Прокопијевић др Мирослав

CURRICULUM VITAE

Miodrag

IME: Miroslav Prokopijević

DATUM& MESTO ROĐENJA: 1. novembar 1953, Lučani, Srbija.

MAIL:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

AKADEMSKI STEPENI

1984 - Doktorska diploma, Fakultet političkih nauka, Odsek za filozofiju, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska.

1981 - Magistar, FPN, Univerzitet Zagreb, Hrvatska.

1978 - Magistar, Prirodno-matematički fakultet (Turizmologija), Univerzitet u Beogradu.

1973 - 1978 - Diploma, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

1972 - 1976 - Diploma, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu.

1968 - 1972 - Diploma srednje škole, Gimnazija Čačak.

1960 – 1968 - Osnovna škola u Lučanima, Srbija.

ZAPOSLENJE

2003/sada   - Naučni savetnik IES(Institut za evropske studije), Beograd.

1992- 2003 - Viši naučni saradnik u IES.

1985 - Istraživač saradnik u IES.

1982 - Asistent u IES.

PUBLIKACIJE

Knjige: Sporazumevanje i racionalnost (1988);Transition. Towards market economy (Ed, 1996); Ekonomske sankcije UN (Ur, 1997);Evropska Unija (1998);Konstitucionalna ekonomija (2000);Tržišna demokratija (2001);Političko tržište (2002);Dve godine reforme u Srbiji: propuštena prilika (Ur, 2002, srpsko i englesko izdanje);Evropska Unija. Uvod (2005); Kmetijska politika Evropske unije (2006);Evropska monetarna unija (2007);Evropska unija. Uvod, 2. izdanje (2009); Sloboda izbora (2010);Evropska unija. Uvod, 3. izdanje (2012); Ogledi iz primenjene etike (2016).

Članci: Preko 150 članaka u časopisima i zbirkama u Srbiji, Nemačkoj, V. Britaniji, Italiji, Austriji, Holandiji, Švedskoj, Hrvatskoj, SAD, Sloveniji, Španiji,Crnoj Gori, Bugarskoj, Austriji.

Publikacije su indeksovane u: Social Sciences Citation Index, Bibliographia Humboldtiana, Sociological Abstracts, Philosopher's Index, Econ-Repec, Social Science Research Network, Thompson-Reuters, etc.

AKADEMSKA KARIJERA

Od 2009/11. Gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

Od 2008/sada. Redovni profesor na Evropskom Univerzitetu u Beogradu.

2007-2016.      Vanredni profesor na Univerzitetu Donja Gorica, Crna Gora.

2002 – 2003. Gost-profesor na Univerzitetu u Lajpcigu, Nemačka.

2001/2006       Istraživački boravak u nekoliko navrata od ukupno 25 meseci na

ICER-u (International Center for Economic Research), Torino, Italija.

2002.  -  Direktor «International summer school in European Studies», Beograd, program HESP-a.

2001-2011.Predsednik Centra za slobodno tržište, Beogradwww.fmc.org.yu

2000.  -  Gost-profesor na Univerzitetu u Lajpcigu, podrška Alexander von Humboldt Foundation i Deutsche Forshungsgemeinschaft.

2000 - 2007.  - Predaje konstitucionalnu ekonomijui evropske studije za postdiplomce na UniverzitetuCrne Gore, Ekonomski fakultet.

1999 – 2000. -  Gost-profesor na Univerzitetu u Duisburgu, Nemačka.

Od 1991.Predaje različite kurseve iz konstitucionalne ekonomije i političke filozofije na Beogradskoj otvorenoj školi, Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži, programima HESP-a, post-diplomskim studijama na Univerzitetu Trento, Italija, itd.

1997.  Dvomesečna poseta Evropskom parlamentu i Komisiji u Briselu.

1994 – 1995.   Gost-profesor na Center for Public Choice & International Institute, George Mason University, VA, SAD.

11992-4.  -   18-tomesečna stipendija Alexander von Humboldt na univerzitetima u Esenu i Dortmundu, Nemačka.

1991-2010.Više grantova od Atlas Economic Research Foundation, Earhart foundation, FES, Liberty fund, itd.

Od 1977.    - Učestvuje sa referatima na više od 200 međunarodnih konferencija.

             Univerzitetska predavanja: Austrija, Belgija, Bugarska, Crna Gora, Francuska, Italija,Mađarska, Rumunija, SAD, Srbija, Švedska, Velika Britanija.Organizuje konferencije, okrugle stolove i letnje škole u više zemalja izfilozofije, ekonomije i javnog izbora.

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM OGRANIZACIJAMA

 

$1-          Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES), redovni član, Član Predsedništva 2004-2006;

-          EACES (European Association for Comparative Economic Studies), član;

-          Humboldt Club Serbia, Član uprave 2004-2008.

JEZICI: Srpski (maternji), Engleski (potpuno znanje), Nemački (potpuno znanje).

RAČUNAR: MS Word, Excel i drugi uobičajeni programi.

Stanje:Decembar 2018.      

 

B I B L I O G R A F I J A

I Knjige

 

 

1)Sporazumevanje i racionalnost, Beograd: Stručna knjiga 1989, 155 strana.

2) Sloboda i njene granice. Jedno liberalno viđenje, Beograd: IES 1991 (neobjavljeni

rukopis), 315 strana.

