ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Корисни линкови

http://www.mensa.org.rs/

http://www.petnica.rs/

http://www.mpn.gov.rs

http://www.rc-cacak.co.rs/

www.singidunum.ac.rs

http://ibo.org/school/000563/ - II Гимназија Марибор (ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНЕ МАТУРЕ)

http://www.wix.com/drugagimnazija/mednarodna-matura

http://www.ceo.edu.rs/sr/1/134-2012-03-22-10-24-56 - самовредновање у средњем образовању

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.php?page=80 - уџбеници

http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/naslovna_nastavni_planovi_programi.html - наставни план и програм

Клуб младих истраживача

КЛУБ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

Клуб младих истраживача “Гимназијалац”


1. Лична карта клуба

Клуб младих истраживача “Гимназијалац” основан је 23. марта 2000. год. на иницијативу заинтересованих ученика и професора биологије.

Број чланова клуба се стално увећава, па од почетних 16 оснивача, клуб данас броји око 200 чланова.

Клуб има своје име и амблем који симболизује интересовања, простор и област којима се чланови баве. Чланови клуба су ученици сва четири разреда Гимназије, који имају интересовања за истраживачке подухвате у областима биолошких наука.

На почетку оснивања управни одбор клуба чинили су:

Васиљевић Владимир, проф., менаџер клуба
Ђелошевић Зденка, проф., стручни координатор клуба
Никитовић Бранислава, проф., стручни координатор клуба
Плавшић Јелица, проф., стручни координатор клуба
Војиновић Дина, ученик IV разреда, председник Клуба

Сви професори из састава управног одбора су искусни и цењени стручњаци, прошли су циклусе многобројних стручних семинара и усавршавања у струци, били предавачи на многим семинарима, учествовали у пројектима у креирању наставних програма и планова на нивоу Републичког министарства. Иза себе имају велики број освојених III, II и I места на републичким такмичењима.

Данас управу Клуба младих истраживача чине професори биологије и ученици:

Председник: Стефан Видаковић, ученик III разреда
Потпредседници: Миљан Лазовић, ученик IV разреда
Ивана Јоцић, ученица II разреда

2. Циљеви

Основна преокупација чланова клуба су изучавање занимљивих области биолошких дисциплина.

Превасходни циљ чланова клуба је изучавање флоре и фауне Овчарско- кабларске клисуре, која је проглашена пределом изузетне вредности. План на попису и изради регистра живог света.

Поред организовања теренских излазака члановима клуба су обезбеђена и стручна предавања са темама које су интересантне за младе и које су актуелне. Активности клуба се даље крећу на организовању семинарских кампова, стручних екскурзија по Србији, изложби са циљем информисања и едуковања младих. Права мисија Клуба је да ангажује младе у научном и истраживаћком раду, да популаризује еколошки покрет, да им омогући да један добар део свог слободног времена проводе у природи како би осетили лепоту и значај очувања природних ресурса.

Као резултат успешног рада Клуба, значајан број ученика наше школе уписује се на факултете биолошких смерова.

3. Секције

У клубу функционише 8 секција. То су: Ботаника, Зоологија, Екологија, Орнитологија, Херпетологија, Ихтиологија, Ентомологија и Болести зависности. Највеће интересовање међу члановима имају теме из области болести зависности, екологије и херпетологије. Секција болести зависности ради на едукацији младих и изради пројеката о данас све више присутним појавама у друштву, као што су наркоманија, алкохолизам и пушење.

4. Амбиције Клуба младих истраживача

-Истраживање флоре и фауне Овчарско-кабларске клисуре;

-израда пописа и регистра по областима;

-прерастање клуба у истраживачки центар за биолошке дисциплине;

-обезбеђивање сталних материјалних прихода за обављање основних активности ;

-набавка неопходне опреме и прибора за квалитетан и поуздан рад;

-укључивање свих заинтересованих, способних и талентованих средњошколаца у стручни       рад клуба.

5. Пројекти

У претходном периоду рада Клуба остварено је неколико пројеката без очекиване пуне материјалне подршке.

Пројекат организовања и извођења пет стручних кампова из различитих области биологије (ихтиологија, ентомологија, болести зависности, орнитологија и ботаника). Кампови су реализовани на Каблару-Рошцима.

