Корисни линкови

http://www.mensa.org.rs/

http://www.petnica.rs/

http://www.mpn.gov.rs

http://www.rc-cacak.co.rs/

www.singidunum.ac.rs

http://ibo.org/school/000563/ - II Гимназија Марибор (ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНЕ МАТУРЕ)

http://www.wix.com/drugagimnazija/mednarodna-matura

http://www.ceo.edu.rs/sr/1/134-2012-03-22-10-24-56 - самовредновање у средњем образовању

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.php?page=80 - уџбеници

http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/naslovna_nastavni_planovi_programi.html - наставни план и програм

Претрага