3) Konstitucionalna ekonomija Evropske Unije, Beograd: IES 1998, 182 strana.

4) Konstitucionalna ekonomija, Beograd: E press, 2000, 444 strane.ID 85616396.

5) Evropska Unija. Uvod, Beograd: Službeni glasnik, 2005, 491 strana. ISBN 86-7549-399-1.

6) Evropska monetarna unija, Beograd: Građevinska knjiga 2007, 229 strana. ISBN 978-86-395-0521-9 ISBN 978-86-395-0521-9.

7)Evropska Unija. Uvod, Beograd: Službeni glasnik, 2009, drugo dopunjeno izdanje, 735 strana. ISBN 978-86-519-0090-0.

8) Sloboda izbora, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2010, 162 strane. ISBN 978-86-17-17119-1.

9)Evropska Unija. Uvod, Beograd: Čigoja štampa, 2012, treće dopunjeno izdanje, 863 strana. ISBN 978-86-7558-908-2.

10) Ogledi iz primenjene etike, Beograd: IES, 2016, 186 strana, ISBN 978-86-82057-52-9.

11) Ekonomski ogledi, Beograd: IES, u pripremi.

II Knjige malog obima

1)   Izborni sistemi, Beograd: Fond Ljuba Davidović, 1998, 40 strana.

2) Tržišna demokratija, Beograd: Građanske Inicijative, 2001, 51 strana.

*3) Transition, Turin: ICER Working papers, 2001, 27 strana. www.icer.it

 *4) Does growth further improve economic freedom, Torino: ICER, 2002. www.icer.itrad

broj 16/02, 56 strana.

5)   Politička tržišta, Beograd: CESID, 2002, 71 strana, ISBN 86-83491-20-X

****6) Skupna kmetijska politika EU, Ljubljana: Institut za civilizacijo in kulturo, 2005, 45 strana (slovenački jezik). ISBN 961-6554-09-3

*7)Alice is not missing Wonderland. EU eastward enlargement, Turin: ICER, 2004. ICER

Working Paper br. 32/2004, 28 strana,www.icer.it

 8) Poljoprivredna politika i politika zaštite životne sredine EU, Prokuplje: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava 2010, 66 strana. ISBN 978-86-910513-6-5

9) Pojmovnik decentralizacije, koautori: Marijana Pajvančić, Snežana Đorđević, Tatjana Jovanić, Aleksandar Popov, Dejan Vučetić i Andrej Mitić, Beograd: kancelarija Nacionalnog saveta za decentralizaciju RS & Službeni glasnik 2011, ISBN 978-86-914985-0-4.

III   Izbori tekstova

1)Etika i racionalnost, Gledišta (Beograd: BU), God. XXII, 11-12/1981, s.109-177.

2) Liberalizam (Izbor iz savremene liberalne misli, sadrži radove: Ackerman, Berlin,

J. Buchanan, R. Dworkin, J. Feinberg, Fishkin, Hayek, Nozick, Rawls i Walzer),u:

Dometi (Rijeka: Dometi), God. XXI, 11/1988, s. 669-717, Deo I.

Dometi, God. XXII,   1/1989, s. 59-75 (II).

Dometi, God.XXII, 2-3/1989, s. 185-215 (III).

Dometi, God.XXII, 4-5/1989, s. 403-411 (IV).

*3) Towards Market Democracy, Poseban broj časopisaJournal of Transition Management

(Zbirka 7 studija: S. Pejovich, P. Marer, V. Naishul, J. Mencinger, B. Mijatović,

M. Jovanović, M. Prokopijević/, Ko-editor: Mića Jovanović), Beograd: Intermanet, God. I,

1/1996, 88 strana.

4) Ljudska prava: Teorije i primene, Beograd: Mrlješ & IES, 1996, 241 strana.

5) Ekonomske sankcije Ujedinjenih Nacija, Ko-autor: Jovan Teokarević, Beograd: IES, 215str.

 

IV   Uvodi & Pogovori

1) Mogućnnosti formalne semantike, Predgovor za knjigu: E. Tugendhat Samosvest i samoodredjenje, Beograd: IIC SSOS, 1989, s. 9-28.

2) Spontani poredak, Pogovor srpskom prevodu knjige F. A. von Hayek -Put u ropstvoNovi Sad: Global Book 1997, s. 347-361.

3) Bez kapitalizma nema slobode, Pogovor za knjigu: Milton Friedman -Kapitalizam i sloboda, Novi Sad: Global Book, 1997, s. 317-328.

4) Sistem prirodne slobode, Uvod za 2-go izdanje knjige: Adam Smith - Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda), Novi Sad: Global Book, 1998, s. 9-26.

5) Milton Fridman i čikaška škola, Pogovor za knjigu: Milton Fridman – Kapitalizam i sloboda, Beograd: Službeni glasnik 2012, s. 215-230. ISBN 978-86-519-1267-5.

6) Spontani poredak, Pogovor za knjigu: Fridrih Hajek – Put u ropstvo, Beograd: Službeni glasnik 2012, s. 223-240, ISBN 978-86-519-1259-0.

V   Studije & Članci

 

1) Etička norma i transcendentalna pragmatika, Filozofska Istraživanja (Zagreb: HFD), god. I, 4-5/1981, s. 99-117.

