Димитријевић др Владимир

        

БИОГРАФИЈА

Владимир Димитријевић је рођен 1969. године у Чачку, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на групи за Српски језик и књижевност са општом књижевношћу Филолошког факултета Универзитета у Београду 1994. године, са просеком 9.37 (код ментора професора др Новице Петковића, с темом о есејистици Момчила Настасијевића). Током студија, добио је награду „Владан Недић“ за семинарски рад из народне књижевности (о хришћанским елементима у Косовском циклусу наше епике) и другу „Бранкову награду“ за семинарски рад из српске књижевности 20. века (о раном стваралаштву Светислава Басаре).

Магистрирао је на Катедри за српску књижевност 20. века 2010. године (код ментора професора др Јована Делића, са темом о раној рецепцији Момчила Настасијевића и улози Станислава Винавера и Милутина Деврње у објављивању тзв. „издања пријатеља“, чланови комисије су били проф. др Александар Јерков и др Бојан Јовић). Докторирао је 2016. године, с радом под насловом „Владимир Вујић као књижевник, критичар и полемичар у контексту књижевних процеса између два светска рата“, пред комисијом у саставу: проф. др Јован Делић (ментор), проф. др Милан Радуловић, др Драган Хамовић, виши научни сарадник.

Учесник научних скупова о српским песницима које, поводом награде „Жичка хрисовуља“, организује Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ у Краљеву, па је радове објављивао у зборницима о поезији Милована Данојлића, Петра Пајића, Ивана Негришорца, Гојка Ђога и Ранка Јововића. Оглед о критици европоцентризма на српској „књижевној десници“ објављује у зборнику Српски културни образац у светлу књижевне српске књижевне критике, који је уредио др Милан Радуловић (Институт за књижевност и уметност, Београд, 2015). Сарађујући на пројекту поетичких истраживања Института за књижевност учествовао на скуповима о поезији Момчила Настасијевића (2014) у Горњем Милановцу и о поезији Бранка В. Радичевића (2015) у Чачку, а очекује се објављивање његовог прилога у зборнику Алекса Шантић – песник модерне.

При Задужбини манастира Хиландара у Београду покренуо и уређивао библиотеку „Српска мисао“, у којој су изашли следећи наслови из међуратне књижевне заоставштине: Владимир Вујић, Спутана и ослобођена мисао; Владимир Велмар-Јанковић, Огледи о књижевности и националном духу / Играчи на жици; Тадија Костић, На туђем послу; Милутин Деврња: Земља преварена (књигу приредио са Жељком З. Јелићем). Члан је редакције издавачке куће „Catenа mundi“ из Београда. Аутор одељка о књижевности у колективној монографији Рудник (2014). Био је у групи аутора књигеПрелиставајући странице српске историје, објављене у издању Института за славистику Руске академије наука и издавачке куће Индрик у Москви 2014, под уредништвом др Јелене Гускове. Писао је и за зборник Института за славистику РАН о односима државе и Цркве у Источној Европи у другој половини 20. века (у коауторству са др Зораном Чворовићем).

Стални сарадник магазина Печат, у којем објављује књижевнокритиичке и публицистичке текстове, као и месечника Геополитика, а у току 2011, по позиву, био је колумниста рубрике „Лево-десно“ недељника НИН. Године 2011. био је члан жирија за награду „Печат времена“ у области друштвених наука, а од 2012. године члан је жирија ове награде за књижевност.


                                    

ИЗ БИБЛИОГРАФИЈЕ ВЛАДИМИРА ДИМИТРИЈЕВИЋА

МОНОГРАФИЈЕ

1.                Истинословац у завичају: Хришћанство у делу Момчила Настасијевића / Владимир Димитријевић. – Манастир Тресије, 1998. – 157 стр. – УДК 886.1.09 Настасијевић М.; 820-4

2.                Високо је записано: Од коби до Христа у делу Момчила Настасијевића / Владимир Димитријевић. – ISBN 86-83847-10-1. –Горњи Милановац: Библиотека „Браћа Настасијевић“, 2004. – 215 стр. – УДК 821.163.41.09 Настасијевић М.

