Уџбеници за 2020/2021.

 

УЏБЕНИЦИ(2020/2021.) – ажурирана листа

Српски језик и књижевност

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“

 

Читанка, Српски језик и књижевност и

Граматика, Српски језик и књижевност уџбенички комплет за 1. разред гимназије

Миодраг Павловић,

Зона Мркаљ,

Весна Ломпар

650-02-139/2019-03 од 11.04.2019.

II

„KLETT“

 

Читанка, Српски језик и књижевност и Граматика, Српски језик и књижевност уџбенички комплет за  други разред гимназије

Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Весна Ломпар, Александра Антић

650-02-662/2019-03 од 22.04.2020.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 3. разред средње школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

601-04-51/95 од 11.4.1991.

IV

„ЕДУКА“

Читанка, српски језик и књижевност за 4. разред гимназија и средњих стручних школа и Српски језик за 4. разред гимназија и средњих стручних школа

Оливера Радуловић,

Јелена Журић,

Др Јелена Ангеловски,

Душка Кликовац

650-02-00198/2018-03 од 05.06.2018.

Први страни језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

Акронолод.о.о.

FOCUS 2 - (уџбенички комплет- уџбеник и радна свеска) – енглески језик за први разред гимназије и први и други разред средњих стручних школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Lynda Edwards

650-02-223/2019-03 од 03.06.2019.

II

Акронолод.о.о.

FOCUS 3 (уџбенички комплет-уџбеник и радна свеска) за други и трећи разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski

650-02-542/2019-03 од 30.12.2019. .

III ПМ

Акронолод.о.о.

Focus 3/ Focus 4 уџбеник за трећи и четврти разред гимназије и средњихстручнихшкола (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Ttrapnell, Bartosz Michalowski

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

III ДЈ

Акронолод.о.о.

Focus 4 уџбеник за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Ttrapnell, Bartosz Michalowski

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

IV ПМ

„Акроноло“ д.о.о.

Focus 4 уџбеник за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Ttrapnell, Bartosz Michalowski

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

IV ДЈ

„Акроноло“

д.о.о.

Focus 5 уџбеник за четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay, Vaughan Jones, Monica Berlis

Heather Jones, Daniel Brayshaw, Dean Russell, Tomasz Siuta

Beata Trapnell

650-02-01049/2016-03 од 22.02.2017.

Други страни језикнемачкијезик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

DIREKT 1 – (уџбенички

комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском)

Ђорђе Мота,

Весна Николовски, Леонора Ракићевић

650-02-240/2019-03 од 15.07.2019.

II

„KLETT”

 DIREKT (уџбенички

комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском)

Ђорђе Мота,

Весна Николовски, Леонора Ракићевић

 650-02-240/2019-03 од 15.07.2019.

III

 „KLETT“д.о.о.

 

 Direkt 3, немачки језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа   (седма година учења)

Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова

 650-02-468/2011-06 од 1.3.2012.

 

IV

 „KLETT“д.о.о.

 

 DIREKT 4,немачки језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа (осма година учења)

 Ђорђо Мота, Весна Николовски, Габријела Монтали, Данијела Мандели, Нађа Чернохаус Линзи

650-02-128/2012-06 од 13.8.2012.

 

Други страни језик – француски језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

VERSION ORIGINAL ROUGE - француски језик за први разред средње школе

Monique Denyer,

Agustin Garmendia, Marie-Laure Lions-Olivieri

650-02-239/2019-03 од 15.07.2019.

II

„KLETT”

VERSION ORIGINALE BLEU - Француски језик за други разред средње школе (шеста година учења)

Monique Denyer,

Agustin Garmendia,

Corinne Royer,

Marie-Laure Lions-Olivieri  

650-02-665/2019-03 од 22.04.2020. 

III

“KLETT “ д.о.о.

VERSION ORIGINALE VERT - Француски језик за трећи разред средње школе

Monique Denyer,

Christian Ollivier,

Émilie Perrichon 

650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.