2) Racionalnost i pluralizam,Politička Misao(Zagreb: Liber), god.XXII, 4/1985, s. 104-123.

3) Prilog filozofiji prvog lica, Filozofska Istraživanja, god. IV, 17/1986, s. 425-444.

4) Da li je duh kompjuterski program?, Filozofska Istraživanja, god. VI, 18/1986, s. 939-46.

5) Ljudska prava, Književna reč (Belgrade: Književna OS), god. XI, 387/1987, s. 5-7.

Preštampano pod naslovom: Ljudska prava i socijalizam, u: Gligorov, V./ Teokarević, J. (Ur)

Napuštanje socijalizma, Beograd: Stručna knjiga 1990, s. 177-194.

6) Politika u doba vladavine prava, Theoria(Beograd: FDS), god. XXXI, 1-2/1988, s. 167-73.

7) Javni mač. Thomas Hobbes kao filozof države, Gledišta(Beograd: BU), god. XXIX,

   11-12/1988, s. 90-111.

*8) The Complex Theory of Justice, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie(Stuttgart: F. Steiner Verlag), god. LXXVI, 2/1990, s. 189-196.

*9) Surrogate Motherhood, Journal of Applied Philosophy (Oxford: B.Blackwell), god. VII, 2/1990, s. 168-182.

Srpski prevod: Surogat majka I, Polja (N.Sad), god. 37, 386-7/1991, s. 210-11. (Deo I)

Surogat majka II, Polja, god. 37, 388/1991, s. 384-6 (Deo II).

Reprint srpskog prevoda: D. Jakovljević (Ur)(1999), Etika, Podgorica: CID, s. 165-185.

10) Zašto egalitarizam nije pravedan?, Dometi, god. XXIII, 3/1990, s. 203-232.

     Preštampano u: Marković, M. (Ur.) Potrebe društvenog razvoja, Beograd: SANU, 1991, s. 307-332.

11) Osnovna načela krivičnog prava, Naše Teme (Zagreb), god. 34, 6/1990, s. 1384-1422.

*12)Social Choice, Justice, and Relativity, Grazer Philosophische Studien.International

Journal for theAnalytic Philosophy, (Amsterdam: Rodopi),god. 43(1993), s. 177-201.

*13) Justice in the 'Open Society', u: Albert, H. & Salamun, K. (Eds) Mensch und Gesellschaft

aus der Sicht des Kritischen Rationalismus, Amsterdam&Atlanta: Rodopi,1993, s. 180-199.

*14) Some Moral and Legal Aspects of AIDS, Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, god. LXXVIII, 4/1992, s. 516-539.

**15) Gegen den Strom, Rechtstheorie(Berlin: Duncker & Humblot, Berlin), god. 24, 3/1993, s. 374-381

16) Pravda, odrednica u: Matić, M./ Podunavac, M. (Ur.) EnciklopedijaPolitičke KultureBeograd: Savremena administracija 1993, s. 911-917.

*17) In Defense of Abortion, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, God. 80, 3/1994, s. 363-383.

*18) Secession: What Matters?, u: Karlsson, M./ Troper, M. (Eds) Law, Justice, and the State.

Materijali 16-og“World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy”. Reykjavik

1993, Stuttgart: F. Steiner 1995, s. 122-132. Serpski prevod: Secesija:Šta odlučuje?, u: M. Prokopijević(Ur) Ljudska prava:

Teorije i primene, Beograd: IES,1996, s. 139-155.

19) Žaljenje, poverenje i moral, Theoria (Beograd: SFD), God. 38, 2/1995, s. 35-53.

20) Nacionalizam i zadatak univerziteta. Predavanje na univerzitetu Leuven-le-Neuf,

Događaji 2, Lučani: Dom Kulture 1994, p. 74-79.

*21) The UN Economic Sanctionsand International Order, u: Pattaro, E. (Ed.)Materials of the

17th IVR World Congress for Philosophy of Law and Social Philosophy in Bologna 1995, Bologna: Bologna UP.

22) Šta je najvažnije za privatizaciju, Ekonomska misao, God. 28, 3-4/1995, s. 178-81.

23) Pravda u “otvorenom društvu”, u: Knežević, M. (Ur.)O pravdi i pravičnostiBeograd: DK Studentski Grad 1995, s. 103-117.

24) Ka tržišnoj demokratiji, Sociološki pregled, god. 29, 4/1995, s. 527-543.

*25) Why Communism Collapsed?, u: Prokopijević, M./ Jovanović, M. (Eds) Journal of Transition Management, god. I, 1/1996, s. 41-55.

Srpski prevod: Zašto je propao komunizam?, Sociološki pregled, god. 30, 1/1996, s. 3-24.

26) Bez razumne alternative, Ekonomika, god. 32, 2/1996, s. 96-101.

27) Svojina i sloboda, u: V. Vukotić& dr. (Ur) Svojina i sloboda, Beograd: Institut društvenih nauka, 1996, s. 89-104.

28) Sistem prirodne slobode, Ekonomska politika, Br. 2295 (1. april 1996), s. 20-22.

29) Svako plaća cenu svog izbora, Sociološki pregled, god. 30, 2/1996.