                  

3.                Осама на тргу: Огледи о нашој књижевности / Владимир Димитријевић. – Горњи Милановац: Лио, 2009. – 172 стр. – УДК 821.163.41.09-1; 821.163.41.09-31

4.                Светац српског језика: Рана читања Момчила Настасијевића / Владимир Димитријевић. – ISBN 978-86-83847-33-4. – Горњи Милановац: Библиотека „Браћа Настасијевић“, 2011. 222 стр. – УДК 821.163.41.09 Настасијевић М.; 821.163.41: 929 Настасијевић М.; 821.163.41.02 СИМБОЛИЗАМ

5.                Прећутана културна историја Срба. / Владимир Димитријевић. – ISBN 978-86-7964-026-0. –Београд: Catenа mundi, Београд, 2012. 205 стр.         930.85 (497.11); 323.1 (=163.41); 316.75 (497.11)     

6.                Књиге од утробе: Записи пропалог песника / Владимир Димитријевић. – ISBN 978-86-89349-09.02. – Горњи Милановац: Лио, 2014. – 126 стр. –          УДК 821.163.41.09 ’19/20’

7.                Листая страницы сербской историиа З. Чворовићем, А. Шемјакином, А. Силкином, Г. Швецовом, В. Косиком, Р. Гојковићем, Н. Бондарјевим, А. Аникијевим) / Јелена Гускова (ур.)        . – ISBN 978-5-91674-301-2. – Москва: РАН, Индрик, 2014. – 374 стр.

8.                Рудник : шапат висина (са групом аутора). – ISBN 978-86-519-1783-0. – Београд: Службени гласник, 2014. – 868 стр.

9.                Побуњеници и смислотворци/ Владимир Димитријевић. – ISBN 978-86-6343-022-8. – Београд: Catenа mundi, 2016. – 270 стр. УДК 316.75(497.11)

10.          Тржиште или храм: Становиште Владимира Вујића / Владимир Димитријевић. – ISBN 978-86-6343-022-8. – Београд: Catenа mundi, 2014. – 234 стр. – УДК 316.75(497.11) ; 323.1(=163.41) ; 929(497.11)“19/20“ ; 930.85(497.11)“19/20“

ПРИРЕЂИВАЧКИ РАД

1.    Чесма воде живе: Антологија српске хришћанске приче / Владимир Димитријевић.ISBN 86-447-0361-7. Београд, Врњачка Бања, Краљево: Плато, Пролог, Духовни центар Св. владике Николаја, 2006.                                         

2.    Достојевски: апостол православног реализма / приредили Владимир Димитријевић, Бошко Обрадовић, Бранимир Нешић и Никола Маринковић.ISBN 978-86-6343-027-3. – Београд: Catena mundi, 2012.

3.    Његош – песник српске слободе/ приредили Владимир Димитријевић, Бошко Обрадовић, Бранимир Нешић и Никола Маринковић. – ISBN 978-86-6343-031-0. – Београд: Catena mundi, 2013.                            

4.    Владимир Вујић. Од Шпенглера до Светог Саве / приредио Владимир Димитријевић. –ISBN 978-8686-85323-34-8. – Београд: Жагор, 2013.               

5.    Спомен Принципу: Избор из поезије младобосанаца и српске поезије о Гаврилу Принципу / Приредили Владимир Димитријевић и Драган Хамовић. – ISBN 978-86-87551-05-3. Београд: Наш печат, 2014.      

 

РАДОВИ У ЗБОРНИЦИМА, КЊИГАМА, ЧАСОПИСИМА

                                                       

1.    Свештеник и политика у роману На туђем послу Тадије П. Костића / Владимир Димитријевић. У: Живот и дело Тадије П. Костића / уредник Борисав Челиковић.ISBN 86-83847-07-1. – Горњи Милановац: Библиотека „Браћа Настасијевић“, 2003. – Стр. 119–130. – УДК 821.163.41:929 Kостић T.(082) ; 821.163.41.09 Kостић T.(082)        

2.    „Заточник оклеветане војске“ / Владимир Димитријевић. У: Живот и дело Драгише Васића / приређивач Борисав Челиковић. – ISBN 978-86-8277-26-4. – Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја, 2008. – Стр. 371–380. – УДК 821.163.41:929 Васић Д. (082)        

3.    „Пред Оградом на крају Београда“ / Владимир Димитријевић. У: Милован Данојлић, песник: зборник / уредник Драган Хамовић. – ISBN 86-83047-46-6. – Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2005. – Стр. 141–152. – УДК 821.163.41.09-1

4.    „Веронаука и култура“ / Владимир Димитријевић. – У: Уџбеник и савремена настава : зборник поводом 50 година Завода за уџбенике / приредила Бранислава Марковић. – ISBN 978-86-17-14911-4. – Београд: Заводза уџбенике, 2007. Стр. 177–189. – УДК 371.671(497.11)(082)

5.    „Професор и помеждење“ / Владимир Димитријевић. – У: Споменица академику Новици Петковићу / приредио Рајко Петров Ного. – ISBN 978-99938-21-17-5. – Бања Лука: АНУРС, 2009. – Стр. 57–65. – УДК 821.163.41.09 Петковић Н.                

6.    И биље се буни / Владимир Димитријевић. У: Милосав Тешић. Гром о Светом Сави. – ISBN 978-86-905219-8-2 . – Орашац: Задужбинско друштво „Први српски устанак“, 2010. – Стр. 81–92. – УДК 821.163.41.09-1 Тешић М.