Пројекат “Никотин Не” организован је са циљем да младе удаљи од никотина, а циљна група су предшколска и школска деца.

Пројекат који подразумева израду конструкције контејнера и организованог сакупљања пластичне амбалаже и лименки.

6. Сарадња

-Најважније активности клуба ће бити усмерене ка пуној сарадњи са одговарајућим институцијама у смислу остварења крајњег циља (у оквиру програма ЛЕАП-а).

-Остварити сарадњу на стручном нивоу са комисијом УО СО Чачак за заштиту животне средине.

-Сарадња са Туристичком агенцијом Чачак.

-Сарадња са институцијама које се баве истраживачким и научним активностима, а у оквиру биолошких наука.

Систем организације активности клуба

Све активности, а односе се на едукацију чланова, одвијају се по принципу концентричних спиралних кругова.

 1. Експертска предавања се организују током читавог циклуса који трају једну школску годину . Улогу предавача имају професори са факултета, лекари, ветеринари али и чланови клуба. Предавачи су медијски пропраћени (ТВ, новине, итд.).
 2. Теренски истраживачки изласци изводе се на простору Овчарско-кабларске клисуре. Теренске изласке воде старији чланови оспособљени за то а често и експерти ангажовани из разних кругова Србије.
 3. Стручни кампови се организују на бази целодневног боравка од три до седам дана. Најпогодније место за то је еколошки камп у Рошцима. За успешан рад кампа ангажују се  најмање два стручњака за рад у конкретној области.
 4. Такмичења представљају круну рада и стечених знаја у вишегодишњој активности и залагању. Чланови клуба се опредељују за узимање учешћа на разним такмичењима у којима имају успеха.
 5. Изложба клуба је део плана рада клуба. Изложба се организује на дан оснивања клуба и носи назив „Мој љубимац“. На њој узимају учешће чланови и професори који презентују своје кућне љубимце.
 6. Стручне екскурзије се организују на бази једнодневних излета на интересантне дестинације где се ученици едукују из различитих области, а истовремено развијају међусобно дружење.
7. Амбиције клуба
 • Истраживање флоре и фауне Овчарско-кабларске клисуре.
 • Израда пописа и регистрација по областима.
 • Прерастање клуба у истраживачки центар за биолошке дисциплине.
 • Обезбеђивање сталних материјалних прихода за обављање основних активности.
 • Набавка неопходне опреме и прибора за истраживачки рад.
 • Укључивање свих заинтересованих, способних и талентованих средњошколаца у стручни рад клуба.
8. Пројекти
 • У претходном периоду рада клуба остварено је неколико пројеката без очекиване материјалне помоћи.
 • Пројекат организовања и изводјења седам стручних кампова из разних области биологије (ихтиологија, ентомологија, болести зависности, орнитологија, ботаника и екологија). Кампови су реализовани на Каблару, у Рошцима и Овчар бањи.
 • Пројекат „Никотин НЕ“ организован је са циљем да младе удаљи од никотина, а циљна група цу предшколска и школска деца.
 • Пројекат који подржава израду контењера и организованог сакупљања пластичне амбалаже и лименки.
9. Сарадња
 • Највише активности клуба ће бити усмерене на пуној сарадњи са одговарајућим институцијама и смислу остваривања крајњег циља (у оквиру пројекта ЛЕАП-а).
 • Оствариварити сарадњу на стручном нивоу са Комисијом УО ЦО Чачак за заштиту животне средине.
 • Сарадња са Туристичком агенцијом Чачак.
 • Сарадња са институцијама које се баве истраживачким и научним активностима, а у оквиру биолошких наука.

У периоду од 2000. до 2010. године Клуб младих истраживача биолога ’’ Гимназијалац’’ организовао је предавања, трибине, кампове, терене и еколошке акције.

Година 2001/2002

Година 2002/2003

Година 2003/2004

Година 2004/2005

Година 2005/2006

Година 2006/2007

Година 2007/2008

Година 2008/2009

Година 2009/2010

Година 2010/2011

Ваннаставне активности

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

КЛУБ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

Клуб ће радити у следећим секцијама: болести зависности, ботаника, екологија, ентомологија, херпетологија, нове групе сходно интересовању ученика, научне екскурзије, еколошке секције, изложбе ....

