Школска Педагошка Документација

 

Глобални план - образац за први разред 2018.

Оперативни план рада - образац за први разред 2018.

Припрема за час - образац за први разред 2018.

Таксо глаголи

Опште педагошко-дидактичко упутство за остварење садржаја програма у Гимназији 

План рада - Годишњи

План рада - Оперативни

План рада - упутство за израду годишњег и оперивног плана

Образац припреме за час

План рада Стручног већа

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању

Примери за активности наставника и ученика

Додатна настава - извештај

Допунска и додатна настава - програм

Допунска настава - извештај

Индивидуални образовни план - обрасци

ИОП - образац

Извештај Тима за заштиту ученика од насиља

Приручник за примену посебног протокола

Сарадња са родитељима

СУ - Документ о СУ у Г 2015-2016.

СУ - Извештај запосленог о стручном усавршавању

СУ - Лични план развоја

Претрага