30)Ograničeni egoizam i racionalnost, u: Babić, J. & dr. (Ur) Filozofija kao dijagnoza vremena. Zbornik radova, Sremski Karlovci: Filozofsko društvo Srbije & Krovovi, 1996, s. 83-98.

31) Ljudska prava, Uvodna studija za: M. Prokopijević (Ur) Ljudska prava. Teorije i primeneBeograd: IES / Mrlješ 1996, s. 1-37.

32) Objašnjenje nevidljivom rukom, u: Babić, J. &dr. (Ur) Filozofske rasprave, Sremski Karlovci: SFD & Krovovi, 1997, s. 147-174.

33) Šta je ‘otvoreno društvo’?, u: Otvoreno društvo. Mogućnosti i perspektivePodgorica: B. Tomović, 1997, s. 40-1, 86-7.

34) Demokratija i ekonomija, u: Antić, S. & dr. (Ur) Ekonomija i demokratija, Beograd: Institut društvenih nauka, 1997, s. 59-72.

35) Objašnjenje nevidljivom rukom, Ekonomska misao, god. 30, 1-2/1997, s. 13-33.

36) O liberalizmu i Smitu, Ekonomska misao, god. 30, 1-2/1997, s. 151-154.

37) Adam Smit i naše vreme, Ekonomska misao, god. 30,1-2/1997, s. 161-3.

*38) Constitutional principles during transition. Lessons from the East Europe, u: Samardžić, S.

(Ur) European democracy today. Summaries, Belgrade: IES 1997, s. 11-12. Proširena verzija ovog članka je bila referat na 6-oj konferenciji European Public Choice Society u Göteborgu 1998.

39) Članci‘Konkurencija’, ‘Crno tržište’ i‘Public choice’, u: PolitikaantiekonomijeSlobodan Pejović (Ur), Beograd: Ekonomska Politika 1997,s. 85, 113, 130.

40) Uloga sindikata posle propasti komunizma, u: Sociološki pregled, god. 31, 3/1997, s. 305-323.

41) Rent seeking, u: Vukotić, V. & dr. (Ur) Ekonomija i pravo, Beograd: Institut društvenih nauka, 1998, s. 97-114.

42) Javni izbor, Poseban broj časopisaEkonomska misao opublic choice, god. 31, 3/1998, s. 191-212.

43) Promocija velferizma. Nobelova nagrada za ekonomiju 1998, Ekonomska misao, god. 31, 4/1998, s. 389-91.

 44) Ekonomske sankcije UN i međunarodni poredak, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, god. 45, 1-2/1998, s. 130-159.

 45) Stanje ljudskih prava u Jugoslaviji, u: S.Samardžić& dr. (Ur) Lavirinti krize. Preduslovi demokratske transformacije SR Jugoslavije, Beograd: Institut za evropske studije, 1998,      s. 191-210.

 46) Društvo renti, u: Filozofija i zajednica, Sremski Karlovci: Krovovi, 1999, s. 133-148.

 47) Dva puta reformi, Eurotranzicija, I, 1, 2001, s. 23-5.

 48) Bez lokalne demokratije nema demokratije, u: Damnjanović, M. (Ur) Lokalna demokratijaBeograd: Magna Agenda, 2001, s. 23-38.

49) Bez reformi nema rezultata, u: Kuda ide Srbija?, Beograd: Tersit, 2001, s. 78-83.

*50)Human rights in Yugoslavia: Human rights as a precondition for democracy, in: Basta-Fleiner, L. R.& dr. (Eds) The labyrinths of the crisis. Prerequisites for the democratic transformation of the FRY, Bale/Geneve/Munich: Helbing & Lichtenhahn, 2001, s. 207-230.

51) Bez lokalne demokratije nema demokratije, u: Damnjanović, M. (Ur.) Lokalna demokratija, Beograd: Magna Agenda, 2001, s. 23-38.

52) Dva puta za privredne reforme, Nova srpska politička misao, 2001, s. 249-259.

53) Fiskalna nezavisnost lokalnih zajednica, Damjanović, M. (Ur.) Incijativa za fiskalnu decentralizaciju, Beograd: Magna Agenda, 2002, s. 45-59.

54) Bez privatnih ulaganja nema rasta i prosperiteta,Ekonomski anali, god. 44 (2002), br. 1-2, s. 87-9.

55) Hibridne reforme,Kulturtreger, god. 3(2002), 3, s. 15-19.

56) Bez reforme nema rezultata, u: Cvetković, V. (Ur)(2002) Rekonstrukcija ustanova       Beograd: IFST, s. 247-262.

 *57) Social capital during transition, Trento: Trento University Working Paper Series, 2002.  Italijanski prevod je pod brojem 62. Nova engleska verzija je pod brojem 58.

*58) Social capital during transition, Sociološki pregled, god. 36, 3/2002, s. 255-273.

 59) On economic freedom,Entrepreneurial economics, Podgorica: Faculty of economics, 2002, s. 87-101.

       Reprint: On economic freedom, u: Metafizički i praktički osnovi slobode. Zbirka radovaSremski Karlovci: Krovovi, 2001, s. 195-207 (objavljeno 2003).

60) Privatizacija za potrebe birokratije,Ekonomski anali, god.47, April 2003, s. 143-7.