IV

“KLETT” д.о.о.

 VERSION ORIGINALE VERT - Француски језик за четврти разред средње школе

Monique Denyer,

Christian Ollivier,

Émilie Perrichon 

650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.

Латински језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Латински језик за први разред гимназије

Марјанца Пакиж,

Драгана Димитријевић

650-02-416/2018-03 од 28.02.2019.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Латински језик за други разред гимназије

 

Марјанца Пакиж,

Борис Пендељ,

Милица Кисић Божић, Урош Рајчевић

650-02-671/2019-03 од 10.03.2020.

Устав и права грађана

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

IV

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Устав и права грађана за IV разред гимназије и III и IV разред ср. Ст.Ш.

Славко Тадић

650-02-290/2008-06 од 2.9.2008.

Социологија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

IV

ЈП ”ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Социологија за трећи разред средње стручне школе и четврти разред Гимназије

Група аутора: В. Вулетић, М. Лазић, Вера Вратуша и др.

650-02-547/2010-06 од 26.10.2010.

 

Klett

''Социологија'' – уџбеник за 4. разред гимназије и 3. разред средњих стручних школа

В. Вулетић

 

650 – 02 – 135 – 2012/06

Психологија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

II

 Логос

Психологија, уџбеник за други разред гимназије

Биљана Милојевић Апостоловић

Невенка Јовановић 

 650-02-668/2019-03 од 11.05.2020. год.

Филозофија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Логика за гимназије и правно-биротехничку школу

Михаило Марковић

632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

IV

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Филозофија за 4. разред гимназије и средњих стручних школа

Дејан Пејовић

650-02-443/2018-03 од 2.4.2019.

Историја

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„ФРЕСКА”

Историја за I разред гимназије са одабраним историјским изворима

Немања Вујичић

650-02-242/2019-030од 29.07.2019.

II ПМ

Логос

Историја за II разред гимназије природно-математичког смера смера

Душко Лопандић, Александра Колаковић, Мања Милиновић

650-02-35/2020-03. од 09.07. 2020.

II ДЈ

„ФРЕСКА”

Историја за II разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Радивоје Радић, Весна Рашковић

650-02-62/2020-03

III ПМ

Клет

Историја за III разред гимназије ПМ смера, IV разред гимназије ДЈ смера и општег типа и IV разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар

Мира Радојевић

650-02-577/2/2013-06 од 12.02.2014.

III ДЈ

Логос

Историја за III разред гимназије     друштвено-језичког смера и гимназија општег типа

Александра Колаковић и Мања Милиновић

650-02-175/2015-06 од 29.09. 2015.

IV ДЈ

Клет

Историја за III р.гимназије ПМ смера, IV р. гимн. ДЈ смера и општег типа и IV р. средње стручне школе за образ. профиле правни тех. и биротехничар

Мира Радојевић

650-02-577/2/2013-06 од 12.02.2014.

Географија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија уџбеник за први разред гимназије

Љиљана Гавриловић Душан Гавриловић Снежана Ђурђић

650-02-413/2018-03 од 11.03.2019

II

„Нови Логос“

Географија уџбеник за други разред гимназије

Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић

650-02-669/2019-03 од 11.05.2020.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија уџбеник за трећи разред гимназије

М. Грчић, С.Станковић, Љ. Гавриловић, С. Радовановић, М.Степић, С.Ђурђић

650-02-00286/2008-06 од 21.07.2008

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географски атлас за средње школе

Група аутора

650-02-11/2003-03 од 18.04.2003.

Биологија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

Биологија 1 –   уџбеник за први разред гимназије

Г. Милићев, М. Кокотовић, Љ. Лалић

650-02-253/2019-03 од 29.07.2019.

II

 „KLETT“д.о.о. 

 Биологија 2 уџбеник за други  разред гимназије 

Г. Милићев, 

М.Кокотовић, Љ. Лалић  

650-02-60/2020-03 од 30.07.2020. 

