Ученик генерације 2013-2017.

 

Koначна листа најуспешнијих ученика генерације 2013-2017.

7.VI 2017.

 

Јуковић Петар место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I-3   1 школско хемија 1,00 101,25 100,00 150,00 351,25
    3 школско латински 0,80   5,00 5,00  
    5 општинско математика 1,60   5,00 5,00  
    3 општинско физика 1,80   5,00 5,00  
    6 окружно математика 2,50   5,00 5,00  
    3 окружно физика 2,80        
    1 окружно хемија 3,00        
    4 републичко хемија 4,70        
II-3   6 општинско математика 1,50        
    1 општинско физика 2,00        
    9 општинско књиж. олимпијада 1,20        
    1 окружно физика 3,00        
    2 окружно хемија 2,90        
    8 републичко физика 4,30        
    16 републичко хемија 3,50        
III3   2 општинско математика 1,90        
    1 општинско физика 2,00        
    3 окружно математика 2,80        
    1 окружно физика 3,00        
    4 републичко физика 4,70        
IV3   1 општинско физика 2,00        
    5 општинско математика 1,60        
    4 међународно математика 2,25        
    1 окружно физика 4,00        
    2 окружно енглески 3,90        
    1 републичко физика 16,00        
    6 окружно биологија 3,50        
    8 олимпијада физика 9,00        
    9 републичко енглески 8,00        
                   
                   
                   
Јанковић Василије место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I-3   6 школско историја 0,50 95,40 98,90 150,00 344,30
    2 школско хемија 0,90   4,93 5,00  
    8 школско латински 0,30   4,93 5,00  
    4 општинско математика 1,70   5,00 5,00  
    3 општинско физика 1,80   4,92 5,00  
    5 општинско граматика 1,60        
    5 окружно математика 2,60        
    1 окружно физика 3,00        
    3 окружно хемија 2,80        
    2 окружно биологија 2,90        
    16 републичко хемија 3,50        
II-3   3 школско историја 0,80        
    1 општинско математика 2,00        
    1 општинско физика 2,00        
    5 општинско историја 1,60        
    9 општинско књиж. олимпијада 1,20        
    2 окружно математика 2,90        
    2 окружно физика 2,90        
    1 окружно биологија 3,00        
    1 окружно хемија 3,00        
    31 републичко хемија 2,00        
III3   3 школско историја 0,80        
    2 општинско математика 1,90        
    2 општинско физика 1,90        
    5 општинско историја 1,60        
    5 општинско одбојка 0,80        
    4 окружно математика 2,70        
    3 окружно физика 2,80        
    5 окружно биологија 2,60        
    1 окружно хемија 3,00        
    пласаман републичко хемија 0,00        
IV3   3 општинско физика 1,80        
    1 општинско математика 2,00        
    2 окружно математика 3,90        
    3 окружно физика 3,80        
    6 републичко математика 11,00        
    учешће окружно биологија 1,00        
    учешће републичко хемија 2,00        
    1 општинско атлетика 1,00        
    1 окружно атлетика 2,00        
    3 међуокружно атлетика 2,00        
    3 окружно хемија 3,80        
                   
Ловречић Анђела место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I-7   1 школско историја 1,00 38,85 98,35 150,00 287,20
    3 општинско књиж. олимпијада 1,80   4,93 5,00  
    2 општинско историја 1,90   4,88 5,00  
    4 окружно књиж. олимпијада 2,70   4,93 5,00  
    3 окружно историја 2,80   4,93    
    9 републичко историја 4,20        
II-7   1 школско историја 1,00        
    2 општинско историја 1,90        
    4 општинско књиж. олимпијада 1,70        
    6 окружно историја 2,50        
    2 републичко литерарни конкурс 0,95        
    1 међународно литерарни конкурс 1,50        
    3 међународно литер. конкурс ШП 1,40        
III7   5 школско историја 0,60        
    7 општинско историја 1,40        
    6 општинско књиж. олимпијада 1,50        
    1 окружно смотра српски 2,00        
    1 међуокружно српски 2,00        
    учешће републичко српски 2,00        
    учешће окружно књиж. олимпијада 1,00        
IV7   1 општинско књижевна олимпијада 2,00        
    учешће окружно књижевна олимпијада 1,00        

Претрага