61) O ekonomskoj slobodi,, Srpski prevod članke pod 60, u: Vukotić, V. & oth. (Ur) Politika i sloboda, Beograd: IDN, 2003, s. 59-70.

***62) Il capitale sociale nella transizione, Foedus (Venecija), 5/2003, s. 26-38.

63) Savremeni liberalizam i ekonomski prosperitet, Acta economica, god.2, no.2/2003, s. 11-23.

64) Birokratska privatizacija, Ekonomski vidici, god. 8, 4/2003, s. 407-412.

65) Ekonomska stagnacija ostaje i posle 2004, Ekonomski anali, god. 47, 2003, s. 133-139.

66) Mikro-nivo je najveća žrtva političke nestabilnosti,Ekonomski anali, god. 48, februar 2004, s. 25-35.

67) Tržišna privreda, u: Čupić, Č. i drugi (Ur.)(2004) Bukvar demokratije, Beograd: Centar za razvoj Srbije, s. 53-60.

*68) Social capital during transition, u: V. Vukotić i dr. (Ur.) Kultura i razvoj, Beograd: IDN-Centar za ekonomska istraživanja, 2004, s. 75-89. (Nova verzija članka br. 60 i 64.)

69) Veća ulaganja iziskuju više ekonomskih sloboda, Ekonomski anali, god.47, 2004, s. 211-19.

70) Ustanove su ključna stvar. Priča o Daglasu Nortu, Ekonomski anali, god. 44, 2004, br. 161, s. 205-213.

*71) Humanitarian intervention, u: G. Meggle (Ed)(2004) Ethics of humanitarian interventions, Frankfurt/M.: Ontos Verlag, s. 189-204.

72) Ekonomske slobode i ekonomski rast, u: Djuričin, D. & Vukotić, V. (Ur)(2004) Ekonomske slobode i poslovno okruženje, Beograd & Podgorica: SES & SECG, s. 83-100. Preštampano u: Ekonomika preduzeća, 2004, god. 52, br. 9-10, s. 202-212,

ISSN 0353-443X

*73) Alice is not missing Wonderland, u: Daianu, D. (Ed.)(2004)EU enlargement. What comes after 2004?, Book of abstracts of the 8th bi-annual EACES conference 2004, Belgrade: Faculty of economics, s. 153-154.

74) Ustanove su ključna stvar. Priča o D.C. Northu, u: Pelević, B. (Ur.)(2004) Ekonomisti nobelovci 1990-2003, Beograd: Ekonomski fakultet, s. 175-184.

75) Šta je najvažnije za uspeh tranzicije? Pouke iz Istočne Evrope, u: Sekelj, L. & Teokarević, J.

         (Ur.)(2004) Tranzicija – decenija posle: pouke i perspektive, Beograd: IES, s. 34-61.

76) Ekonomska 2005, Ekonomski anali. Tematski broj, god. 48, 2005, s. 99-106. ISSN 0013-3264.

*77) Alice is not missing Wonderland. EU eastward enlargement, Ekonomski anali, god. 50  (2005), br. 165, s. 33-53. ISSN 0013-3264.

 *78) Alice is not missing Wonderland. The Eastward Enlargement of the European Union, The Journal for the New Europe, god. II (2005), br. 2, s. 5-32. ISSN 1781-4855 Dostupno na sajtu: http://www.cne.org/pub_pdf/journal/JNE_v2_n1.pdf

 79) Istorijat ekonomske i monetarne unije, mikro-ekonomija EU i makro-ekonomija EU, I i II deo, u: Grupa autora (2005) Priručnik za školu evropskih integracija, Podgorica: Centar za građansko obrazovanje & Evropski pokret u Crnoj Gori, s. 133-151.

80) Poslovno okruženje i prilike za ulaganja u Srbiji, Srpska pravna revija, izd. 1, br. 2/2005, s. 38-52. ISSN 1452-1229.

81) Evropska unija i zemlje zapadnog Balkana, u: Slobodan Marković (Ur.)(2005) Evropa i zapadni Balkan posle velikog proširenja, Beograd: Institut za evropske studije, s. 133-164. ISBN 86-82057-34-4.

82) Privatno vlasništvo, Nova srpska politička misao, god. 10(2006), br. 1-4, s. 9-28. ISSN 1450-7382.

83) Isplati li se Srbiji ulazak u EU, u: Pelević, B. i dr. (Ur.) Ekonomska politika u 2006. godiniBeograd: Ekonomski fakultet, 2005, s.49-66. Nema ISSN broja.

84) Neprijateljsko preuzimanje, Ekonomski anali, god. 51, poseban broj, 2006, s. 29-42. ISSN 0013-3264.

85) Pojava tržišta kapitala u Srbiji, Bilten beogradske berze, god. 11, br. 123/2006, s 6-9. ISSN 1451-1207.

*86) Serbia, u: Moore, S. (Ed)(2006) Beyond the borders. Market oriented reform outside EU-25, London: Stockholm Network, s. 32-33. Adresa sajta: www.stockholm-network.org Nema ISSN broja.

87) Širenje Evropske unije, u: Bazler-Madžar, M. (Ur)(2006) Ekonomske pretpostavke pridruživanja Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji, Beograd: Univerzitet BK, s. 33-62. ISBN 86-83237-29-X.