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за III разред гимназије природно-математичког смера 

Радомир Коњевић, 

Гордана Цвијић, 

Јелена Ђорђевић, 

Надежда Недељковић 

 

650-02-30/2004-03 од 27.04.2004. 

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за III разред гимназије друштвено-језичког смера 

Г. Цвијић, Ј.Ђорђевић, Н. Недељковић, Г.Матић, А. Кораћ, Д.Цветковић

650-02-36/2004-03 од 1.9.2004.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера 

Драгана Цветковић, 

Дмитар Лакушић, 

Гордана Матић, 

Александра Кораћ, 

Слободан Јовановић

650-02-54/2005-06 од 30.5.2005.

Математика

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

Математика, уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије са Решењима задатака уз уџбеник Математика за први разред гимназије

Небојша Икодиновић

650-02-241/2019-03 од 08.07.2019.

II

„KLETT“ д.о.о.

Математика, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије са Решењима задатака уз уџбеник Математика за други разред гимназије

Небојша Икодиновић

Слађана Димитријевић

Сузана Алексић

650-02-663/2019-03 од 22.04.2020.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика

за општу гимназију и гимназију природно-

математичког смера

Јован Кечкић

 

650-210/88 од 28.12.1988.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 3

Вене Богославов,

 

650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.

III

„КРУГ”

 

Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

650-02-332/2010-06 од 21.7.2010.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 4

Вене Богославов

 

650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.

IV

„КРУГ”

Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

650-02-334/2010-06 од 21.7.2010.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика са збирком задатака за четврти разред гимназије

Јован Кечкић

650-02-587/2010-06, од 26.10.2010.

Физика

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

Физика - за први разред гимназије

Милан О. Распоповић

650-02-411/2018-03 од 27.03.2019.

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за први разред гимназије

Бранислав Цветковић

Милан О. Распоповић

650-02-412/2018-03 од 27.03.2019.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Физика - за други разред гимназије природно-математичког смера

 

 

Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за други разред гимназије природно-математичког смера

Милан Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Зоран Распоповић;

 

Јован Шетрајчић,

Бранислав Цветковић,

Милан Распоповић

650-02-660/2019-03 од 11.05.2020

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Физика - за други разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

 

Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за други разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Милан Распоповић

Јован Шетрајчић

Зоран Распоповић

 

Јован Шетрајчић

Бранислав Цветковић

Милан Распоповић

650-02-659/2019-03 од 14.05.2020.

 

III

„КРУГ”

Физика 3 – за трећи разред гимназије

Наташа Каделбург, Коста Панић

650-02-379/2010-06 од 21.9.2010.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гимназију општег и друштвено-језичког смера

Милан Распоповић,

Зоран Распоповић

650-02-149/2007-06 од 17.7.2007.

IV

„КРУГ”

Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за четврти   разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-376/2010-06 од 21.9.2010.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гимназију природно-математичког смера

Милан Распоповић

 

650-02-86/2008-06 од 21.7.2008.

Хемија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„НОВИ ЛОГОС“

Хемија  за првиразред гимназије свих смерова

Татјана Недељковић

611-00-1699/2018-03 од 13.11.2018.

I

KLETT

Хемија, уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера

Драгица Тривић,

Милош Милчић

650-02-587/2013-06 од 5.2.2014.

II

НОВИ ЛОГОС“

Хемија 2 за  други разред гимназије природно-математичког смера

Снежана Рајић

650-02-45/2020-03 од  27.07.2020.

III

„НОВИ ЛОГОС”

Органска хемија

Татјана Недељковић

650-02-291/1/2012-06 од 22.4.2013.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемија  за четврти разред гимназије

Јулијана Петровић
Смиљана Велимировић

650-02-00034/93-03 од 16.7.1993.

Рачунарство и информатика

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

Први

„KLETT“ д.о.о.

