Обавештење за ученике и раднике школе, јун 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

за ученике и раднике школе

               

У четвртак, 20. јуна и петак, 21. јуна 2019. године, када је завршни наставни дан у овој школској години, часови ће трајати 30 минута и то тако да преподневна смена почиње са радом у 730 и завршава седми час у 1140; поподневна смена почиње са радом у 1200 и завршава седми час у 1615.

Одељењске старешине парне смене у четвртак или петак, у договору са професорима који тог дана имају часове у њиховим одељењима, организују са својим ученицима чишћење учионица(клупе, столице, универ, зидови, простор ходника испред учионице). Сав потребан материјал за чишћење узимају од помоћних радника и по прегледу чишћења узимају кључ од учионице од редара и враћају директору или помоћницима директора. Редари који не буду вратили кључ платиће исти 1000 динара.

Подела ђачких књижица родитељима ученика који се упућују на поправне испите или понављају разред биће у понедељак, 24. јуна 2019. године у 10 часова.

Подела сведочанстава ученицима I, II и IIIразреда је у петак, 28. јуна 2019. године и то за непарну смену у 10, а за парну смену у 11 часова. Тог дана, у исто време ће бити и упис ученика у наредни разред. Документа потребна за упис и обрасце уплатница за родитељски динар ученици ће добити од својих одељењских старешина, који потребна документа преузимају од секретара школе.

Свим ученицима школе желим пријатан одмор и да спремно дочекају обавезе у новој школској години.

 

 

У Чачку, 18.6. 2019.                                             

Директор Гимназије,

Иван Ружичић, проф.

Претрага