88) Budućnost Unije (The future of the EU), Razlog/Ratio, Crna Gora, god. 1 (2005), br. 1-2, s. 22-30. ISBN 86-7746-084-5.

89) BiH 2015 – Mogući scenariji, u: Wenzel, H.-D. (Hrsg)(2006) Bosnien und Herzegovina und die Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert, Bamberg: BERG Verlag, 2006, s. 249-264. ISBN 3-931052-53-2.

90) Tržište kapitala, u: Srbija 2000-2006. Država, društvo, privreda, ur. Miša Đurković, Beograd: Institut za evropske studije 2007, s. 199-215. ISBN 978-86-82057-36-9.

91) Nacionalni investicioni plan je ekonomski štetan, u: Nacionalni investicioni plan, red. Božidar Cerović, Beograd: Ekonomski fakultet, 2007, s. 25-36. ISBN 86-403-0798-9

92) Perspektiva transformacije gradskih komunalnih sistema u Srbiji: trenutno stanje, moguće promene, u: U susret novom statusu gradova u Srbiji, Milenković, D. & Damjanović, D. (Ur.)(2007), Beograd: Palgo centar, s. 107-116. ISBN 86-84865-02-2

93) Why foreign aid fails?, Panoeconomicus, god. 54, br. 1, 2007, s. 29-51. ISSN 1452-595X.

94) Ulaganja se ne mogu povećati lošim zakonima, Srpska pravna revija, izd. 3, br. 6/2007, s. 65-72. ISSN 1452-1229.

95) Džejms Bjukenen ili kako ja javni izbor postao nauka, Ekonomski anali, god. 52(2007), br. 173, s. 159-175. YUISSN 0013-3264

96) Nacionalni investicioni plan je štetan, u: Lakićević, D. (Ur.) Srbija i Evropa, Beograd: Institut za evropske studije, 2007, s. 155-174. ISBN 978-86-82957-38-3

*97) Serbia, u: The problems for post-communist countries in the context of the European Union, London: CRCE (Center for Research into Post-Communist Economies) 2007, s. 70- 74. ISBN 978-0-948027-54-3

98) Kontroverze socijalne politike Evropske unije, u: Vuković, D. & Čekerevac, A. (Ur) (2007)

Socijalna politika i socijalne reforme, Beograd: Fakultet političkih nauka, s. 89-108, COBISS.SR-ID 145572620.

99)Da li je spoljnotrgovinski deficit razlog za zabrinutost?, Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom, Beograd: Ekonomski fakultet Beograd & Naučno društvo ekonomista, 2008, s. 71-82, ISBN 978-86-403-0928-8, COBISS.SR-ID 153566988.

100) Loš predlog zakona o restituciji, Hereticus (Beograd), god. VI, br. 1/2008, s. 59-63, ISSN 1451-5822.

101) Budžet lokalne samouprave i zakonska obaveza javne rasprave, u: Bjeletić, M. (2009), Javne rasprave o opštinskom budžetu, Prokuplje: Toplički centar za ljudska prava,    s. 11-26. ISBN 978-86-910513-2-7, COBISS.SR-ID 156463116

102) Ekonomska kriza i proširenje EU, Izazovi evropskih integracija, br. 4/2009, s. 39-48, ISSN 1820-9459

103) Kapitalizam, krize i globalizacija, u: Kriza i globalizacija, Beograd: Institut društvenih nauka, 2009, s. 50-63, ISBN 978-86-7093-129-9

104) Ekonomska kriza u svetu i njen uticaj na Srbiju, u: Cerović, B. & Kovačević, M. (Red), (2009) Tranzicija u Srbiji i globalna ekonomska kriza, Beograd: Ekonomski fakultat, s. 139-156. ISBN 978-86-403-0990-5

105) Osam teza o strategiji ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, u: Ekonomske slobode i razvoj Crne Gore, ur. B. Šoškić, Podgorica: CANU, s. 153-159. ISBN 978-86-7215-223-4

*106) Groundwork of the Austrian theory, Panoeconomicus, god. 56, br. 3/2009, s. 417-419. ISSN 1452-595X

107) Liberalizam i politika konkurencije, u: Mićović, M. (Ur.)(2010) Liberalizam i zaštita konkurencije, Kragujevac: Pravni fakultet, s. 49-60, ISBN 978-86-7623-015-0.

*108) Classical liberalism in 21st century, u: Đurović , M. (Ed)(2010) Values in 21st centuryPodgorica: CANU, s. 361-374, ISBN 978-86-7215-231-9.

109) Kriza evra i njene posledice, Kriza i razvoj. Zbornik, Beograd: Centar za ekonomska istraživanja IDN, 2010, s. 94-109, ISBN 978-86-7093-133-6.

*110) Experiences of countries acceding European Union, u: European conscience and communism, London: CRCE 2010, s. 1-6. ISBN 978-0-948027-59-8 (samo elektronsko izdanje, www.crce.uk.org ).

*111) Euro crisis, Panoeconomicus, god. 57 (2010), br. 3, s. 537-549. ISSN 2217-2386

112) Propuštena prilika: deset godina ekonomske tranzicije u Srbiji, u: Razvoj demokratskih ustanova u Srbiji – deset godina posle, ur. Dušan Pavlović, Beograd: FPN & Heinrich Bőll Stiftung, 2010, s. 73-83. ISBN 978-86-86793-08-9.