Основна активност ће бити организација предавања и трибина од посебног значаја за наше ученике. За то ће бити ангажовани стручњаци из одговарајућих области (лекари, научни радници са факултета и из института, као и чланови нашег Клуба).

Као и до сада чланови Клуба извешће више терена на локалитетима који су посебно интересантни: Овчар, Каблар, Овчарско-кабларска клисура, планина Стјеник, језеро у Међувршју. Предвиђено је да се настави са организацијом научних екскурзија (Природњачки музеј у Београду, акваријум у Крагујевцу, Ботаничка башта и зоолошки врт у Београду, И.С. Петница...).

Поводом дана Клуба, 23. марта у школи ће поново бити организована изложба кућних љубимаца, при чему ће бити додељене награде најбољима.

За овако амбициозан рад Клуба задужени су професори биологије: Зденка Ђелошевић, Јелица Плавшић, Душица Новитовић, Снежана Вранић, Вера Милановић и Владимир Васиљевић (спољни сарадник КМИ).

 

ИГРА ЗНАЊА

Намера наставника да и ове школске године понуди ученицима Гимназије такмичење у знању стеченом у току досадашњег школовања, са посебним акцентом на градиву гимназијских наставних програма. Аутор пројекта је школски психолог Катарина Дуњић Мандић.

Победник такмичења Игра знања у сваком разреду је носилац светосавске награде из фонда др Реље И. Недељковића. Друго и трећепласирани такмичар ослобођен је плаћања рате за екскурзију или је као матурант добио бесплатну матурску вечеру.

ДЕБАТНИ КЛУБ

Од фебруара 2001.године у нашој школи постоји дебатни клуб. Клуб је успешно радио у претходним и наставиће са радом и у овој школској години. Клуб окупља, углавном, ученике трећег и четвртог разреда. Осим развијања културе дијалога, толеранције, развијања вештине аргументовања, професори који воде дебатни клуб Драган Матијевић, Иван Ружичић, Радмила Радмилац (професори филозофије), настоје да нове методе рада примењују и на редовним часовима својих предмета.

Књижевност на филму

Од октобра

Слободан Николић

Шаховски турнир

Октобар – децембар

Милош Ирижанин

Дан професионалне оријентације

Октобар – децембар

Светлана Стојановић

Душан Луковић

Катарина Дуњић Мандић

ЕКСКУРЗИЈЕ И СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА

Сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о измени правилника о наставном плану и програму за гимназије (''Службени гласник Републике Србије'' број 6 од 23.6.2006.г.) екскурзије ће се извести: ако се родитељи изјасне за извођење истих, ако се за екскурзију пријави најмање 60% ученика одељења и ако су створени услови за остваривање циља акскурзије.

Предвиђени су следећи планови екскурзија :

I разред

За ученике I разреда није планирана екскурзија.

II разред

Ученици II разреда извешће студијско путовање у Грчку и посету Атинској регији. У периоду од 12. до 19. 9. 2009. Маршуту путовања одредио је Савет родитеља у 2008-2009. шк. г.

III разред

Планира се да овогодишња генерација ученика трећег разреда своју екскурзију изведе у мају 2010.г. Маршуту путовања одредиће разредно веће на основу мишљења родитеља и ученика у септембру 2009.г.

IV разред

За ученике IV разреда није планирана екскурзија.

ХОР

Школски хор води професор музичке културе Мирјана Јаневска. Пробе ће се одржавати по распореду часова (4 часа недељно) од 1245 до 1325 сати. Чланови хора ће се поред наступа у оквиру школских свечаности појављивати и на свечаностима и прославама на нивоу града, као и на смотри школских хорова Србије, ако се за то стекну услови.

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

Факултативна настава из нацртне геометрије почиње у септембру, одмах након формирања група, а на основу интересовања ученика. Циљ наставе нацртне геометрије је да ученици савладају основне методе пројектовања, стекну представу о тродимензионалном простору и оспособе се да тела у простору представе на цртежу у равни, уз даље развијање менталних способности и позитивних особина личности. Наставу реализују професори математике наше школе или професори ангажовани из других образовних установа.