Рачунарство и информатика - за први разред гимназије

Филип Марић

650-02-270/2019-03 од 19.08.2019.

II

„KLETT“ д.о.о.

Рачунарство и информатика за други разред гимназије

Филип Марић,

Драган Машуловић

650-02-42/2020-03 од 27.07.2020.

III

 

Нема уџбеник

   

IV

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Рачунарство и информатика за IV разред гимназије

Матковић, Вуковић, Ђуришић

650-02-344/2015-06 од 27.1.2016.

Музичка култура

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Музичка култура за први разред гимназије

Соња Маринковић

650-02-409/2018-03 од 19.02.2019.

II

„НОВИ ЛОГОС“

Музичка култура 2 - за други разред гимназије друштвено-језичког смера

Александра Паладин

650-02-670/2019-03 од 10.03.2020.

II

„НОВИ ЛОГОС“

Музичка култура 2, за други разред гимназије природно-математичког смера

Александра Паладин

650-02-38/2020-03 од 11.05.2020.

 

III

„ДОМИНАНТА ЂУРИЋ“

Водич кроз историју музике - уџбеник музичке културе од 1 до 4 разреда гимназије ДЈ смера и општег типа и ПМ смера и стручне школе

Оливера Ђурић и Татјана Николић

650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.

IV

„ДОМИНАНТА ЂУРИЋ“

Водич кроз историју музике - уџбеник музичке културе од 1 до 4 разреда гимназије ДЈ смера и општег типа и ПМ смера и стручне школе

Оливера Ђурић и Татјана Николић

650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.

Ликовна култура

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

 Klett doo

Ликовна култура 1 - за први разред гимназије 

 Марина Чудов

 650-02-456/2019-03 од 04.02.2020.

II

 Klett doo

 Ликовна култура за други разред гимназије друштвено-језичког смера

Лидија Жупанић Шуица

 650-02-43/2020-03 од 09.07.2020.

II

Klett doo

Ликовна култура за други разред гимназије природноматематичког смера

Лидија Жупанић Шуица

650-02-43/2020-03 од 09.07.2020.

III

 Klett doo

 Ликовна култура за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера

Лидија Жупанић Шуица

 650-02-380/2013-06 од 13.01.2014.

IV

 Klett doo

 Ликовна култура за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера

Лидија Жупанић Шуица

 650-02-127/2012-06

од 05.09.2012.

Верска настава

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.

III IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.


УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕСА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО ИИНФОРМАТИКУ

Други разред

ПРЕДМЕТ

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број/датум решења министра

Српски језик и књевност

„KLETT“

Читанка, Српски језик и књижевност и Граматика, Српски језик и књижевност уџбенички комплет за  други разред гимназије

Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Весна Ломпар, Александра Антић

650-02-662/2019-03 од 22.04.2020.

Енглески језик

Акронолод.о.о.

FOCUS 3

(уџбенички комплет-уџбеник и радна свеска) за други и трећи разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski

650-02-542/2019-03 од 30.12.2019. .

Историја

Клет

Историја за III разред гимназије ПМ смера, IV разред гимназије ДЈ смера и општег типа и IV разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар

Мира Радојевић

650-02-577/2/2013-06 од 12.02.2014.

Географија

„Нови Логос“

Географија уџбеник за други разред гимназије

Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић

650-02-669/2019-03 од 11.05.2020.

Математика

 

Нема уџбеник

   

Дискретна матаематика

 

Нема уџбеник

   

Физика

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Физика - за други   разред гимназије природно-математичког смера

Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за други разред гимназије природно-математичког смера

Милан Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Зоран Распоповић;

Јован Шетрајчић,

Бранислав Цветковић,

Милан Распоповић

650-02-660/2019-03 од 11.05.2020

Хемија

       

Примена рачунара

 

Нема уџбеник

   

Програмирање

 

Нема уџбеник

   

Оперативни системи и рачунарске мреже

 

Нема уџбеник

   

Верска настава

       

Претрага