113) Korupcija: ekonomska strana, Dosije korupcija, god. 1(2011), br. 1, s. 5-19. ISSN 2217-5938

114) Dobit i trošak ulaska u EU, Balkan i EU. Zbornik, Beograd: Centar za ekonomska istraživanja IDN, 2011, s. 123-131. ISBN 978-86-7093-137-4.

115) Korupcija u javnim nabavkama, Kroz lavirinte javnih nabavki. Zbornik, Prokuplje: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, 2011, s. 29-40. ISBN

*116) Euro crisis and its consequences, u: Mencinger, J. (Ed)(2011) Aleksander Bajt 1921-2000. Zbornik SAZU, Ljubljana: Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosi,  s. 83-102, ISBN 978-961-268-009-1.

117) Grčka kriza i kraj evra, Analiza politike, Časopis FPN Beograd, god. I (2011), br. 1, s. 24-29, ISSN 2217-6233.

*118) Shadows over Chicagoans, Panoeconomicus, god. 58, 2011, br. 3, s. 425-430. ISSN 2217-2386

119) Državna pomoć privredi u Evropskoj uniji, u: Lilić, S. (Ur.)(2011) Kontrola državne pomoći u Srbiji i Evropskoj uniji, Beograd: Pravni fakultet, s. 63-73. ISBN 978-86-7630-350-2.

120) Budžeti opština i njihova građanska kontrola, u: Građani u lokalnom budžetskom procesu, Prokuplje: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, 2011, s. 11-25. ISBN 978-86-910513-8-9.  

121) Liberalizam, u: Globalna kriza i ekonomska nauka, Beograd: Akademija ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet, 2012, s. 127-137. ISBN 978-86-403-1218-9.

122) Starenje stanovništva Evropske unije, u: Stanovništvo i razvoj. Zbornik, Beograd: Centar za ekonomska istraživanja IDN, 2012, s. 112-117. ISBN 978-86-7093-140-4.

123) Korupcija na lokalnom nivou vlasti, u: Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcijeProkuplje: Toplički centar, 2012, s. 11-27, ISBN 978-86-89227-00-0.

124) Korupcija, Art 032, god. 14 (2012), br. 24-25, s. 81-93, ISSN 1451-0197.

125) Budućnost evra, Evropska unija i Srbija. Zbornik, Beograd: Ekonomski fakultet i NDE, 2012, s. 23-36. ISBN 978-86-403-1231-8.

126) Fiskalna decentralizacija u zemljama Evropske unije, u: Damjanović, M. (ur.) Nove regionalne politike i evropska iskustva, Beograd: Univerzitet Megatrend, 2012,  s. 511-526. ISBN 978-86-7747-465-2.

127) Kako poboljšati konkurentnost privrede Vojvodine?, Mere za izlazak iz krize. Zbornik, Novi Sad: Centar za ravnomerni regionalni razvoj, 2012, s. 53-65, ISBN 978-86-87015-18-9.

128) Državna pomoć i korupcija, Dosije korupcija, br. 1, 2012, s. 9-19. ISSN 2217-5938.

*129) The end of euro, Management development in Central and South East Europe. A collection. Belgrade: EU, 2012, s. 95-114. ISBN 978-3-9503225-0-7.

130) Fiskalna decentralizacija Srbije, Alternativna nacionalna strategija decentralizacije. Zbornik, Novi Sad: Centar za regionalizam, 2012, s. 159-172. ISBN 978-86-86145-20-8.

131)Državna pomoć u Evropskoj uniji i Srbiji, Beograd: Evropski pokret u Srbiji, 2013, s. 1-17. ISBN 978-86-82391-91-3.

132) Građanska kontrola javnih finansija, Ka društveno odgovornom lokalnom budžetiranjuProkuplje: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava 013, s. 11-30.  ISBN 978-86-89227-02-4.

133)Javne nabavke i rad tužilaštava, Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije. Zbornik, Prokuplje:Toplički centar za demokratiju i ljudska prava 2013, s. 33-49. ISBN 978-89227-03-1

*134) State aid in the European Union and in Serbia, Belgrade: European Movement in Serbia,  2013, pp. 1-17. ISBN 978-86-82391-91-3. (Prevod 131)

135) La descentralizacion fiscal en los paises de la Union Europea, Cuadernos Constitucionales, br. 73-74, 2013, s. 127-142. (Španski jezik) ISSN 1133-7087.

136) Politika kao prepreka reformama, Dosije korupcija, god. 3, br. 1 (2014), s. 28-36. ISSN 2217-5938.

137) Subsidijarnost i fiskalna decentralizacija, u: Studija o primeni načela subsidijarnosti u Republici Srbiji, Beograd: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, 2013, s. 84-113.

*138) Humanitarian intervention, u: G. Meggle (Ed)(2013) Ethics of humanitarian         interventions, Berlin, Boston, Peking: W. de Gruyter, s. 189-204.  ISBN 978-3-11-0327734. Drugo izdanje od 71.

139) Zloupotrebe javnih nabavki i njihove društveno ekonomske posledice, u: Građanski nadzor lokalnih javnih nabavki. Zbornik, Prokuplje: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, 2014, s. 69-81. ISBN 978-86-89227-08-6.

