О ШКОЛИ

ПРАВИЛНИЦИ ШКОЛЕ

1. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

2. Правилник о похваљивању и награђивању ученика

3. Правилник о раду ученичког парламента

4. Правила понашања и кућни ред

5. Правилник о мерама заштите деце

6. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

7. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода донација и родитељског динара

8. Правилник о организовању и систематизацији послова

9. Правилник о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2017/2018. годину

10. Правилник о архивском пословању

11. Правилник о организацији и спровођењу испита

12. Пословник о раду Наставничког већа

13. Пословник о раду Савета родитеља

14. Пословник о раду Школског одбора

15. Правилник о заштити узбуњивача

16. Правилник о изради Финансијског плана

17. Правилник о оцењивању у средњој школи

18. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника и стручних сарадника у оквиру развојних активности Гимназије у Чачку

 

 

 

О ШКОЛИ

О ШКОЛИ
 

Гимназија у Чачку постоји већ 180 година (основана далеке 1837. године). За то време одшколовала је преко 32 000 ученика и дала многа значајна имена у области науке, уметности и спорта.

Гимназију данас (у школској 2017/18 години) похађа 1100 ученика распоређених у 37 одељења (17 природно-математичког,19 друштвено-језичког смера и једно одељење осмог разреда основног образовања и васпитања ученика обдарених за математику). Наставу изводе 80 наставника, за рад са децом је задужен један школски психолог и један школски педагог, о пословима школе брину 3 административна радника, у библиотеци раде 2 библиотекара, а послове одржавања хигијенско-техничке заштите обавља 13 радника.

Гимназија има двадесет и једну учионицу, девет кабинета, лабораторију, четири специјализоване учионице, салу за физичко васпитање, велику и малу свечану салу, радионицу, библиотеку, две амбуланте, наставничку зборницу и четири просторије за припрему рада.

Некадашња учионица број 19 преуређена је у гимназијску свечану Спомен-собу у којој се налази стална поставка предмета и докумената у вези са историјом школе, као и кратко изложена историја града Чачка. У Спомен-соби се одржавају бројна предавања, филмске пројекције, научне презентације, наменски часови, састанци...

191192

Кабинети и лабораторије помажу ученицима да боље схвате, разумеју и усвоје градиво из хемије, биологије, физике, информатике...

biologija1fizikahemija1hemija2

biologija3

inf-kabinet

Школска ученичка библиотека поседује око 20000 књига из најразличитијих области знања и интересовања. Ради од 9 - 18 часова, а поред редовне делатности чувања, обраде и издавања књига, у библиотеци постоји библиотекарска секција у оквиру које се покрећу многе иницијативе и лепе активности, а нарочито се негује сценски приказ књига, што доприноси већој читаности и разумевању књижевности.

rada1rada3snezana1

Холове и паное нам украшавају ученички радови, цртежи, фотографије, традиционални предмети, слике, карикатуре старих професора и ученика и спомен плоче као историјски печат Гимназије.

holhol2pano1

У школском дворишту се поред свакодневног одмора ђака одржавају концерти, доделе диплома и друге манифестације.

malodvoriste1 hor
koncert1 maturanti