Клуб младих истраживача

КЛУБ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

Клуб младих истраживача “Гимназијалац”


1. Лична карта клуба

Клуб младих истраживача “Гимназијалац” основан је 23. марта 2000. год. на иницијативу заинтересованих ученика и професора биологије.

Број чланова клуба се стално увећава, па од почетних 16 оснивача, клуб данас броји око 200 чланова.

Клуб има своје име и амблем који симболизује интересовања, простор и област којима се чланови баве. Чланови клуба су ученици сва четири разреда Гимназије, који имају интересовања за истраживачке подухвате у областима биолошких наука.

На почетку оснивања управни одбор клуба чинили су:

Васиљевић Владимир, проф., менаџер клуба
Ђелошевић Зденка, проф., стручни координатор клуба
Никитовић Бранислава, проф., стручни координатор клуба
Плавшић Јелица, проф., стручни координатор клуба
Војиновић Дина, ученик IV разреда, председник Клуба

Сви професори из састава управног одбора су искусни и цењени стручњаци, прошли су циклусе многобројних стручних семинара и усавршавања у струци, били предавачи на многим семинарима, учествовали у пројектима у креирању наставних програма и планова на нивоу Републичког министарства. Иза себе имају велики број освојених III, II и I места на републичким такмичењима.

Данас управу Клуба младих истраживача чине професори биологије и ученици:

Председник: Стефан Видаковић, ученик III разреда
Потпредседници: Миљан Лазовић, ученик IV разреда
Ивана Јоцић, ученица II разреда

2. Циљеви

Основна преокупација чланова клуба су изучавање занимљивих области биолошких дисциплина.

Превасходни циљ чланова клуба је изучавање флоре и фауне Овчарско- кабларске клисуре, која је проглашена пределом изузетне вредности. План на попису и изради регистра живог света.

Поред организовања теренских излазака члановима клуба су обезбеђена и стручна предавања са темама које су интересантне за младе и које су актуелне. Активности клуба се даље крећу на организовању семинарских кампова, стручних екскурзија по Србији, изложби са циљем информисања и едуковања младих. Права мисија Клуба је да ангажује младе у научном и истраживаћком раду, да популаризује еколошки покрет, да им омогући да један добар део свог слободног времена проводе у природи како би осетили лепоту и значај очувања природних ресурса.

Као резултат успешног рада Клуба, значајан број ученика наше школе уписује се на факултете биолошких смерова.

3. Секције

У клубу функционише 8 секција. То су: Ботаника, Зоологија, Екологија, Орнитологија, Херпетологија, Ихтиологија, Ентомологија и Болести зависности. Највеће интересовање међу члановима имају теме из области болести зависности, екологије и херпетологије. Секција болести зависности ради на едукацији младих и изради пројеката о данас све више присутним појавама у друштву, као што су наркоманија, алкохолизам и пушење.

4. Амбиције Клуба младих истраживача

-Истраживање флоре и фауне Овчарско-кабларске клисуре;

-израда пописа и регистра по областима;

-прерастање клуба у истраживачки центар за биолошке дисциплине;

-обезбеђивање сталних материјалних прихода за обављање основних активности ;

-набавка неопходне опреме и прибора за квалитетан и поуздан рад;

-укључивање свих заинтересованих, способних и талентованих средњошколаца у стручни       рад клуба.

5. Пројекти

У претходном периоду рада Клуба остварено је неколико пројеката без очекиване пуне материјалне подршке.

Пројекат организовања и извођења пет стручних кампова из различитих области биологије (ихтиологија, ентомологија, болести зависности, орнитологија и ботаника). Кампови су реализовани на Каблару-Рошцима.

Пројекат “Никотин Не” организован је са циљем да младе удаљи од никотина, а циљна група су предшколска и школска деца.

Пројекат који подразумева израду конструкције контејнера и организованог сакупљања пластичне амбалаже и лименки.

6. Сарадња

-Најважније активности клуба ће бити усмерене ка пуној сарадњи са одговарајућим институцијама у смислу остварења крајњег циља (у оквиру програма ЛЕАП-а).

-Остварити сарадњу на стручном нивоу са комисијом УО СО Чачак за заштиту животне средине.

-Сарадња са Туристичком агенцијом Чачак.

-Сарадња са институцијама које се баве истраживачким и научним активностима, а у оквиру биолошких наука.

Систем организације активности клуба

Све активности, а односе се на едукацију чланова, одвијају се по принципу концентричних спиралних кругова.

 1. Експертска предавања се организују током читавог циклуса који трају једну школску годину . Улогу предавача имају професори са факултета, лекари, ветеринари али и чланови клуба. Предавачи су медијски пропраћени (ТВ, новине, итд.).
 2. Теренски истраживачки изласци изводе се на простору Овчарско-кабларске клисуре. Теренске изласке воде старији чланови оспособљени за то а често и експерти ангажовани из разних кругова Србије.
 3. Стручни кампови се организују на бази целодневног боравка од три до седам дана. Најпогодније место за то је еколошки камп у Рошцима. За успешан рад кампа ангажују се  најмање два стручњака за рад у конкретној области.
 4. Такмичења представљају круну рада и стечених знаја у вишегодишњој активности и залагању. Чланови клуба се опредељују за узимање учешћа на разним такмичењима у којима имају успеха.
 5. Изложба клуба је део плана рада клуба. Изложба се организује на дан оснивања клуба и носи назив „Мој љубимац“. На њој узимају учешће чланови и професори који презентују своје кућне љубимце.
 6. Стручне екскурзије се организују на бази једнодневних излета на интересантне дестинације где се ученици едукују из различитих области, а истовремено развијају међусобно дружење.
7. Амбиције клуба
 • Истраживање флоре и фауне Овчарско-кабларске клисуре.
 • Израда пописа и регистрација по областима.
 • Прерастање клуба у истраживачки центар за биолошке дисциплине.
 • Обезбеђивање сталних материјалних прихода за обављање основних активности.
 • Набавка неопходне опреме и прибора за истраживачки рад.
 • Укључивање свих заинтересованих, способних и талентованих средњошколаца у стручни рад клуба.
8. Пројекти
 • У претходном периоду рада клуба остварено је неколико пројеката без очекиване материјалне помоћи.
 • Пројекат организовања и изводјења седам стручних кампова из разних области биологије (ихтиологија, ентомологија, болести зависности, орнитологија, ботаника и екологија). Кампови су реализовани на Каблару, у Рошцима и Овчар бањи.
 • Пројекат „Никотин НЕ“ организован је са циљем да младе удаљи од никотина, а циљна група цу предшколска и школска деца.
 • Пројекат који подржава израду контењера и организованог сакупљања пластичне амбалаже и лименки.
9. Сарадња
 • Највише активности клуба ће бити усмерене на пуној сарадњи са одговарајућим институцијама и смислу остваривања крајњег циља (у оквиру пројекта ЛЕАП-а).
 • Оствариварити сарадњу на стручном нивоу са Комисијом УО ЦО Чачак за заштиту животне средине.
 • Сарадња са Туристичком агенцијом Чачак.
 • Сарадња са институцијама које се баве истраживачким и научним активностима, а у оквиру биолошких наука.

У периоду од 2000. до 2010. године Клуб младих истраживача биолога ’’ Гимназијалац’’ организовао је предавања, трибине, кампове, терене и еколошке акције.

Година 2001/2002

Година 2002/2003

Година 2003/2004

Година 2004/2005

Година 2005/2006

Година 2006/2007

Година 2007/2008

Година 2008/2009

Година 2009/2010

Година 2010/2011

Претрага