група аутора

650-02-11/2003-03 од 18.04.2003.

 

 

Биологија

ред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

Биологија -  уџбеник за први разред гимназије

Горан Милићев

Милица Кокотовић

Љубица Лалић

650-02-253/2019-03 од 29.07.2019.

II

 „KLETT“д.о.о. 

 Биологија - уџбеник за други  разред гимназије

Горан Милићев 

Милица Кокотовић

Љубица Лалић  

650-02-60/2020-03 од 30.07.2020. 

III

 „KLETT“д.о.о. 

Биологија -уџбеник за трећи разред гимназије ПМ смера

Драган Цветановић

Ивана Лазаревић

 650-02-00026/2021-03 од 6.5.2021.

IV

 „KLETT“д.о.о. 

Биологија -уџбеник за четврти разред гимназије ПМ смера

Ивана Лазаревић

Леа Влајнић

650-02-298/2021-03 од 22.2.2022.

Математика

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

Математика, уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије са Решењима задатака уз уџбеник Математика за први разред гимназије

Небојша Икодиновић

650-02-241/2019-03 од 08.07.2019.

II

„KLETT“ д.о.о.

Математика, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије са Решењима задатака уз уџбеник Математика за други разред гимн.

Н. Икодиновић

С. Димитријевић

С. Алексић

650-02-663/2019-03 од 22.04.2020.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математиказа општу гимназију и гимназију ПМ смера

Јован Кечкић

650-210/88 од 28.12.1988.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 3

Вене Богославов,

650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.

III

„КРУГ”

Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

650-02-332/2010-06 од 21.7.2010.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 4

Вене Богославов

650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.

IV

„КРУГ”

Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

650-02-334/2010-06 од 21.7.2010.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика са збирком задатака за четврти разред гимназије

Јован Кечкић

650-02-587/2010-06, од 26.10.2010.

Физика

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„КРУГ“  

ФИЗИКА 1, уџбеник за први разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-121/2021-03 од 20.07.2021.    

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

Физика - за први разред гимназије

Милан О. Распоповић

650-02-411/2018-03 од 27.03.2019.

I

„КРУГ“  

ФИЗИКА 1,   збирка задатака и тестова за   први разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-121/2021-03 од 20.07.2021.    

II

„КРУГ“

Физика- уџбеник за 2. разред гимназије ПМ смера

Наташа Чалуковић

650-02-121/2012-06 од 13.08.2012.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

Физика- за други разред гимназије природно-математичког смера

Милан Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Зоран Распоповић;

650-02-660/2019-03 од 11.05.2020.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

Физика- за други разред гимназије друштвено-језичког смера

Милан Распоповић

Јован Шетрајчић

Зоран Распоповић

650-02-659/2019-03 од 14.05.2020.

II

„КРУГ“  

Физика 2- збирка задатака и тестова за други разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-375/2010-06 од 21.09.2010.

III

„КРУГ“  

Физика 3- уџбеник за 3. разред гимназије

Наташа Чалуковић

Коста Панић

650-02-64/2021-03 од 11.06. 2021.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

Физика за гимназију општег и друштвено-језичког смера

Милан Распоповић

Зоран Распоповић

650-02-149/2007-06 од 17.07.2007.

III

„КРУГ“  

Физика 3- збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије

Наташа Чалуковић

Коста Панић

650-02-64/2021-03 од 11.06. 2021.

IV

„КРУГ“  

Физика 4- уџбеник за четврти разред гимназије

Наташа Чалуковић

 

650-02-35/2022-03 од 16.05. 2022.

IV

„КРУГ“  

Физика 4- збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија

Наташа Чалуковић

 

650-02-35/2022-03 од 16.05. 2022.

Хемија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„НОВИ ЛОГОС“

Хемија  за првиразред гимназије свих смерова

Татјана Недељковић

611-00-1699/2018-03 од 13.11.2018.

I

KLETT

Хемија, уџбеник за први разред гимназије ПМ смера

Драгица Тривић,

Милош Милчић

650-02-587/2013-06 од 5.2.2014.

II

НОВИ ЛОГОС“

Хемија 2 за  други разред гимназије ПМ смера

Снежана Рајић

650-02-45/2020-03 од  27.07.2020.

III

„НОВИ ЛОГОС”

Органска хемија

Татјана Недељковић

650-02-291/1/2012-06 од 22.4.2013.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемија  за четврти разред гимназије

Јулијана Петровић
С. Велимировић

650-02-00034/93-03 од 16.7.1993.

Рачунарство и информатика

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

Први

„KLETT“ д.о.о.

Рачунарство и информатика - за први разред гимназије

Филип Марић

650-02-270/2019-03 од 19.08.2019.

II

„KLETT“ д.о.о.

Рачунарство и информатика за други разред гимназије

Филип Марић,

Драган Машуловић

650-02-42/2020-03 од 27.07.2020.

III

 

Нема уџбеник

   

IV

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Рачунарство и информатика за IV разред гимназије

Матковић, Вуковић, Ђуришић

650-02-344/2015-06 од 27.1.2016.

         Музичка култура

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Музичка култура за први разред гимназије

Соња Маринковић

650-02-409/2018-03 од 19.02.2019.