7.    „Слика Србије у песми Србија Петра Пајића“ / Владимир Димитријевић. У: Петар Пајић, песник: зборник / уредник Драган Хамовић. – ISBN 978-86-81355-22-0. – Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2011. – Стр. 199–208. – УДК 821.163.41.09 Пајић П.(082)

8.    „Поезија и истина“ / Владимир Димитријевић. – У: Иван Негришорац, песник: зборник / уредник Драган Хамовић. – ISBN 978-86-81355-33-6. – Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2012. – Стр. 200–215. – УДК 21.163.41.09 Негришорац И.(082)

9.    „Срце и судија: Над Ђоговим песничким циклусом Писма из азила“ / Владимир Димитријевић. У: Гојко Ђого, песник: зборник / уредник Драган Хамовић. – ISBN 978-86-81355-47-3. – Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2013. – Стр. 188–199. – УДК 821.163.41.09 Ђого Г.(082)

10.                      „Исходишта једног поверења: Позни Капор о Западу“ / Владимир Димитријевић. – У: Споменица академику Моми Капору / Приређивач Драган Хамовић. – ISBN 978-99938-21-46-5. –Бања Лука: АНУРС, 2013. – Стр. 155–163. – УДК 821.163.41.09:929 Капор М.(082)

11.                      „Тужбалица над разбраћом: О песми Капела Ранка Јововића“ / Владимир Димитријевић. – У: Ранко Јововић, песник: зборник / уредник Драган Хамовић. – ISBN 978-86-81355-79-4. – Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2015. – Стр. 114–125. – УДК 821.163.41.09-1 Јововић Р.(082)

                                                                 

12.                      „Откључавање братовљевог поја: Светомир Настасијевић као тумач Момчилове поезије“ / Владимир Димитријевић. – У: Момчило Настасијевић, магновења и одјеци: зборник радова / уредник Јован Делић. – ISBN 978-86-83847-38-9. – Београд, Горњи Милановац: Институт за књижевност и уметност, Библиотека „Браћа Настасијевић“, 2015. – Стр. 157–163. – УДК 821.163.41.09 Настасијевић М.(082)                                                            

13.                      „Критика европоцентризма у културолошкој мисли књижевне деснице између два светска рата“ / Владимир Димитријевић. – У: Српски културни образац у светлу српске књижевне критике / уредник Милан Радуловић. – ISBN 978-86-7095-218-8. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2015. – Стр. 268–307. – УДК 821.163.41.09(082)

14.                      „Слика туђина у поеми Текла река Лепеница Бранка В. Радичевића“ / Владимир Димитријевић. – У: Поезија Бранка В. Радичевића / приредио Драган Хамовић. – ISBN 978-86-83375-79-0. – Чачак, Београд: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Институт за књижевност и уметност, 2016. – Стр. 179–182.УДК 821.163.41.09-1 Радичевић Б. В.

15.                      „Никога нема а нисмо сами: О књизи Силазак у самоћу Ђорђа Сладоја“ / Владимир Димитријевић. У: Силазак у самоћу: Зборник радова о поезији Ђорђа Сладоја / уредник Јован Делић. – ISBN 978-86-7954-151-2. – Нови Сад, Плужине : Орфеус, Центар за културу, 2016. – Стр. 142–147. – УДК 821.163.4114.09 Сладоје Ђ.(082)

16.                      „Смисао празника у Шантићевој песми Претпразничко вече / Владимир Димитријевић. У: Алекса Шантић – песник модерне. Уредници Јован Делић, Бојан Чолак. Београд, Требиње: Институт за књижевност и уметност, Дучићеве вечери поезије, 2017. (у припреми)                                                                              

17.                      „Улога Владимира Вујића у формирању идеологије светосавља“ / Владимир Димитријевић. У: Црквени живот, бр. 13 (у припреми)                               

ЦИТИРАНОСТ

                                                                                            

1.     Јелена Ђорђевић. Од матерње мелодије до Христа. Београд: Службени гласник, Београд, 2013, стр. 106.

2.     Петар Пијановић. Данојлићеве песме са границе. – У:Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића / уредници Јован Делић и Драган Хамовић. – Београд, Требиње: Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет, 2013. – Стр. 282.

3.     Зорана Опачић. Поезија за децу Милована Данојлића између два света. – У: Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића. – Стр. 339.                     

4.     Јелена Панић Мараш. Бео-град у поезији за децу Милована Данојлића. – У: Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића. – Стр. 380.   

5.     Драган Хамовић. Пут ка усправној земљи : модерна српска поезија и њена културна самосвест. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2016 – Стр. 132.                                                                                                              

Претрага