140) Liberalizam, libertarijanizam i privredni rezultati, u: Antiliberalizam i ekonomija. Zbornik, Beograd: Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, 2014, s. 73-82. ISBN 978-86-7093-152-7.

141) Zašto je potrebna politika konkurencije, Zaštita konkurencije i suzbijanje monopola. Zbornik, Marina Matić Bošković (ur), Beograd: Udruženje tužilaca Srbije 2014, s. 23-32. ISBN 978-86-87259-37-9.  

142) Menja li se računica članstva u Evropskoj uniji?, Kultura polisa, Specijalni broj, god. XI   (2014), s. 109-129. ISSN 1820-4589

*143) Environmental markets, Panoeconomicus, god. 61(2014), br. 6, s. 759-764. ISSN 2217-2386

144) Ekonomski aspekti rada RTS, RTS – Naše pravo da znamo sve? Zbornik, Prokuplje:   Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, 2015, s. 66-80. ISBN 978-86-89227-10-9

145) Ekonomski efekti državne pomoći, Državna pomoć u Srbiji: od lošeg gorem, Prokuplje: Toplički centar, 2015, s. 12-28. ISBN 978-86-89227-11-6.

146) Globalizacija i kultura, Globalizacija i kultura. Zbornik, Beograd: Centar za ekonomska istraživanja IDN, 2015, s. 71-77, ISBN 978-86-7093-157-2.

*147) Classical liberal economics in the Ex-Yugoslav nations, koautor Slaviša Tasić, Econ Journal Watch, god. 12(2015), br. 2, s. 260-273, ISSN 1933-527X.

148) Liberalni i državni kapitalizam, Ekonomske ideje i praksa, br. 16-17 (2015), s. 99-126. ISSN 2217-6217

149) Rezultati i otvorena pitanja privatizacije medija, Građanski nadzor privatizacije medija u Srbiji, Prokuplje: Toplički centar, 2016, s. 34-45,  ISBN 978-86-89227-13-0.

150) Glasanje nogama, Seobe i razvoj. Zbornik, Beograd: IDN centar za ekonomska istraživanja, 2016, s. 161-167. ISBN 978-86-7093-164-0.

151) Kako poboljšati rad javnih komunalnih preduzeće?, Lokalna javnapreduzeća: najslabija karika u sistemu, Prokuplje: Toplički centar, 2016, pp. 24-38,          ISBN 978-86-89227-06-2.

 *152) Is the calculation of the EU membership costs changing? u: Đerić, G. (Ed)(2016) Spatial demarcations: Between the politics of fear and effects on the pursue, Belgrade: IES, s. 127-144. ISBN 978-86-82057-53-6.

*153) Is there enlargement after 'Brexit'?, u: Eschenbach, S. & Zavrl, I. (Hrsg.)(2017) Wirtschaft und Sprachen, Graz: Leykam, s. 67-75. ISBN 978-3-7011-0376-8.

154) Evropska unija i Srbija. Problemi kasnog pristupanja, Srbija među poglavljima: opstrukcija korupcije. Zbornik. Prokuplje: Toplički centar, 2017, s. 21-34.

       ISBN 978-86-89227-16-1.

155)Šta je ključni ekonomski problem EU?, Kultura polisa, god. 14 (2017), s. 37-55. ISSN 1820-4589.

156) Proširenje, pregovori, izgovori i javne nabavke, Javno o javnim politikamaProkuplje, Toplički centar 2017, s. 13-27, ISBN 978-86-89227-17-8.

157) Privredna i politička tržišta, Politeia (BiH, Banja Luka), god. 7 (2017), br. 4, s. 23-41, ISSN 2232-9641.

158) Državna pomoć u privredi Srbije, u: Javno tužilaštvo i javni interes, Beograd, Udruženje tužilaca Srbije, 2018, s. 24-49.

*159) The end of Euro, u: Karasavvoglou, A., Goic, S., Polychronidou, P., Delias, P. (Eds)(2018) Economy, finance and business in Southeastern and Central EuropeBerlin a.o.: Springer, s. 1-20, ISBN 978-3-319-70376-3.

160) Finansijska kontrola i nadzor: institucionalni instrumenti suzbijanja korupcije u javnim finansijama,Sistem interne revizije u Republici Srbiji. Zbornik, Prokuplje: Toplički centar, 2018, s. 18-27, ISBN 978-86-89227-20-8.

Sažeci i indeksi radova su objavljivani u Bibliographia Humboldtiana, International Bibliography of the Social Sciences, Sociological Abstracts, The Philosopher's Index, Social Sciences Citation Index, Repec, Thompson Reuters, itd. Članci iz dnevnih i nedeljnih novina su isključeni sa liste. U popis nije uključeno oko 2500 strana prevoda sa engleskog i nemačkog (F. A. von Hayek, L. von Mises, M. Rothbard, S. Pejovich, A. Meltzer, J. Buchanan, M. Friedman, G. Reisman, itd.).

*= engleski;**= nemački;***= italijanski; **** = slovenački; = španski

Stanje: Dr Miroslav Prokopijević

Decembar 2018. Naučni savetnik Instituta za Evropske Studije, Beograd.

Redovni profesor, Evropski univerzitet, Beograd.

Претрага