II

„НОВИ ЛОГОС“

Музичка култура 2 - за други разред гимназије ДЈ смера

Александра Паладин

650-02-670/2019-03 од 10.03.2020.

II

„НОВИ ЛОГОС“

Музичка култура 2, за други разред гимназије ПМ смера

Александра Паладин

650-02-38/2020-03 од 11.05.2020.

III

„ДОМИНАНТА ЂУРИЋ“

Водич кроз историју музике – уџбеник музичке културе од 1 до 4 разреда гимназије ДЈ смера и општег типа и ПМ смера и стр.Шк.

Оливера Ђурић и Татјана Николић

650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.

IV

„ДОМИНАНТА ЂУРИЋ“

Водич кроз историју музике – уџбеник музичке културе од 1 до 4 разреда гимназије ДЈ смера и општег типа и ПМ смера и стручне школе

Оливера Ђурић и Татјана Николић

650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.

Ликовна култура

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

 Klett doo

Ликовна култура 1 – за први разред гимназије 

 Марина Чудов

650-02-456/2019-03 од 04.02.2020.

II

 Klett doo

 Ликовна култура за други разред гимназије ДЈ смера

Лидија Жупанић Шуица

650-02-43/2020-03 од 09.07.2020.

II

Klett doo

Ликовна култура за други разред гимназије ПМ смера

Лидија Жупанић Шуица

650-02-43/2020-03 од 09.07.2020.

III

 Klett doo

 Ликовна култура за трећи разред гимназије ДЈ смера

Лидија Жупанић Шуица

 650-02-380/2013-06 од 13.01.2014.

IV

 Klett doo

 Ликовна култура за четврти разред гимназије ДЈ смера

Лидија Жупанић Шуица

 650-02-127/2012-06

од 05.09.2012.

Верска настава

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.

III IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.

 

 

Е-mail адресе одељењских старешина

ГИМНАЗИЈА 2019-2020.

 

учионица

Бр. уч

Други страни језик

одељење

смер

Одељенски старешина

e-mail

 
 

37

27

немачки

I-1

П-M.

Марија Стевановић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

37

28

немачки

I-2

П-M.

Милан Селаковић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

38

27

немачки

I-3

П-M.

Драгослав Бајовић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

38

27

немачки

I-4

П-M.

Јасмина Вуковић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

39

30

немачки

I-5

Д-J.

Драгана Бошковић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

35

20

немачки

I-6

ИТ

Сузана Луковић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

40

30

немачки

I-7

Д-J.

Драгана Југовић Луковић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

39

30

фран/нем

I-8

Д-J.

Драгана Вељковић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

35

30

немачки

I-9

Д-J.

Александра Мишић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

40

30

немачки

I-10

Д-J.

Ивана Дикић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

27

30

немачки

II-1

П-M.

Данка Вујичић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

27

29

немачки

II-2

П-M.

Ана Петковић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

29

30

немачки

II-3

П-M.

Драган Андрић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

30

29

ДСД

II-4

П-M.

Снежана Вранић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

30

30

немачки

II-5

Д-J.

Зоран Стефановић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

29

29

немачки

II-6

П-M.

Весна Јованић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

45

29

немачки

II-7

Д-J.

Славица Негојевић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

46

28

немачки

II-8

Д-J.

Милица Вучићевић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

46

27

немачки

II-9

Д-J.

Биљана Бојовић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

45

30

фран/нем

II-10

Д-J.

Гордана Пауновић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

21

31

немачки

III-1

П-M.

Драшко Шарчевић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

23

31

нем/ДСД

III-2

П-M.

Данијела Милић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

22

31

немачки

III-3

П-M.

Марко Дамљановић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

24

29

фран/нем

III-4

П-M.

Јелена Перовић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

23

31

немачки

III-5

Д-J.

Светлана Бугарчић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

21

32

немачки

III-6

Д-J.

Мила Лекић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

24

31

немачки

III-7

Д-J.

Славица Даниловић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

22

31

немачки

III-8

Д-J.

Јасна Николић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1

31

фран/ДСД

III-9

Д-J.

Иванка Танкосић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

10

26

немачки

IV-1

П-M.

Оливера Јечменица

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

10

29

немачки

IV-2

П-M.

Весна Матовић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

7

27

фран/нем

IV-3

П-M.

Неда Југовић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

5

28

немачки

IV-4

П-M.

Дејан Крунић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

5

22

нем/ДСД

IV-5

П-M.

Данило Ђуновић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

6

30

фран/ДСД

IV-6

Д-J.

Зоран Брковић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

6

29

немачки

IV-7

Д-J.

Светлана Вујиновић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

7

29

немачки

IV-8

Д-J.

Биљана Мишовић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

8

31

немачки

IV-9

Д-J.

Драгица Јековић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

8

31

немачки

IV-10

Д-J.

Ана Ранђић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у Јавној набавци мале вредности

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

         У позиву за подношење понуда у Јавној набавци мале вредности  - набавка електричне енергије бр.1.1.1. (2018) и Конкурсној документацији које је Гимназија у Чачку поставила на Портал јавних набавки, дана 19.1.2018.године  МЕЊА СЕ рок за подношење понуда па уместо датума 26.1.2018.године до 12 часова  рок за подношење понуда је 29.1.2018.године до 12 часова.

Поткатегорије